Numero 24

fredag 30 augusti 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Avskaffa terminsstarter!

Efter moget övervägande har red. kommit fram till att terminsstarter är jobbiga, krångliga, stressiga, ja rentav skadliga. Vi avskaffar dem!

F.ö. tillönskar red. er alla en god ny termin!

Red.

CID KICK OFF

Reservera e.m. (kl. 14-17) den 12 september för invigning av CIDs nya lokaler (Lindstedtsvägen 5, plan 6) och FoU-verksamhet.

Preliminärt program

* Invigning av CIDs lokaler

* Presentation av pågående och framtida forskningsprojekt

* Rundvandring och demonstrationer

* Förfriskningar och diskussioner

Maila gärna en anmälan till Viveca Bjur (viveca@nada.kth.se) så att vi kan uppskatta hur många som kommer.

Hans Marmolin

Två bilagor

I pappersupplagan av Numero medföljer två artiklar:

Om forskning vid CVAP från ''Blekinge Läns Tidning'' i juli 1996. Numeropärmen 96.079

Om ett utredningsförslag för ny utformning av doktorandutbildningen från ''Riksdag och departement'' nummer 96:23. Remissen kommer att diskuteras under första delen av höst, meddelar Ingrid. Numeropärmen 96.080


Ändring

Kopiatorn - LOKET

Det är bråda tider för kopiatorn. Den fungerar dåligt när det är många användare och hård belastning. Detta är en uppmaning att förbereda kursmaterial i så god tid att Christer och Dorothea kan hinna kopiera. Det skulle förbättra avsevärt. Det är inte meningen att de ska hitta en trasig maskin nästan varje morgon. I synnerhet inte nu när så mycket kursmaterial ska kopieras. Få användare ger en säkrare drift!

Va!

Jag har märkt att det saknas möbler i vissa av våra rum som stått tomma några dagar. När våra nya lärare har kommit har vi behövt jaga runt för att hitta bokhyllor, hurtsar mm fast de fanns före flytten. Kan det vara möjligt att du har gått in och flyttat över möbler till ditt rum utan att fråga någon ansvarig om lov? Så får det i alla fall inte gå till.

Ingrid

Antagningsreglerna skärpta

En artikel om minskad frihet för enskilda högskolor att bestämma om särskilda behörighetskrav, m.m. från ''Riksdag och departement'' nummer 96:18 finns i Numeropärmen 96.081.


Solaris 2-frågesvar

Ni har väl sett Solaris 2-frågesvaren (eff a kuu:n) i webben? Där försöker vi lägga in alla tips och viktiga fakta om Solaris 2 vi får fram. Om du har något Solaris 2-problem, titta där, och fråga oss om du inte hittar svaret. http://www.nada.kth.se/sol2faq/

Ur högen:

Fråga: Varför saknas vissa program?

Kortsvar: Vissa har vi inte hunnit/kunnat flytta, andra nås numera via ''module''

Ett program från SunOS 4 är inte alltid omedelbart körbart i Solaris 2 utan det kan behöva kompileras om och eventuellt modifieras. Detta kan ibland vara en komplicerad uppgift, så vi måste prioritera mellan olika program, styrt av efterfrågan.

I Solaris 2 lägger vi inte upp alla program omedelbart körbara, utan använder module för att hantera programversioner. Kommandot whichmodule kommandonamn ger information om vilka moduler som krävs för ett visst kommando. (Se annan fråga.)

Systemgruppen via Peter

Postgraduate Diploma in Higher Education Research & Development

Detta är en distanskurs mot University College i London som motsvarar 20 akademiska poäng. Mer info i Numeropärmen 96.082

Kerstin F

Lägenhet till matematiker

Rökfri Ume'tjej önskar hyra en 1:a eller 2:a i närheten av Brommaplan. Kontakta Anna tel 090-602 82, e-post anna@abel.math.umu.se

Gunilla E

Studiehandböcker

Referensexemplar av de nya studiehandböckerna finns på en bokhylla i fikarummet på plan 4. Behöver du ett eget exemplar, så får du hämta på respektive kansli.

