Numero 2

fredag 17 januari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Tjänstereseförsäkring

Det gamla avtal KTH haft med Skandia går ut 31 januari. Fr.o.m. 1 februari gäller Statens tjänstereseförsäkring enl. avtal mellan KTH och Kammarkollegiet. Nya plastkort och försäkringsvillkor finns hos sekreterarna.

Catherine

Institutionskollegium

Årets första institutionskollegium äger rum på måndag (20 jan.) kl. 15.15 i sal E36 (Osquars backe 2, plan 3). Då kommer jag bland annat att presentera min syn på betänkandet "Lärare för högskola i utveckling". Där kan man förutom befattningsstrukturen läsa om hur den framtida högskoleutbildningen förväntas bli.

Jag kommer också att ge min bild av löneavtalet och hur det påverkar lönerna på Nada.

Ingrid

Kurs

Kursen Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 5B1451, har just börjat och fortsätter tisdagar och fredagar kl 10.15-12 i sal 3733. Mer informaration finns på WWW: http://- www.nada.kth.se/kurser/kth/5B1451/

Björn Gustafsson och Anders Szepessy

Felanmälan lärosalar

Jag har pratat med TS lokalservice (Pirjo Kinnarinen) och fått höra följande:

Med en förhoppning att allt kommer att funka

Kerstin F.

I korthet

Tjänst: Doktorandtjänst i datorseende i Danmark. Numeropärmen 97.006

Kurs: Domänteori. Uppsala Universitet. Kursen startar på måndag (20 jan.). Numeropärmen 97.007

Konferens: ISSEU'97. (International Symposium on Software Engineering in Universities.) 6-8 mars i Rovaniemi, Finland. Numeropärmen 97.008

Stipendier: C. F. Liljevalch J:ors resestipendier. Sista ansökningsdag är den 15 feb. Numeropärmen 97.009


Efter studierna - naturvetare i arbetslivet

I en rapport med ovanstående titel redovisas en enkätundersökning Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid SU gjort bland utexaminerade studenter. Även 15 arbetsgivare har intervjuats om sin syn på naturvetares kompetens m.m.

Några axplock ur rapporten: Av de 81 dataloger som besvarade enkäten var, glädjande nog, 74 stycken mycket eller ganska nöjda med sin utbildning. Däremot ansåg 65 (f.d.) datalogistudenter att omfattningen av muntlig och skriftlig presentationsteknik under utbildningen borde öka. Detta var även de intervjuade arbetsgivarnas åsikt. Arbetslösheten bland datalogerna var så gott som obefintlig.

De som vill ha ett eget ex. av rapporten för att läsa mer om vad studenterna och arbetsgivarna tyckte kan meddela mig.

Caroline N.

Nummeseminarium: Navier-Stokes ekvationer, härledningar och fysikalisk innebörd

Tony Burden håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (20 jan.) kl. 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Seminariet inleder vårens seminarieserie om numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer.

Björn Sjögreen

SANS-seminarium: Intelligent detectors modeled from the cat's eye

Thomas Lindblad, Dept. of Elementary Particle Physics, KTH, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (22 jan.) kl. 13.15-14.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Pulse coupled neural networks are biologically inspired neural networks receiving much attention as preprocessors in vision systems. Applications range from automatic target recognition in missiles, high energy physics event isolation, mammography and visuo-auditory systems for blind.

Mikael Djurfeldt och Anders Lansner

Till ledamöter av EIT:s kollegium

Snart är det dags för val av fakultetsnämnd. Valet kommer att ske vid ett kollegium troligen den 18 mars. Dekanus, prodekanus och tre övriga ledamöter ska föreslås eller väljas. Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Den tar gärna emot synpunkter och förslag. Vänd Dig i så fall till någon av valberedningens ledamöter:

Eilert Berglind

Roland Eriksson

Björn Granström

Karoly Siklosi

Lars-Erik Thorelli (adj)

Denna uppmaning utesluter på intet sätt att Du kan komma med förslag, inlägg och åsikter på valdagen. Valberedningen välkommnar en debatt och ser fram emot ett 100-procentigt deltagande i valet.

Med kollegiala hälsningar

Eilert Berglind

(sammankallande i valberedningen)


CVAP-seminarium: What is Bandwidth in terms of Visually Guided Systems

Paul Sharkey, Lecturer, Department of Cybernetics, University of Reading, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 24 jan. kl. 10.30-11.30 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

This talk investigates the interaction between the controller and vision processing element of visually guided systems, with particular reference to the bandwidth of each constituent element in the system. Generally speaking, bandwidth can be defined as that range of frequencies over which a system responds satisfactorily. However, can the standard definitions of Bandwidth by applied to vision processes? I hope to give a personal view on this in the hope of sparking an interesting debate.

The second aspect of the talk will show how knowledge of the bandwidth, in terms of both gain and phase, of each element of the active vision system is crucial for the optimisation of the resulting performance capabilities of visually guided systems. I hope to show that increasing the performance of any element will inevitably lead to instability in the closed loop system.

The talk will be supported by a couple of videos which show a number of different vision processes (including a primate vision system!) working within a closed loop control process.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 16 jan. 1997 <numero@nada.kth.se>