Numero 25

fredag 6 september 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Rationalisering

En redationell innovation: "Småsaker" samlas under rubriken I korthet, vilket väsentligt underlättar redaktionsarbetet och förhoppningsvis ökar läsarens överblick.

Red.

Disputation: On the Numerical Modeling of Concentrated Suspensions and of Viscoelastic Fluids

Tekn. lic. Jacob Yström disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 13 sept. kl. 10.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Abstract

This thesis deals with the numerical modeling of concentrated suspensions and of viscoelastic fluids. For both these problems continuum models formulated in terms of partial differential equations in more than one space dimension are considered. Specifically we consider classical equations for mixture theory for concentrated suspensions in several space dimensions and the upper convective Maxwell model for incompressible viscoelastic fluids in two space dimensions. The main contributions are:


Tack

Ett hjärtligt tack för den fina uppvaktningen på min födelsedag.

Tack också för presenterna som jag kommer att få mycket glädje av.

Britta

I korthet

Under denna samlingsrubrik kommer red. i fortsättningen att redovisa inkomna bidrag som vi bedömmer vara av något mindre allmänt intresse. Utförligare information finns i de flesta fall i Numeropärmen eller i www.

Konferens: Mot bättre vetande om IT och lärande, tisdagen den 29-31 oktober i Sollentunamässan. Numeropärmen 96.087

Konferens: Fuzzy Days in Dortmund, International Conference on Computational Intelligence, 28-30 april 1997.Numeropärmen 96.088

Pengar: Regeringen beslutade den 19 juni att 33 miljoner kr från KTHs myndighetskapital skall dras in.Numeropärmen 96.089

Pengar: Information från Rådet för forskning om universitet och högskolor.Numeropärmen 96.090

Pengar: Stipendier och projektbidrag från Lars Salvius-föreningen.Numeropärmen 96.091

Pengar: Vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland.Numeropärmen 96.092

Pengar: Program för hemvändande postdoktorers etablering utanför högskolan. Numeropärmen 96.093

Pengar: Sök pengar för att förbättra utbildningen. Presentera dina idéer om hur

högskoleutbildningen kan utvecklas. (Högskoleverket) Numeropärmen 96.094

Stipendier: Sverige-Amerika Stiftelsen, stipendier 1997/98.Numeropärmen 96.095

Stipendier: Studera vid Griffith University i Australien.Numeropärmen 96.096

Tävling: SM i programmering för högskolestudenter. http://www.dn- a.lth.se/home/Contest/ Numeropärmen 96.097


Se vad våra exjobbare gör

Bokstavssnurran är en metod att mata in bokstäver från en knapptelefon genom att man trycker på stopp när rätt bokstav läses upp i luren. Martin och Mattias har inte uppfunnit bokstavssnurran men de har noga testat bokstavssnurrans idé genom att göra var sin provtillämpning och utsätta försökspersoner för den. Metro hade en artikel om dem den 20 augusti.

Red.: Metroartikeln var en kortversion av en artikel ur Computer Sweden 96:47. Den senare bifogas pappersutgåvan av Numero. Numeropärmen 96.086

Kerstin F.

Nummeseminarium: Wavelets and two-dimensional turbulence

Marie Farge, Ecole Normale, Paris, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (9 sept.) kl. 10.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

We propose to study the dynamics of two-dimensional turbulent flows computed by direct numerical simulation. We will first consider the continuous wavelet transform and apply it to analyze the vorticity field and extract the coherent structures which emerge in such flows. We will secondly use orthogonal wavelet packet bases to compress the vorticity field and propose some directions for turbulence modeling. We will thirdly present new computations of 2D Navier-Stokes equations performed using a pseudo-wavelet scheme.

Mihai Dorobantu

Forskarkurs

Intresserade doktorander inbjuds härmed till en forskarkurs om "Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion" med början den 2 oktober 1996. Kursen ingår i en nystartad forskarskola i kognitionsvetenskap finansierad av FRN.

