Numero 39

fredag 13 december 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Årets sista Numero utkommer nästa vecka

Årets sista Numero utkommer fredagen den 20 december. Nästa års första Numero utkommer fredagen den 10 januari.

Red.

Måndagsseminarium: Time has come for finite elements in time

Peter Hansbo håller måndagsseminarium under ovanstående rubrik på måndag (16 dec.) kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Abstract

I will give an elementary exposition of the uses of space-time Finite Element Methods (FEM) for partial differential equations. Applications include: Lagrangian and arbitrary Lagrangian-Eulerian methods for fluid mechanics, and adaptive mesh movement for general partial differential equations. I will also put space-time finite elements in the classical framework of single-step time integration methods.


Konferens: Software for Parallel Computing

Den 16 och 17 december anordnar Parallelldatorcentrum en konferens "Software for Parallel Computing" i sal D1 (Lindstedtsv. 5). För mer information se http://www.pdc.kth.se/news/events/conference96/program.html

Gert

KTH:s service under julen

Enl KTH-INFO 1996-03-20 skall måndagen 23/12, fredagen 27/12 och måndagen 30/12 vara "tjänstgöringsfria om detta inte hindrar verksamheten". KTH:s service kommer därför att vara minimal under julen - endast postutbärning kommer att fungera.

Catherine

Systemgruppen julstänger

Delfi kommer inte att vara bemannat under perioden 21 december till 6 januari. Systemgruppens användarhjälp via brev till system@nada.kth.se och telefonsamtal till 08-790 71 46 har stängt för annat än akuta driftproblem under denna period. (Detta utesluter inte att någon i systemgruppen är i tjänst, bara att vi inte utlovar någon service.)

Vid allvarliga driftproblem, då omedelbar insats bedöms nödvändig, ring systemgruppens journummer (finns på NADAs telefonlista).

Övriga meddelanden kan lämnas via brev till system@nada.kth.se eller via telefon till telefonsvararen på 08-790 71 46.

Systemgruppen

Vi gratulerar Jesper

Rektor utsåg Jesper till biträdande professor den 4 december 1996. Ställning som biträdande professor kan ges till en lektor som har visat stor allsidig skicklighet som lärare genom vetenskapliga och pedagogiska insatser. Institutionen gratulerar och gläder oss tillsammans med Jesper. Vi vet vilka stora insatser han har gjort för utbildningen i numerisk analys, för många examensarbetare och forskarstuderande. Vi känner också till den stora betydelsen han har haft för C2M2 och PDC.

bitr. professorskan

I korthet

Kurs: Kursen "Writing Scientific Papers" omfattar 30 timmar uppdelad på 10 dagar under terminen. Den vänder sig doktorander på KTH och börjar i vecka 3. Numeropärmen 96.154

Stipendier: STINT:s postdoktorsstipendier 1997. Ansökan senast 14 februari 1997. Numeropärmen 96.155

Pengar: STINT Visiting Scientists/Scholars. Ansökan senast 14 februari 1997. Numeropärmen 96.156

Pengar: STINT Fellowships programme. Ansökan senast 14 februari 1997. Numeropärmen 96.157

Stipendier: Per-Erik Lindahls stipendiefond. Ansökan senast 31 januari 1997. Numeropärmen 96.158

Seminarium: Hybrid concurrent constraint programming - a computation paradigm for modeling, reasoning, and education. Björn Carlson, Xerox Parc. 19 december kl. 13.15 på SICS. Numeropärmen 96.160

Seminarium: Optimizing Clause Resolution. Måndagen den 16 december kl. 15.15, Uppsala Universitet.

http://www.csd.uu.se/~voronkov/lics.htm


Ändrade regler för arvoden och gästforskarförsäkringar

Nya riktlinjer vad gäller utbetalning av arvoden och ändrade regler vad gäller försäkring för utländska forskare m. fl. vid KTH har skickats ut från Rektor och finns hos sekreterarna och i Numeropärmen 96.159

Catherine

Bordskalendrar

Bordskalendrar finns att hämta hos mig.

