Numero 30

fredag 11 oktober 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Maple-seminarium

Chris R. Howlett och Jacques Carette, Waterloo Maple, Inc., presenterar Maple V Release 4, fredagen den 25 okt. kl. 9.15-11 i sal Q1 (Osquldas väg 4). Anmälan till annette@comsol.se. Numeropärmen 96.125


Doktorandfestival

En Doktorandfestival håller på att planeras med syfte att främja gemenskapen mellan NADA:s doktorander och öka kännedomen om de olika forskargruppernas problemområden. Tiden är onsdag 30 oktober med start klockan 16.

16.00 - 17.00 Forskargrupperna presenteras 5-10 min var

17.00 - Middag med frågesport

ALLA doktorander är välkomna! Obligatorisk anmälan görs till matsn@nada.kth.se, kicki@nada.kth.se, ledfelt@nada.kth.se, svanteb@nada.kth.se eller erikf@nada.kth.se.

Doktorandfestivalkommittén

Ny upplaga av TeX-häfte

Nu har äntligen TeX-häftet uppdaterats till den senaste versionen av LaTeX, den man får tillgång till med kommandot module add tex på Nadas Unixdatorer. Där beskrivs också lokala utvidgningar som till exempel den nya brevmallen. Alla som använder LaTeX för att skriva brev rekommenderas att använda brevmallen. TeX-häftet finns på expeditionen.

Mer information om TeX och LaTeX finns numera på webben under adressen http://www.nada.kth.se/datorer/tex/

Viggo

Personalfest

Den 21 november blir det fest för KTH-anställda. Festen äger rum på restaurang Tyrol, Gröna Lund med start kl. 18.30. Biljetter finns på Posten, Drottning Kristinas väg 4 och sista dagen för köp är den 11 november. Priset är 150 kronor.


I korthet

Konferens: EURO-PAR'97 kommer att hållas i Passau 26-29 augusti 1997.

http://www.un- i-passau.de/europar97/

Seminarium: Compiling Lazy Functional Languages Using Flow Analysis, Karl-Filip Faxén, 14 oktober kl. 10.15-11.00, Electrum, Kista. Numeropärmen 96.121

Seminarium: Undervisa STORA grupper. 13 november kl. 13-17, hörsal D9, Stockholms universitet. Numeropärmen 96.122

Pengar: KTHs centrala internationaliseringsmedel ht 1996 för doktorander. Numeropärmen 96.123

Kurs: Kurs i handledningsmetodik, 27-28 november. Numeropärmen 96.124


Konferens på Mallorca

Jag är med i styrkommitten på ett projekt på European Science Foundation ''Transport properties in the Atmosphere and the Ocean'' (TAO). Projektet skall ha en konferens på Mallorca i januari. Om det är någon som är intresserad av att delta går det bra att kontakta mig. Utskick och program finns i Numeropärmen 96.120

Erik Aurell

PDC-seminarium: An algorithm for solving free boundary and shape optimization problems with energy functionals

Dr. Alexander Suetov, Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (15 okt.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

This talk is about the theory of shape optimization (c.f. Pironneau O. Optimal shape Design for Elliptic Systems, Springer-Verlag, New-York, 1984). A method for solving shape optimization problems for elliptic systems and free boundary problems is proposed. This method can be applied to problems in which the state of the system (the solution of the corresponding boundary value problem) minimizes some special functional, which we can call the energy functional. It is required to minimize the value of the energy functional with respect to the domain of definition of the boundary value problem.

Erik Aurell

Disputation: A Study of the Influence of Artificial Viscosity Terms on Solutions of Conservation Laws

Gunilla Efraimsson disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 25 okt. kl. 10.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Abstract

In this thesis we study numerical solutions of conservation laws, obtained by using shock capturing, finite difference schemes.

For stationary shocks we find by linear analysis that in one dimension the smallest amount of viscosity needed to avoid oscillations is proportional to the characteristic speeds and the grid size. However, for the Euler equations it is found that the use of a scalar artificial viscosity term proportional to the smallest eigenvalue only yield very small oscillations in the case of weak and strong shocks. In two dimensions the influence of artificial viscosity terms is modeled by a scalar, discrete equation on a two-dimensional grid. Based on the solution of the model equation, two-dimensional artificial viscosity terms are found empirically.

We prove in one dimension that the analysis for stationary shocks is also valid for slowly moving shocks. A way to achieve well-behaved solutions for fast moving shocks is to calculate the shock on a grid that moves with the shock. The above-mentioned result implies that the speed of the grid needs not to be exactly equal to the speed of the shock for the steady state theory to be valid.

To analyze the solution of a conservation law containing contact discontinuities, we use as a model problem the first-order wave equation in one and two dimensions together with discontinuous initial data. When a second order method is used, oscillations appear due to phase speed errors in the numerical solution. We derive second order accurate schemes in which the phase speed errors are minimized in the lower frequencies and the higher frequencies are damped by an artificial viscosity term. Finally, we discuss the observation from calculations that if a first order method is used locally in the neighborhood of a shock, first order errors pollute the numerical solution downstream of a shock, although a higher order method is used in the downstream region. This only occurs for systems of equations with non-constant solutions. This effect is seen in a matched asymptotic analysis.

Keywords: artificial viscosity, central difference schemes, shock capturing, shocks, contact discontinuities, phase speed error.


