Numero 40

fredag 20 december 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Åter har en termin förflutit

Har terminen varit bra? Har Numero gått att läsa? Kommer redaktionsrutan att vara tom även nästa termin? Ska det uppstå en skvallerspalt? Saknas undersökande journalistik? Behövs en tv-bilaga? När kommer nästa stora debatt i Numero? Ska en prenumerationsavgift införas? Kommer vi att införa reklam? Bör även vårterminsstarter avskaffas? Är kortnotiserna tillräckligt korta? Kan ett måndagsseminarium äga rum på en tisdag? Kommer ännu fulare utfyllnadsstreckteckningar att uppstå? Blir det fler rafflande referat från THE COACH? Kommer denna ruta att avslutas med en julhälsning?

Från oss alla, till er alla: God jul och gott nytt år.

Red.

Bästa exjobb

Anna Redz har fått KTH:s pris för bästa exjobb vid mindre företag. Ett vanligt EKG visar styrkan i det elektriska fältet i hjärtat som funktion av tiden. Men det elektriska fältet har också en riktning som varierar när hjärtat slår. Genom att studera inte bara fältets storlek utan även fältets riktning i ett vektorkardiagram går det att få fram väsentligt mer om hur hjärtat egentligen mår. Problemet är att det är svårt att presentera informationen om fältets riktning på ett sätt som läkarna kan hantera. Det är just det problemet som Anna har angripit och också kommit en god bit på väg att lösa. Anna har gjort exjobbet vid Ortivus Medical AB och haft Olle Bälter som handledare. Förra året delades priset ut för första gången och då gick det till Marianne Lindström och Sofia Olsson som också gjort exjobb vid Nada.

Kerstin F

Ordning i diariet - en förhoppning inför det nya året 1997.

Många viktiga ärenden passerar aldrig registraturet. Därför finns nu en datorpostadress som heter diariet@nada.kth.se där inkommande, utgående och avslutade ärenden kan registreras. Uppgift om var ärendet befinner sig bör också lämnas där. Jag hämtar uppgifterna och ser till att de kommer in i ordinarie diarium.

Catherine

Länkar till forskningsmedelsgivare och till KTH-kalenderns stipendiesida

Numerored. har ställt samman en webbsida med länkar till några viktiga forskningsmedelsgivare som har hemsidor. På sidan finns också en länk till KTH-kalenderns aktuella stipendie- och anslagssida. Länkwebbsidan nås från Numerohemsidan, http://www.nada.kt- h.se/numero/.


Lagårds-/stallukt utreds, värme & ventilation ökas

Akademiska hus undersöker varför det luktar lagård (eller stall) i trapphuset på Lindstedtsvägen 5. Aktuell teori är att "kombinationen tjocka gipsputslager, primer och färg" orsakar lukten. Frågor har ställts till tillverkare och leverantörer av material. Kompletterande information lämnas senare.

Oavsett den exakta orsaken hoppas Akademiska hus att lukten ska "avklinga" i takt med att gipsputsen torkar. För att påskynda detta kommer temperaturen att ökas några grader och ventilationen köras maximalt. Detta fortgår dygnet runt under hela denna vinter.


Doktorandtjänst

Dear Collegues,

I will have one Ph. D. position beginning 1997 four four years (full time).

Please pass around this announcement to any suitable candidate.

The postion is financed by a grant from the Swedish Natural Science Research Council (NFR).

Depending on the interests and the inclinations of the candidates, the position can be either at the Mathematics Dept. of Stockholm University, or at the Center for Parallel Computers at the Royal Institute of Technology in Stockholm.

The Center for Parallel Computers is a national resource with a mission to further and support supercomputing applications in science and industry. It has one Connection Machine, one SP2 system from IBM, one CRAY and one VX machine from Fujitsu.

For further information, please contact me directly.

Erik Aurell

3:a på Södermalm

3-rums lägenhet på Södermalm uthyres i andra hand. Kontakta Per Hammarlund för mer information: perham@nada.kth.se, 790 69 08, eller 642 47 84.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 19 dec. 1996 <numero@nada.kth.se>