Kerstin F

Presentation

Hej!

Jag är nyanställd informatör på NADA. Den närmaste tiden kommer jag att jobba med PDC där jag bland annat ska ta fram ett newsletter. Om ni har något bidrag som skulle vara l ämpligt att publicera i PDCs newsletter så kontakta mig. Enklast nås jag med e-post till pcar@pdc.kth.se

Peter Carlsson

Meddelanden från prefekten augusti 1996

Välkomna tillbaka efter sommaren och höstens arbete. Nu är det extra stimulerande med alla nollor som vimlar och den kontinentala stämningen som varma och mörka kvällar ger.

Vi hälsar sex nya lärare välkomna till Nada i höst och gratulerar dem till tjänsterna som de fått i hård konkurrens - och Nada till att ha fått en så kompetent förstärkning inom både undervisning och forskning.

Karl Meinke, Tony Lindeberg och Henrik Eriksson är nya lektorer i datalogi. Björn Sjögreen och Peter Hansbo är nya lektorer i numerisk analys. Tomas Uhlin har fått en forskarassistenttjänst i datalogi. Peter börjar först den 1/10 medan de övriga redan finns på institutionen. De kommer att presentera sig genom Numero och måndagsseminarier under året.

Anna-Karin Tornberg, Svante Barck-Holst, Öjvind Johansson och Johannes Keukelaar har fått doktorandtjänster.

Henrik I. Christensen är anställd förste forskare och föreståndare för Autonomous Systems Center där prof. Jan-Olof Eklundh på Cvap är coordinator.

PDC har anställt Bo Strand som forskare och Anders Ålund som programutvecklare.Här bör jag också nämna att Per Hammarlund och Mihai Dorobantu är anställda som forskare och programutvecklare på Psci och PDC.

Den interimistiska styrelsen på CID har ersatts av en permanent med

Tomas Berns (Nomos Management AB) som ordförande och övriga ledamöter Erik Andersson (ICL), Per-Erik Boivie, TCO, prof Björn Granström, Tal-Musik-Hörsel, KTH, Staffan Liljegren (Medialab, Ericsson Telecom AB), prof Lars-Göran Nilsson (Psykologi, SU), prof Yngve Sundblad (GI/IHR,SU,Nada,KTH). Nästa styrelsemöte är den 12/9 på förmiddagen och på eftermiddagen är det kick off-möte med projektredovisning.

PDC med stöd från HPDR har hållit en sommarskola under 19-30 augusti 1996 med titeln Introduction to High-Performance Computing med 26 deltagare och ett 15-tal som följde delar av seminarieutbudet.

Under läsåret kommer kursen Teknisk vetenskapliga beräkningar att omarbetas med inslag av innehållet från sommarskolan, dock med färre inbjudna föredragshållare.

MDI-professuren är utannonserad med sista ansökningsdag den 5/9-96.

Systemgruppen har även denna sommar haft det hektiskt med flytt av terminalsalar, laboratorier och tjänsterum samt operativsystembytet till Solaris 2. Vi har även införskaffat en hel del ny utrustning såsom 50 SUN Ultra och 20 PC Pentium Pro datorer att placeras i terminalsalar och tjänsterum.

Alla numeriker på Nada kommer att åka på konferens den 20-21 september till Rosenön. Då kommer vi att diskutera nutid och framtid men även få en historisk tillbakablick. Vi kommer att diskutera hur vi ska lösa våra åtaganden inom forskning och utbildning. Aktuella frågor är kursutbud och litteratur på alla nivåer och stimulans för lärare och doktorander. Dessutom kommer många talanger att visa upp sina färdigheter.

