Numero 6

fredag 14 februari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Händer det ingenting på Nada?

Årets Numero har varit mycket knapphändiga i avsaknad på bidrag. Eftersom Numero är det veckoblad som vi ska informera varandra genom, kan man dra slutsatsen är det är absolut torka på institutionen nu. Det är allas ansvar att informera om pågående aktiviteter och ge fler än de som redan vet möjlighet att gå på seminarier och föredrag, ja kanske till och med få en inblick i andra händelser också.

Ingrid

Nya tjänstereseförsäkringsregler

Obs! Enl. försäkringsvillkoren gäller inte längre tjänstereseförsäkringen för medföljande familj. En tilläggsförsäkring måste tecknas om man vill försäkra familjen också.

Några har fått kort att fylla i själva. Uppgifter som ska fyllas i där, är förutom eget namn:

Myndighet: KTH

Organisationsnummer: 20 21 00 - 3054

Giltig t.o.m.: Januari 1998

Catherine

Javatävling för elever

Sun m.fl. arrangerar en javaprogrammeringstävling i samband med SunExpo'97 i Ronneby. 1:a pris är en resa till den stora Java-utvecklarkonferensen JavaOne som äger rum den 2-4 april i San Francisco, samt besök på Suns, Ericssons, och Europolitans (Air Touch) anläggningar i S.F. Mer information finns på webbadressen http://- www.hk-r.se/reusecafe/contest.html.


Viktiga telefonnummer

Vid tillbud som fordrar polis, ambulans eller brandkår - ring (00-)112

Vid smärre brotts- eller olyckstillbud - ring 7700

Vid fel på lös inredning - ring 9200

Vid fel på huset eller på fast inredning - ring (00-)020 - 55200

Catherine

Parkeringsdekaler gäller även vid SU

Parkeringsdekaler, månadskort eller dagbiljett gäller även vid Stockholms universitets parkeringsplatser.

Catherine

Nummeseminarium: Beräkningar på ostrukturerade nät

Peter Hansbo, NADA, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (17 febr.) kl. 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

I will give an informal introduction to streamline diffusion finite element methods and discontinuous Galerkin methods (as models for finite volume methods). The talk will focus mainly on how to avoid the instability of centred differencing (for convection dominated flow problems) in the context of unstructured mesh methods. Both incompressible and compressible flow problems will be discussed.


Information från Previa på WWW

http://info.admi- n.kth.se/Previa/ finns information från Previa.


PDC-seminarium: GDB - The Human Genome Database

Niclas Jareborg, Medical Genetics, Uppsala Universitet, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 4 mars kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

GDB is the central repository for human genome mapping data generated by the Human Genome Project, and is an international collaboration hosted at the Johns Hopkins Medical School in Baltimore. The seminar will give an overview of the GDB organization and a demonstration of database querying.

Erik Aurell

I korthet

Stipendier: Kielstipendiet. 10 månaders studier vid universitetet i Kiel. Sista ansökningsdag är den 13 mars. Numeropärmen 97.020

Stipendier: Stipendier för högre studier utomlands. Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt. Numeropärmen 97.021


Exjobbsseminarium: GMRES using QR factorisation on a distributed-memory multiprocessor system

Carl-Eric Henning håller exjobbsseminarium i datalogi under ovanstående rubrik på onsdag (19 febr.) kl. 14.15-15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The popular GMRES by Saad & Schultz is implemented on an IBM SP2. To make GMRES more suitable for a distributed environment, the communicationally heavy Krylov subspace kernel, the Arnoldi process, is replaced by a QR factorisation on a dense matrix. This yields more computation, but less communication, which for most restart values, m, give much better performance per iteration compared with the parallel implementation of GMRES, presented by Saad & Schultz.

Petter Kolm

Exjobbsseminarium: Extrapolation methods for linear equations on parallel architectures

Christer Andersson håller exjobbsseminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på onsdag (19 febr.) kl. 13.15-14 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Extrapolation methods can be used to accelerate the convergence of vector sequences.

We show how three different extrapolation algorithms, the minimal polynomial extrapolation (MPE), the reduced rank extrapolation (RRE) and the modified minimal polynomial extrapolation (MMPE), can be used for accelerating the convergence of a stationary iterative method like the Jacobi method. The algorithms are derived and equivalence to different Krylov subspace methods are etablished.

Some aspects of the implementation are discussed with emphasis on parallel distributed memory architectures. Several techniques of improving convergence and stability are presented. Error bounds and methods of estimating convergence are given. Finally, some numerical examples on the IBM SP "Strindberg" are shown.

Petter Kolm

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 13 febr. 1997 <numero@nada.kth.se>