Numero 4

fredag 31 januari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Komplettering till Felanmälan i lärosalar i Numero 2

Jag har det tekniska ansvaret i salarna D1-D3 för utrustning mer avancerad än overheadprojektorerna. Felanmälan av dessa salars teknik görs lämpligen på ank. 9200, och helst även via e-post till Kalle. Akuta fel (eller demonstrationer) kan TS lokalservice också hjälpa till med, men jag finns naturligtvis också att tillgå.

Det blev lite fel på telefonnumret i Numero 2. Följande kontaktvägar gäller om man vill nå mig: 790 9281, 070-552 1387 eller <mex@nada.kth.se>

Mats Erixon

Två universitetslektorat i Uppsala

Uppsala universitet utlyser två universitetslektorat i teknisk databehandling. Sista ansökningsdag är den 20 februari. Numeropärmen 97.017


Nummeseminarium: Numerisk approximation av Navier-Stokes ekvationer på strukturerade nät

Björn Sjögreen håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (3 febr.) kl. 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Seminariet ingår i serien om numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer, och är av översiktstyp.


Soluppgång

Nu har solen gått upp i Törnemansalen, sal E1 på Lindstedtsvägen 3. Den sista pusselbiten, solen, i Axel Törnemans takmålning - De elektriska strömmarna - är nu på plats. Den har ritats av arkitekt Bo Erikson efter en skiss av Axel Törneman. Solen är utförd i Aluminium med bladguld och pryder nu centrum av takmålningen.

(Ur KTH-ekot)

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 30 jan. 1997 <numero@nada.kth.se>