Doktorandkurs i datorseende period 2-3

Under period 2 och 3 ges en doktorandkurs i datorseende. De områden som huvudsakligen kommer att beröras är: Första kurstillfälle: Måndag den 28/10 kl 15.15-17.00 i CVAPs seminarierum på Drottning Kristinas väg 47D. För anmälan eller frågor, kontakta Tony Lindeberg (tony@nada.kth.se) eller Stefan Carlsson (stefanc@bion.kth.se). Ytterligare information finns på http- ://www.bion.kth.se/courses/compvisI.html

Tony

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (17 okt.) kl. 15.45 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Mårten Mattsson, D92, 12 p

Utvecklingsmodell för programmering av datoriserat testsystem. Arbetet är utfört vid FFV Test Systems AB.

Handledare: Henrik Eriksson

Opponent: Anders Henriksson

Carl Johan Berglund, F92, 20 p

Video på World Wide Web. Arbetet är utfört vid Bonniers Affärsinformation.

Handledare: Yngve Sundblad

Opponent: Joel Norevik och Patrik Nordvall

Till exjobbspresentationen den 31 oktober behöver jag anmälan senast måndag 21 oktober kl 13.00 eftersom jag är bortrest resten av veckan.

Kerstin F

Course in Computational Physics

All Interested Parties

The first meeting of the course in Computational Physics will be on Friday October 11 from 10 to 12 in room 1537 at PDC/KTH, Lindstedtsvägen 3.

Welcome!

Erik Aurell

Motivation and background:

COURSE IN COMPUTATIONAL PHYSICS

Physics presents us with a very broad range of phenomena, for which one can do, and there is, both theory and experiment. Historically, theory was often pursued with pen and paper, while experiments needed sophisticated equipment. In the last 30 or 40 years, there has been an ever stronger drive to work out the consequences of physical theories by numerical computation. In this course we will try to give a flavor of this research. Topics to be treated are: How to understand some nonlinear PDEs by an interplay of normal form theory and numerical simulations of amplitude equations; Molecular Dynamics as tool for the microscopic simulations of liquids, solids, gases, and other more exotic states of matter.

Lecturers: Erik Aurell and Mikhail Dzugutov

The course comprises 5 points, and consists of 10 lectures and two programming projects.

Content:

Part I (Erik Aurell)

  1. An overview of dynamical systems and chaos
  2. Normal forms and bifurcations in systems of ODEs
  3. Normal forms in PDEs, symmetry arguments to determine the forms of the equations, methods to compute numerical values of the coefficients Application to the Raleigh-Benard problem in a container with large horizontal extent
  4. Continuation of lecture 3
  5. Properties of the Ginzburg-Landau equation
Project: Program and investigate selected problems in the Ginzburg-Landau equation. Compare numerical and analytic results.

Course material: Lecture notes by S Fauve [to be handed out] Excercises

Part II (Mikhail Dzugutov)

  1. Overview of basic statistical physics
  2. Monte Carlo methods
  3. Basic points about Molecular Dynamics
  4. Considerations about implementation of Molecular Dynamics (different physical systems, and so on)
  5. Overview of other simulation methods of particle systems
Project: A molecular dynamics problem to program and simulate [simple hard sphere liquid, of Lennard-Jones system, or similar]

Course material: Lecture notes by Mikhail Dzugutov


SANS-seminarium: Problem Solving and Creativity In Simple Neural Networks

Dr. William B. Levy, Dept. of Neurological Surgery, University of Virginia, Charlottesville, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (17 okt.) kl. 13.15-14.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Problem solving and creativity occur at many levels of intelligence and research on hippocampal function cannot avoid these issues. The problem of cognitive mapping (path finding) which rats are so good at, but only when their hippocampus is intact requires problem solving and creativity in finding new paths when the environment changes. The Cohen-Eichenbaum theory of declarative memory encoding by the hippocampus defines declarative memories as those that can be used flexibly. This seminar will examine a computational model of the hippocampus that solves cognitive/behavioral tasks requiring problem solving and creativity. That is, in an abstract way, we can understand how a hippocampal-like computational architecture and physiology produces solutions that are both novel and appropriate.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Stians näst sista match för året

Lördagen den 28:e september i nådens år 1996, spelade Stians Torpeder sin fjärde match i cupen mot Nikka BC. Vinst var ett måste om vi skulle ha någon chans att gå till slutspel. Matchen spelades på förmiddagen och vi var uppenbarligen inte riktigt vakna ty motståndarna gjorde mål på första anfallet. De lyckades sen peta in 2-0 och fick sen en billig, fast korrekt, straff som de förvaltade. Det stod 3-0 i halvtid.

I pausen pratade vi om att skärpa till oss. I början av andra halvlek visade THE COACH var skåpet skulle stå genom att mycket snyggt lobba in ett mål. Nikka lyckades sen göra två mål till och matchen slutade 6-0. Vi hade en del skott som strök stolparna och en nick i ribban, men tyvärr lyckades vi inte göra något mål. Nikka var en besvikelse. De gjorde inte skäl för namnet. Inte ett enda mål var ett nickmål.

Orsaken till denna förlust var att THE CAOCH dömde matchen precis innan vår match. Den taktiska genomgången uteblev därmed, vilket ledde till att vi spelade som yra höns. Denna förlust har lett till att styrelsen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen i laget. De har med omedelbar verkan sparkat vår massör, vår kassör och vår busschaufför. THE COACH har fått en matchs respit. Vinst i sista matchen krävs.

THE COACH

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 10 okt. 1996 <numero@nada.kth.se>