Invigningsfest och officiell start på Nadas kvalitetsarbete den 27 september från kl 14. Alla blir inbjudna och många förväntas komma. Närmare information kommer senare. Vi kommer att vara på Lindstedtsvägen 3-5.

Det är bra att Nada syns i många olika sammanhang inte minst i studentinformation. Under det senaste läsåret har aktiviteter knutna till Nada beskrivits i 5 av Osqledarens 8 nummer. Senast i nummer åtta med en trevlig artikel om IPLab. Redan i nummer två figurerade Linda som bakgrundsbild för att hon är ett proffs och Nada nämns i en artikel om teknologernas datorkraft för att vi sedan länge haft handledning och kommer att förstärka den. I nummer fyra fanns två blänkare om prisad Pohl och uppgraderad Strindberg. I nummer fem kan man läsa om midnatt i datasalarna på Nada. Familjen Eriksson presenteras i nummer ufo (6). I nummer sju hittar vi en artikel om Peter Pohl och en notis om att fika på Nadas Ljusgård (fast det inte är Nadas).

Chefsredaktören Jonas Knape hjälpte oss att göra vår tidning Datorer i fokus - Informationsteknologi i människans tjänst. Detta har troligen bidragit till att Osqledaren har fått upp ögonen på vår verksamhet. Det tackar vi för. Bibbi har sparat alla nummer.

Ingrid

Protokoll från fakultetsnämnden EIT

Protokollen från nämndens andra och tredje sammanträde under 1996 finns att läsa. Numeropärmen 96.075 Numeropärmen 96.076


KTH in Your Pocket 1996 på www

Kontrollera uppgifterna om Nada i den version av ''KTH in Your Pocket'' som lagts upp på www: http://www-mac.admin.kth.se/extrel/pocket/


Ny seminarieserie

En seminarieserie kallad Stockholm-Uppsala-Linköping Programming Language Implementation Seminar Series inleds den 10 oktober. Mer information på http://www.csd.uu.se/~hakanm/pli.html


WWW, användargränssnitt & interaktiv visualisering

Ett seminarium under denna rubrik äger rum i Göteborg den 7 oktober. Se http://www.ivee.com/www-sem/


PAAM97

PAAM97 - The Second International Conference and Exhibition on The Practical Application of Intelligent Agents and Multi-Agent Technology, äger rum 21-23 april 1997 i London. Se http://www.demon.co.uk/ar/TPAC


Anslag och stipendier vid SU

En ny förteckning över anslag och stipendier har kommit från Studentbyrån vid SU. Numeropärmen 96.078


TFR:s postdoktorstipendier 1996

...måste man söka senast på måndag (den 2 september). Numeropärmen 96.077


NFR:s jubileumspriser

NFR delar ut två jubileumspriser, en för forskare och en för journalister. Det gäller popularisering av naturvetenskap. Mer information på http://www.nfr.se/publish/jubpris.html.


Sjukanmälan och läkarintyg

Så här står det i Viktig information från Personalenheten:

''Blir du sjuk meddelar du din institution/motsv. första sjukdagen. Varar sjukperioden längre än 7 dagar skickar du läkarintyg till din löneadministratör. Varar sjukperioden längre än 14 dagar skickar du läkarintyg (original) till Försäkringskassan och en kopia till löneadministratören.''


Guest students at PDC

In the fall of 1996 we will have the following visiting students. Times of visits, duration, source of financial support and scientific aims are stated briefly.

1) Dr Paolo Muratore Ginanneschi, Rome, Italy September 1 - December 1, (3 months)

Muratore is supported by a grant from the European Science Foundation programme ''Transport processes in the atmosphere and ocean'', and will work on problems of advection and turbulent transport.

2) Dr Galina Pasmanik, Nizhny Novgorod, Russia October 15 - December 31 (2.5 months)

Pasmanik is supported by a grant from the European Science Foundation programme ''Transport processes in the atmosphere and ocean'', and will work on problems of advection, and on Burgers' equation.