Kursansvariga är Ann Lantz och undertecknad. Dessutom kommer ett antal gästföreläsare att medverka. Preliminärt kommer kursen att gå onsdag f.m. och varannan fredag f.m. fram till februari 1997.

Kursen ska ge grundläggande insikter i olika forskningstraditioner och metoder och hur de kan tillämpas på människa-datorproblem. Målet är att deltagarna skall utveckla sin förmåga att analysera MDI-situationer utifrån ett forskningsperspektiv, att finna lämpliga forskningsmetoder och tillämpa dessa på egna forskningsproblem inom MDI.

Kursen förutsätter att man läst minst en grundläggande kurs i människa-datorinteraktion och att man har grundläggande kunskaper i vetenskapsteori. För den som inte har detta rekommenderas t.ex. Douglas Bush's kurs som börjar denna vecka på KTH .

För att vi ska kunna fortsätta planeringen är det bra om intresserade doktorander hör av sig via mail (kse@nada.kth.se, alz@nada.kth.se). Vi kommer så småningom att lägga upp en Web-sida för kursen som kan nås från IPLabs och kognitionscentrums hemsidor.

Kerstin Severinson Eklundh

Kulturhusens dag

På söndag 8 sept. kl 08 - 20 visar KTH sin vackra parkanläggning på Borggården vid Lindstedtsvägen. Det blir också konstvandring i den nyrenoverade huvudbyggnaden med bl a den berömda Törnemansalen. En professionell stråkkvartett från Kungl. Musikhögskolan spelar, KTHs trädgårdsmästare finns på plats med råd och dåd inför höstens trädgårdsarbete där hemma. Vår nordsvenska häst Brunte hjälper till att hålla rent och Östra station sköter serveringen.

Program

kl. 08 - 20 Borggården visas av trädgårdsmästarna

kl. 11 - 16 Konstvandring på KTH, boken konsten på KTH kommer att lottas ut till vandrarna

kl. 12 och kl. 15 Stråkkvartett från Kungl. Musikhögskolan

Allmän information om Kulturhusens Dag:

Riksantikvarieämbetet har utsett 460 parker och trädgårdar över hela Sverige att representera Kulturhusens Dag söndagen den 8 september 1996. Hela programmet finns i den 48 sidiga katalogen, Parker och Trädgårdar, som du får gratis på turistbyråer, bibliotek och museer. Du kan också beställa den från Riksantikvarieämbetet på tel 08 - 783 9000. Mer information om KTHs arrangemang får du på Informationsenheten tel 08 790 6178.

Ur KTH-ekot

Guest Researcher of VIRGO at CVAP

VIRGO is a research project funded by EU (TMR research network) primarily funding guest researchers in the field of visual-based navigation. Project leader is Fredrik Bergholm. For the period 7.8-15.10 Dr. Jorge Dias from. Univ. of Coimbra Portugal, Instituto de Sistemas e Robotica, will be working on the project together with Fredrik Bergholm, and Paer Fornland, for algorithmic development, and using CVAP:s mobile platform for experiments.

Fredrik B

KTHs pris för bästa examensarbete 1996

...ges till arbete genomfört vid ett mindre företag och handlett och godkänt av institution vid KTH. Anmälan ska lämnas före den 30 september. Information och blankett från Stig Elvin, Vidareutbildningsenheten. Numeropärmen 96.085


Påminnelse

REMINDER and SECOND CALL for papers to SNNS Annual Meeting 1996.

Note specifically the deadline of September 20 for 30 minute presentations. We have got some proposals for invited speakers but we could do with a few more if we get them SOON. <- CODE>http://www.nada.kth.se/nada/sans/neuronet/SNNS96.html

Anders L.

Engelsk rapportskrivningskurs för doktorander på KTH

Kursen Writing Scientific Papers omfattar 30 timmar uppdelad på 10 dagar under terminen. Den vänder sig doktorander på KTH och börjar i vecka 41. Numeropärmen 96.084


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 6 sept. 1996 <numero@nada.kth.se>