Numero 37

fredag 29 november 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nya regler för parkering på KTH

En differentierad parkeringstaxa kommer att införas på KTH fr. o. m. 1 januari 1997. Som anställd får du parkera till den lägre taxan endast om du har rätt parkeringsdekal väl synlig på bilen. Dessa dekaler finns att hämta hos Bibbi. Mer information i Numeropärmen 96.150


Nya anvisningar för disputationer

De nya anvisningarna för disputationer finns att läsa i Numeropärmen 96.147


Antagning av oavlönad docent

Aktuella regler för antagning av oavlönad docent finns, på svenska och engelska, i Numeropärmen 96.148


Nummeseminarium: Blockwise adaptive grids with multigrid acceleration for compressible flow

Per Lötstedt, SAAB och Uppsala Universitet, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (2 dec.) kl. 13.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

In a multi-block code for compressible flow problems a method is introduced to adapt the cell resolution to control the numerical error in the steady state solution. The refinement and coarsening of the grid is based on an estimate of the discretization error in the solution. The convergence of the iterations is improved by the multigrid algorithm.

The global grids at the multigrid levels are chosen to improve the efficiency. The Euler solution is computed with a three-grid algorithm around a three-dimensional wing. The accuracy and computational work are compared on a uniformly fine grid and the adapted grid. Other approaches to grid adaption for structured grids are also reviewed.

Björn Sjögreen

I korthet

Information: En rapport från projektet "Pilotutbildning med genusperspektiv för forskarhandledare" finns att låna hos Catherine.


Högskoleveckan vid Stockholms gymnasieskolor

Stockholms gymnasieskolors s.k. högskolevecka, då lärare och forskare från högskolan besöker gymnasiet och håller populärvetenskapliga föreläsningar, anordnas 17-21 mars 1997. Information och anmälningsblankett - för SU - finns i Numeropärmen 96.149.


Seminarium: Memory networks in the Cerebral Cortex

Professor Joaquin Fuster, Psychiatry department, UCLA, håller seminarium under ovanstående rubrik idag fredag (29 nov.) kl. 13.15- 15 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

On Friday November 29 Prof. Joaquin Fuster from UCLA lectures on the "Aspect of Learning and Memory" course organized by Kognitionscentrum. Prof. Fuster is author of two books: "The Prefrontal Cortex" and "Memory of the Cerebral Cortex" and will talk about memory networks in the cerebral cortex, with a focus on the prefrontal cortex, a structure likely to host the most "cognitive" functions of the brain.

This lecture is also open to others than course participants. Take the opportunity to listen to an exciting story told by a prominent "cognitive neuroscientist" who has spent more than 30 years probing and thinking about the cortex!!

Anders Lansner

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 28 nov. 1996 <numero@nada.kth.se>