3. Dr Sergey Simdyankin, Nizhny Novgorod, Russia October 1 and forwards, 3 or 6 months

Simdyankin is supported by a grant from the Swedish Institute of six months, and will spend either six months at a stretch, or three months in the fall of 96, and three months in the spring of 97.

He will be working on numerical algorithms for Burgers' equation, and on problems in mathematical economy.

Erik Aurell

Mer pengar till SUNET

SUNET, Swedish university computer network, har fått drygt 16 miljoner av regeringen för fortsatt drift av sin 34 megabit/s-förbindelse mellan universiteten och 2 megabit/s-förbindelse mellan de mindre högskoleorterna. En uppgradering till 2 megabit/s till Gotland ingår. SUNET spelar en mycket viktig roll för utvecklingen av Internet i Sverige.


SNNS*96

SNNS*96 (Svenska NeuronNätssällskapets årsmöte 1996) äger rum den 20 november på Ericsson vid Telefonplan. Mer information finns på

http://www.nada.kth.se/nada/sans/neuronet/SNNS96.html


Pedagogisk meritering vid tjänstetillsättningar

I Uppsala ordnas ett heldagsseminarium med detta tema den 26 september. I januari 1966 tillsattes en kommitte under ledning av Erland Ringborg för att utreda en förändrad tjänsteorganisation för universitetslärare. Av utredningens direktiv framgår att det ofta tas för liten hänsyn till pedagogiska meriter vid tillsättning av lärartjänster. Vid seminariet vill man belysa och diskutera detta fenomen. Mer info i Numeropärmen 96.083. Vill du gå så kontakta mig.

Kerstin F

MASCOTS'97

International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS'97) äger rum i Januari 1997 i Israel. Se http://www.informatik.uni-stuttgart.de/ipvr/bv/projekte/mascots/CFP.html


Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (3 sept.) kl. 15.30 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Pontus Hellgren, T91, 12 p

Hjälpmedel för administration och uppföljning av driftprov. Arbetet är utfört vid Scania Data.

Handledare: Kjell Lindqvist, Opponent: Mårten Mattsson

Marcus Palm, D91, 12 p

Framtagning av en prototyp till ett Executive Information System. Arbetet är utfört vid Datavis.

Handledare: Olle Bälter, Opponent: Martin Karlberg

Anna Redz, F91, 20 p

Presentation och analys av vektorcardiagram. Arbetet är utfört vid Octivus Medical AB.

Handledare: Olle Bälter, Opponent: Carl-Johan Berglund och Marcus Palm

Kerstin F

Ämneskonferens

Ingrid, Bengt, Lennart, Gerd, Henrik, Olle, Peter Si, Kalle, Serafim, Kjell, Björn Ei, Magnus och jag var tillsammans med ett femtiotal lärare från andra högskolor i landet på ämneskonferens på Ven 12-14 juni. Några intressanta punkter:

* Lördag 28.9 ordnar Lund och Luleå nationellt mästerskap i ACM:s programmeringstävling. Ett lag om tre personer och en dator ska på fem timmar lösa 6-8 problem i C eller Pascal. Regionfinal blir i Delft, Nederländerna. Mer info: Http://www.ac,.org/contest, http://www.dna.lth.se/ Jag tycker det vore kul med ett eller ett par lag från KTH. Den som vill vara samordnare för KTH:s deltagande hör av sig till mig.

* Deanna Martin, dcmartin@cctr.umkc.edu, från University of Missouri berättade om ett mentorsprogram de använt och även provats i Lund (Klas Sigbo, Klas.Sigbo@dna.lth.se). Äldre elever anlitas (får betalt) som mentorer för en viss kurs och utbildas i två dagar. Mentorerna deltar i delar av undervisningen, peppar de 5-10 eleverna i sin mentorsgruppp vid räknestugor och diskussioner där eleverna själva bearbetar det som gåtts igenom på föreläsningarna. Mentorerna ger ingen egentlig undervisning. Eleverna väljer om de vill delta i mentorsprogrammet.

