Numero 26

fredag 13 september 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Berörda kursledare

Bokning av datorsalarna Röd tom Brun i period 1-3 (eg tom vecka 8/97) är nu inritad på blädderblocket. Var god kolla att vi är ''överens'' !

Kalle

Betygsanslagstavlans skyltar

Jag har efter bästa förstånd satt upp aktuella kursrubriker. Kom gärna med förslag till förbättringar, och genomför gärna förslagen själv! Med Bibbis inplastningsapparat kan man göra snygga skyltar. På plan 4 har vi satt upp sådana skyltar med rumsnr och namn på dörrarna i trapphuset, kanske värt att ta efter på andra plan, nu när vi inte ska flytta mer på ett tag. Använd gärna dokumentet på min Mac som förlaga!

Henrik E

Samverkanspris

TeknikBroStiftelsen (TBS) i Stockholm skall på Tekniska Mässan den 15-19 oktober i år dela ut ett pris på 30000 kr för bästa samverkan mellan KTH och ett företag med högst 250 anställda.

Har vi några förslag? Numeropärmen 96.101

Ingrid

Tentamensregler

På betygsanslagstavlan finns nu följande tentamensregler.

o Till Nadas tentor är man välkommen utan föranmälan.

o Allt om hjälpmedel, aktuella bonusregler mm framgår av kursprogrammet, oftast åtkomligt via kursens hemsida.

o Vi rättar så fort vi kan. Ordinarie tentors resultat kommer upp inom tre veckor, omtentaresultat inom två veckor.

o Rättade tentor kan och bör hämtas ut på Nadas expedition.

o Frågor om rättningen besvaras gärna av läraren. Betyg ändras inte om det gått tre veckor sedan resultatet anslagits.

o Det är tillåtet att tentera för att höja ett godkänt betyg.

o Plockfack med lösta tentor finns utanför expeditionen.

I våra kursprogram kan gärna dessa regler finnas med.

Henrik E

I korthet

Tjänst: Ny tjänst på Chalmers som Senior Lecturer/Assistant Professor in Applied Computer Science. Se http://www.cs.chalmers.se/ComputingScience/Jobs/lecturer.html.

Föreläsningar: Att överskrida gränser - föreläsningsserie vid SU med anledning av migrationsåret 1996. Numeropärmen 96.099

Föreläsningar: Hälsa och miljö - Föreläsningsserie vid SU hösten 1996. Numeropärmen 96.100

Pengar: SU-lista över anslag och stipendier. Numeropärmen 96.102

Pengar: Forskningsstipendium vid svenska institutet i Rom 1997. Numeropärmen 96.103

Pengar: Stipendier för kvinnliga, disputerade forskare. Numeropärmen 96.104

Pengar: Fulbright Grants 1997-98. Numeropärmen 96.105

Pengar: Wenner-Gren stiftelserna utlyser stipendier och anslag. Numeropärmen 96.106

Pengar: Stipendier från författarnas fotokopieringsfond. Numeropärmen 96.107

Pengar: Författarstipedier för läromedelsförfattare. Numeropärmen 96.108

Pengar: Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond. Numeropärmen 96.109

Pengar: Studiestipendier från Nordiska afrikainstitutet. Numeropärmen 96.110


Schema i www

Så här vid läsårsstarten vill man förstås ha sina elevers schema (eller sin egen kurs schema) som snygga veckovisa tabeller i www. Nu finns det ett program som översätter Teknis svårläsliga textschema som finns på nätet till HTML-tabeller. Programmet är skrivet av Björn Antonsson och Jonas Bülow som en labb i min kurs Artificiella språk och syntaxanalys.

Testa gärna programmet med kommandot

~viggo/Public/sch2gx/sch2gx 38 51 < schemafil > htmlfil

där 38 och 51 anger veckointervallet som scheman ska tillverkas för. Hjälp fås med ~viggo/Public/sch2gx/sch2gx help

På samma katalog finns också några schemafiler som jag kopierade från Teknis gopherarkiv. Om man vill ha ett schema för bara en viss kurs så tar man bara och redigerar bort alla andra kurser ur schemafilen. Övriga schemafiler kan hämtas i www från Teknis gopherarkiv. Jag har en länk dit från min hemsida http://www.nada.kth.se/~viggo/

Viggo

SANS-seminarium: Prediction of poisoning

Hertling G. A. Alonzo, Poison Control Centre, State University of Campinas, Brazil, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (18 sept.) kl. 13.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

In Brazil, like in other Latin American countries, there did not exist information about morbi-mortality of acute and chronic poisoning. In 1993 six Poison Control Centres started a standardized system to register these cases. The database includes 32 929 records of poisoning by animals, drugs, pesticides, household products, industrial products, plants, metals and other. I will show the results and discuss about the analyses to define predictors of poisoning.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Från KTH-ekot

Var tredje teknolog vid KTH är kvinna: Årets antagning är klar. Ingenjörsutbildningarna vid KTH är mycket populära. Det var 3 800 som sökte till KTHs 1 800 ingenjörsplatser och det är fler tjejer än någonsin bland dessa. Nästan var tredje teknolog, 32 procent, är en kvinna mot var fjärde för ett par år sedan. Datateknik har t ex fördubblat antalet kvinnliga studerande på ett år. Från åtta procent -95 till 17 procent i år. På två linjer, Kemi och Lantmäteri, är det till och med fler tjejer än killar, 55 resp 54 procent.

