Numero 27

fredag 20 september 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

I korthet

Tjänster: Tjänster att söka på Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings Universitet. http://www.ida.liu.se/department/jobs/

Rådgivning: Kostnadsfri rådgivning i patentärenden. Numeropärmen 96.111

Seminarium: Typed Concurrent Programming with Synchronized Variables, Martin Mueller, SICS. Styrelserummet, fredag 27 september kl. 10.00


Tentamensregler för SU

En av de tentamensregler som listades i förra Numero gäller inte Nadas universitetsstudenter. På Stockholms universitet får studerande som godkänts på tentamen ej tentera om för högre betyg.

Caroline

Dörren på plan 4

Dörren till teknikhistoria på plan 4 (i bortre änden av den nyligen förlängda Nadakorridoren) kan nu användas av Nadaanställda med passerkort. Studenter ska dock inte passera den vägen.

Ingrid

Room

I am Cristian Bogdan, research student at IPLab, and I need a room for 1-3 months, starting from the end of september. If somebody can help me, please contact me by e-mail (cristi@nada.kth.se) or phone (6277). Thank you!


Nya siffror om tjejer m.m.

Stefan A. kom med följande siffror som en kommentar till mitt numeroinlägg:

Antal kvinnor antagna (samma antagningsprincip, dvs kvinnor favoriseras inte vid antagning):

93: 16 av 131 (12%)

94: 8 av 117 (7%)

95: 21 av 134 (16%)

96: 37 av 140 (26%)

Andel antagna kvinnor 5 år tidigare och andel examinerade kvinnor:

92/3 8% 7%

93/4 10% 11%

94/5 4% 8%

Total examination (% av motsvarande nybörjare) var dessa år

46% 39% 63%

Kerstin F.

PDC-seminarium: Numerical Modelling of Gravitational Instability of Geostructures

A.T. Ismail-Zadeh, International Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics, Russian Academy of Sciences, Moscow, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (24 sept.) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

The problems of gravitational instability involving distinct chemical layers are challenging in geophysical fluid dynamics. Motions of material interfaces separating geomaterials of differing material properties are essential to subduction of lithospheric slabs, ascending of mantle plumes, sinking of heavy bodies in the asthenosphere, salt diapirism, and many others. The models of salt diapir evolution with laterally homogeneous and inhomogeneous overburdens of sediments and the models of descending slab, in order to explain the observed distributions of intermediate-depth earthquakes, were developed. To compute these models, the 2D Stokes equation represented in terms of the stream function and the transfer equations for density and viscosity were solved. The numerical method used in this study combines a Galerkin-spline technique with a method of interface tracking to represent discontinuous variations of material parameters. The numerical approach, being Eulerian, avoids the difficulties due to material discontinuities at intermediate boundaries and is also free from the deficiencies of the Lagrangian approach always resulting in mesh distortion. The numerical results of the study will be presented. I will discuss the effects of viscous flows, phase transitions, and dehydration on stress generation in descending slabs, and how lateral variations in density distribution, induced by the pressure gradient, affects on diapiric intrusions.


Licentiat-seminarium: Three-dimensional Interaction and Presentation for Computer-Supported Cooperative Work

Kai-Mikael Jää-Aro håller licentiat-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 9 okt. kl. 15.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

In this licentiate thesis I study if and how computer-supported cooperative work can benefit from three-dimensional user interfaces - virtual environments.

The thesis contains a lengthy history of the origins of virtual environments and a description of most hardware one is likely to encounter in a virtual environment system and its properties.

The uses to which shared virtual environments have been put and what they may be used for within the context of computer-supported collaborative work are discussed.

A series of experiments and user studies are described:


Docentföreläsning: Partitionsidentiteter

Kimmo Eriksson, matematik, håller sin docentföreläsning under ovanstående rubrik på måndag (23 sept.) kl. 10.15-11 i seminarierum 3721, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Sammanfattning

Jag tänker ge en populärt hållen föreläsning om några av de anslående resultaten inom området heltalspartitioner och partitionsidentiteter. Åtminstone namnen Euler, Hardy, Rogers, Ramanujan, Rademacher, MacMahon, Baxter, Andrews, Bousquet-Mélou och Eriksson kommer att passera förbi i satser och anekdoter.


Visning av Matematica 3.0

... äger rum på tisdag (24 sept.) kl. 13.15-14.30 i hörsal D3 (Lindstedtsv. 5, plan 3). Föranmälan. http://www.doubleclick.se


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 19 sept. 1996 <numero@nada.kth.se>