Numero 1

fredag 10 januari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ny termin

Som traditionen bjuder tillönskas alla Numeroläsare en god ny termin!

Red.

Institutionskollegium

Årets första institutionskollegium äger rum måndagen den 20 jan. kl. 15.15 i sal E36 (Osquars backe 2, plan 3). Då kommer jag bland annat att presentera min syn på betänkandet "Lärare för högskola i utveckling". Där kan man förutom befattningsstrukturen läsa om hur den framtida högskoleutbildningen förväntas bli.

Jag kommer också att ge min bild av löneavtalet och hur det påverkar lönerna på Nada.

Mer detaljerad information kommer i nästa Numero.

Ingrid

Videobibliotek

Jag har ett litet bibliotek av videofilmer (från University Video Communications) i en låda i mitt rum. Innehållsförteckning på min administrativa hemsida. Filmerna ska användas i undervisning och för egen förkovran. Endast korttidslån, < 1 vecka, tack. Den som har råkat glömma lämna tillbaka någon av dessa filmer ombeds lämna in den snarast.Stefan A.

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (14 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Niklas Mossberg, D92, 12 p: Formulering av en programmeringsparadigm för realtidsmaskinseende på en multiprocessor. Arbetet är utfört vid Stora Teknik. Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh. Opponent: Lars Albertsson

Gustav Bergström, D91, 12 p: Utvärdering av medarbetarregistrets online-hjälp samt riktlinjer för online-hjälpsutformning. Arbetet är utfört vid VM-data Education. Handledare: Staffan Romberger. Examinator: Kerstin S. Eklundh. Opponent: Mats Stråhlberg

Kerstin F

I korthet

Stipendier: Studier och forskning utomlands. Svenska institutet. Sista ansökningsdag: 1 februari. Numeropärmen 97.001

Stipendier: Europastudier. Svenska institutet. Sista ansökningsdag: 31 mars. Numeropärmen 97.002

Stipendier: Internationella forskarstipendier. Svenska institutet. Sista ansökningsdag: 31 mars. Numeropärmen 97.003

Pengar: Stöd till högskolesamarbete med Central- och Östeuropa. Svenska institutet. Sista ansökningsdag: 1 februari. Numeropärmen 97.004

Stipendier: Two-year grants. European Post-doctoral Institute for the Mathematical Sciences. Sista ansökningsdag: 31 januari. Numeropärmen 97.005


Tack för det gångna året!

Hur kan det vara möjligt att så mycket kan hända på ett år?

I januari hölls på Nada och på initiativ av bl a Anders Szepessy ett nordiskt möte om "Computational Differential Equation Circus" där många av våra doktorander och lärare i numerisk analys deltog. En informell sammankomst som kommer att anordnas årligen med olika teman och som bör leda till ett utökat samarbete med de övriga nordiska länderna. För övrigt har numerikerna formerat sig till en enda stor grupp och deltagarantalet på seminarierna har ökat markant.

I september höll Cid sitt Kick Off-möte med stor invigning där många projekt demonstrerades med stort inslag från olika vetenskapliga discipliner. Många kom och trängdes i de stora fina lokalerna. I vår kommer Nutek att låta utvärdera verksamheten och därefter besluta om framtida satsningar. Även Psci har kommit igång bra och ordnade i maj tvådagarskonferensen "Swedish Industrial Scientific Computing: Domain Decomposition and Large Scale Simulations" Projekt leds av numeriker från Nada och TDB i Uppsala med PDCs utrustning som en stor tillgång. Psci kommer också att utvärderas under våren.

I mars var det återigen dags för invigning på PDC kopplat till en uppgradering av Strindberg och förenad med en endagarskonferens. HPDR lät utvärdera PDC i oktober och skrev ett i alla avseenden mycket positivt omdöme. Det resulterade i ett fortsatt uppdrag att vara Sveriges nationella superdatorcentrum och ett treårigt anslag. Alla på PDC bör känna sig stolta över att ha åstadkommit så mycket på så kort tid. Det har givetvis inneburit mycket hårt arbete som är lättare att orka med då resultatet uppskattas av både användare och beslutsfattare.

Under hösten har CAS, Centrum för Autonoma System haft sitt Kick Off-möte och i december kom beslutet från Stiftelsen för Strategisk Forskning om ett 5-årigt anslag på den högsta nivå som delas ut. Här har Henrik Christensen och Jan-Olof Eklundh gjort stora insatser för att få förtroendet att bygga upp en långsiktig forskningsmiljö för att skapa en avancerad robot, som på sikt ska kunna utföra ett arbete i okänd miljö och kunna fatta egna beslut. Givetvis har många andra från Cvap, Nada och andra institutioner bidragit till detta genom att erbjuda den breda kompetens som behövs. Vi önskar dem nu lycka till och ser fram emot att få hjälp av CAS-prylar i början av nästa sekel.

Under året har många av oss arbetat med att hitta olika sätt för att bli ännu bättre. Vi har sammanställt synpunkter från många av de diskussioner som har förts och arbetar fortlöpande med att just bli bättre. Det gäller servicen mot studenter och anställda med bland annat ett fungerande Delfi och tillgången på Lathundar för olika administrativa rutiner. Det gäller också nya metoder för att förbättra utbildningen, anställning av fler personer som ger mer arbetskraft men även tillför nya impulser och ny kompetens. Gru- och FoFu-grupperna diskuterar nya idéer och initierar förändringar. I slutänden hänger det dock på individen om det ska bli bra eller inte. Här har alla ett ansvar och bör också känna doften då rosor strös över vår verksamhet.

Under sommaren flyttade Cid, Sans och numerikerna in i nya lokaler, renoveringen av KTHs huvudbyggnad blev klar och Nada kunde ha sin invigningsfest. Nu återstår det att få tillräckligt med rum så att även Cvap kan flytta hit. Och så har räkningen för hyran kommit, vilket kommer att medföra olika överväganden och beslut för att kunna bära kostnaden.

Andra resultat som har sin plats i denna summariska redovisning är de fem som fick en docentuggla: Stefan Carlson, Örjan Ekeberg, Jonas Gårding, Viggo Kann och Tony Lindeberg; de 8 som fick en doktorsbukett: Maki Atsuto, Gunilla Efraimsson, Erik Fransén, Per Hammarlund, Göran Olofsson, Klas Samuelsson, Tomas Uhlin och Jacob Yström; samt de tre som tog sina licexamina: Olle Bälter, Kai-Mikael Jää-Aro och Olof Runborg. Gerd Eriksson har tilldelats KTHs lärarpris för 1996 och V-teknologerna valde Linda Kann till årets lärare. Björn Engquist valdes in i Kungliga Vetenskapsakademin och rektor tilldelade Jesper Oppelstrup titeln bitr professor.

Vad som händer 1997 tänker jag spekulera om på Instutionskollegiet den 20 jan. med början kl 15.15 i sal E36. En liten sal för att påminna oss om att salarna inte är gratis. Kom och trängs!

Avslutningsvis önskar jag er en God fortsättning på det nya året. Hur ska det gå, hur ska det gå?

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 9 jan. 1997 <numero@nada.kth.se>