Numero 5

fredag 7 februari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


I korthet

Seminarium: Fractals in Astrophysics and Physics. Benoit Mandelbrot. Stockholms Observatorium. 13 jan. kl. 14.00. http://www.a- stro.su.se/seminars.html.

Konferens: ARTDB-97. The Second International Workshop on Active, Real-Time and Temporal Database Systems. 8-9 september i Como. http://www.his.se/- ida/artdb97/

Konferens: Workshop on Econophysics. 21-27 juli 1997, Bolyai College, Budapest. http://hercules.e- lte.hu/ecophys.

Tjänster: Doktorander i numerisk analys vid institutionen för teknisk databehandling vid Uppsala universitet. Sista ansökningsdag är den 20 mars. Numeropärmen 97.018

Pengar: Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris 1997. Kandidatförslag skall lämnas senast vecka 10. Numeropärmen 97.019


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 6 febr. 1997 <numero@nada.kth.se>