Bibbi

Exjobbsseminarium: Gles matris-vektormultiplikation på parallelldatorer

Faroogh Tavakoli håller exjobbsseminarium under ovanstående rubrik på onsdag (18 dec.) kl. 15.15-16 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Tillämpning på parallella iterativa metoder kommer också att diskuteras.

Petter Kolm

Meddelanden från prefekten november 1996

John Bowers, University of Manchester, är gästlärare (ca25%) på IPLab och CID under 1996/97. Tjänsten finansieras med medel från Kommunikations-forskningsberedningen.

Institutionerna för Matematik och Nada förslår rektor att inrätta en professur i Harmonisk analys. Professuren bör vara delad mellan de båda institutionerna. Institutet för Tillämpad Matematik, ITM kommer med stöd från stiftelsen för strategisk forskning att bidra med större delen av kostnaden under de första åren. Rektor har i ett brev garanterat att stå för kostnaden efter 10 år.

Nada arbetar tillsammans med professor Art Rizzi för att Antony Jameson, professor of Aerospace Engineering, Princeton University ska bli gästprofessor på KTH under Ht 1997.

Mikael Goldman har fått en forskarassistenttjänst i datalogi.

Gerd Eriksson har tilldelats KTHs lärarpris för 1996 på 40 000 kr och mottagit det under KTH:s promoveringshögtid i november.

Jonas Gårding genomförde lärarprovet den 9 december och blev därmed docent på fakultet EIT.

Rektor har utsett Jesper Oppelstrup till biträdande profesor bland totalt tio på KTH.

Till de utlysta doktorandtjänsterna (minst 9) på Nada har 45 ansökningar inkommit. Till de utlysta forskarassistenttjänsterna (minst 3) på Nada har 17 ansökningar inkommit.

Anders Ytterströms doktorandtjänst har flyttat från Flygteknik till Nada. Henry Veronique har anställts på Psci som forskningsingenjör. Nils Jönsson har anställts som programutvecklare på PDC. KTHNoc har anställt Bengt Gördén som forskningsingenjör och Mats Dufberg som systemingenjör

Under två dagar i oktober utvärderades PDC av en expertgrupp tillsatt av HPDR. Gruppen ger i sin rapport ett mycket gott betyg till PDC och är imponerad av hur man på så kort tid lyckats klara de krav man kan ställa på ett nationellt superdatorcentrum. Från rapporten citeras "...It should be noted that there is, given the HPDR budget, no doubt that the only larger HPDR hardware investments during the coming three year period should be made at PDC. In view of the answers to the evaluation questions above, the committee concludes that PDC has in all respects met the criteria set out in the evaluation instruction."

HPDR har beslutat att tilldela PDC 77 milj kronor på tre år under förutsättning att rådet får aviserade medel.

Fakultet EIT har föreslagit rektor att inrätta ett internationellt mastersprogram inom Scientific Computing med start Ht 1997. Nada kommer att ansvara för utbildningen med Lennart Edsberg som kontaktperson.

Ingrid

Numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer

Under vårterminen 97 kommer en seminarieserie i numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer att ges. Seminarierna kommer att ge en introduktion till numeriska metoder för strömningsmekaniska problem. Målsättningen är att de flesta av institutionens numeriker ska kunna ha behållning av dem. De flesta av seminarierna kommer att ges av NADAs egna numeriker.

Program

Seminarierna ges måndagar kl 10.15 i sal 4523. Ett preliminärt program ges nedan.

20 januari: Navier-Stokes ekvationer, olika varianter, fysikalisk innebörd. (Tony Burden, Mekanik)

3 februari: Beräkningar på strukturerade nät. (Björn Sjögreen)

17 februari: Beräkningar på ostrukturerade nät. (Peter Hansbo)

3 mars: Turbulensmodeller (Natalie Duquesne)

17 mars: Adaptiva metoder på strukturerade nät. (Patrik Skogqvist)

7 april: Adaptiva metoder på ostrukturerade nät. (Anders Szepessy)

21 april: Numeriska metoder för Icke-Newtonska fluider (Katarina Gustavsson)

5 maj: Översikt över teori, existens av lösning etc. ( )

26 maj: Numeriska metoder för 2-fas strömning. (Anna-Karin Tornberg)

Björn Sjögreen

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 12 dec. 1996 <numero@nada.kth.se>