Kerstin F

Exjobbsseminarium i datalogi

Paul Panotzki, D91, 20 p. En studie av komplexiteten hos Common Indexing Protocol. Arbetet är utfört vid Bunyip Information Systems. Handledare: Håkan Huss Opponent: Lars Almqvist

Gunnar Carlbaum, F86, 12 p. Utveckling av testsystem för applikationer och drivrutiner till bankskrivare. Arbetet är utfört vid Digital BCFI. Handledare: Viggo Kann Opponent: Annika Jonsson

Kerstin F

Måndagsseminarium: Spatial data mining - a promising new field ?

Per Svensson håller måndagsseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 23 sept. kl. 15.15 i D31 (Lindstedtsv. 5, plan 3). Det finns fika m.m. i pausrummet på plan 4 kl.15.00.

Nästa måndagsseminarium blir den 21 oktober då Tony Lindeberg håller sin docentföreläsning. Detta följs av ett seminarium den 4 november då vår nye lektor i datalogi talar.

Abstract

Data mining as a research subject has moved from ''interesting'' to ''hype'' during the last couple of years. Also the subfield of Spatial Data Mining (SDM) has recently attracted interest. In the seminar, I will characterize SDM problems in general and outline some of the approaches that have been made towards solving them. Very large spatial data base, high-performance computing, knowledge discovery, and exploratory data analysis concepts and techniques will have to be combined to achieve the goals of SDM.

Ingrid

Diskret matte-seminarium: The Narayana Distribution and Lattice Path Enumeration

Prof Robert Sulanke, Boise University, Idaho, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 26 sept. kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Bob har sabbatsår och vi har förmånen att ha honom som gäst ett par veckor. Han är känd som god föreläsare.

Abstract

The set of Catalan paths, C(n), is the set of all lattice paths from (0,0) to (n,n) that never run below the line y=x.

We will bijectively relate C(n) to a set of pairs of nonintersecting lattice paths which we will then count by variations of the Gessel--Viennot method. We will discuss my attempt to catalog all statistics on C(n) having the Narayana distribution (a simple binomial expression). Finally, we will consider extensions of this distribution to the enumeration of n-tuples of nonintersecting paths and of pairs of paths with k intersections.

Henrik Eriksson och Johan Håstad

Ny lektor i datalogi

I joined the theoretical computer science group of NADA in August as universitetslektor. Before coming here, I was a lecturer in computer science at the University of Wales, Swansea for seven years. In the past, I have worked at the Universities of Manchester, TU Munich and ETH Zurich. My first degree in computer science, and my PhD in theoretical computer science were obtained at Leeds University. Between my degree and PhD, I worked for a short time in industry as a hardware designer for Philips. Since 1991, I have had research collaboration with members of Uppsala University, so I had some experience of Sweden before I arrived!

My research concerns logics and semantics of computation, a field which together with complexity theory, makes up the majority of modern theoretical computer science. I have been particularly active in the application of algebraic methods to modelling of computational systems, such as type systems, programming languages, concurrent systems and digital hardware. This research involves both fundamental theory and practical software systems for algebraic computation. At Swansea, some of the research of my group, on abstract data types, later became integrated into the undergraduate curriculum.

Currently, I am involved in the EU Framework IV project ''Scientific Computation and Algebraic Abstractions'' (SAGA), with Amsterdam, Bergen and Swansea, which seeks to extend algebraic methods to numerical analysis. I am also involved with international workshops, conferences and working groups on algebraic methods. I look foreward to making new research contacts both within NADA and the wider Swedish scientific community.

Karl Meinke

Teoretisk datalogi-seminarium: Category, Measure, Inductive Inference A Triality Theorem and its Applications

Rusins Freivalds, University of Latvia, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (19 sept.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The famous Sierpinski-Erdös Duality Theorem states, informally, that any theorem about measure 0 and/or first category sets is also true when all occurrences of ''measure 0'' are replaced by ''first category'' and vice versa. This powerful and nice result shows that ''measure'' and ''category'' are equally useful notions neither of which can be preferred to the other one when making formal the intuitive notion ''almost all sets''. Effective versions of measure and category are used in recursive function theory and related areas, and resource-bounded versions of the same notions are used in Theory of Computation. Again they are dual in the same sense.

We show that in the world of recursive functions there is a third equipotent notion dual to both measure and category. This new notion is related to learnability (also known as inductive inference or identifiability). We use the term ''triality'' to describe this three-party duality.

Johan Håstad

SANS-seminarium: Neuronal information processing based on the time-structure of cell responses in the visual thalamus: Experiments and models.

Dr. Florentin Wörgötter, Institut f. Physiologie, Ruhr-Universität Bochum, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 27 sept. kl. 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Temporal information processing by means of structured neuronal responses starts early on in the primary visual pathway. Cells in the lateral geniculate nucleus (LGN) for example respond with certain inter-spike-interval patterns to a stimulus. These patterns consist of a fundamental interval length and multiples thereof, resulting in multi-modal distributions. In our experimental and modeling studies we show that these interval distributions change in a predictable way when different stimuli are presented and speculate that these patters could be used to disambiguate certain stimulus conditions. In addition, we demonstrate that the feedback activity from the visual cortex to the LGN sharpens the interval distributions in the LGN considerably thereby improving the accuracy of signal transmission in the primary visual pathway.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 12 sept. 1996 <numero@nada.kth.se>