* Roy Andersson, Lund, Roy.Andersson@dna.lth.se, berättade om ett experiment med datortenta på en inledande programmeringskurs med få elever. Fördelar: Lättare att rätta tentan, verklighet snarare än torrsim. Nackdelar: eleverna måste kunna institutionens verktyg, de fastnar lätt på löjliga småfel, onaturlig stressituation.

* Gustaf Söderlund, Lund, Gustaf.Soderlind@dna.lth.se, hade testat datortenta på problemdelen av en fortsättningskurs i numme. Han fann att korrelationen mellan resultat på teori och problemdel blev sämre än förut (kursen kanske innehåll för lite labbar).

* På en projektkurs i Ronneby (Olle.Lindeberg@ide.hk-r.se) jobbade eleverna i sju veckor med att färdigställa ett program. Sedan jobbade de i tre veckor med underhåll av en annan grupps program.

* Håkan Ekblom, Luleå (hakan@sm.luth.se) berättade om en tvåårig utbildning enbart för flickor (24 flickor varav 8 från Luleå och 8 från övriga Norrbotten). Utbildningen leder från S/E-programmen på gymnasiet till åk 2 på datatekniklinjen. Efter ett år kan eleverna söka till civilingenjörs/ingenjörsutbildning på vanligt sätt. Utbildningen har gått i ett år. Åk 1 liknar tekniskt basår men innehåller en del av D1. Hösten i åk 1 gick bra, våren blev för tung.

* Christina von Dorrien (cristina@cs.chalmers.se) berättade om projektet D++ i Göteborg, som pågått i ett år. Tanken är att göra utbildningen bra för tjejer, men att det som är bra för tjejer även är bra för killar: förändrade undervisningsformer, ökad valfrihet och bättre helhetssyn. Ett hus har byggts om för D-teknologerna och innehåller 14-15 grupprum med två datorer, telefon, fax, bibliotek och en trivsam tjejtoa. Årskurs ett innehåller: D-ämnen 21,6 (Intro 1,6, helhetsbild 4,0 med uppsats och inbjudna föreläsare, datalogi 9,0 med Gofer, Haskell, Ada, paradigmer och datorteknik 6,0), matematik 13 med inslag av diskret matte och mekanik 6,0. Årskurs två innehåller D-ämnen 15 (datalogi 7 med datastrukturer och beräkningsbarhet och datorteknik 8), matematik 7, Fysik 10, E-ämnen 6 och miljö 3. Årskurs tre innehåller en projektdel om 23 poäng som görs i grupper om 7-10 elever. I projektet ingår kurser om 16 poäng som väljs med hänsyn till projektet - alla i gruppen behöver inte välja samma. Föreläsningsvolymen minskas. I stället för lektionsundervisning och labbhandledning har men handledning i grupper om åtta. Detta har genomförts med samma pengar, men handledningen i grupp har betalats mindre än vanliga övningar. Eleverna trivs bättre och tjejerna har inte hoppat av. Sjutton tjejer började istället för ''normala'' 5-6.

* Vid eftermiddagens gruppdiskussioner ville de flesta dataloger diskutera alternativa undervisningsformer och examinationsformer. Följande framkom:

Försök att få eleverna att läsa mer själva (elever gör uppgifter och red ovisar vid tavlan)

Försök att få eleverna att skriva (redovisningar i skriftlig form)

Eleverna bör presentera vad de gjort (som ovan eller mer anspråksfullt)

Mindre grupper

Labbfokusering

Gör materialet mer tillgängligt (t.ex. via WWW)

Industrikoppling (t.ex. föreläsningar om projektstyrning och gruppdynamik)

* Numerikerna hade en egen diskussionsgrupp. Bengt har skrivit ett papper om vad som avhandlades där.

* Från en diskussion om exjobb:

Det tar för lång tid innan exjobben blir klara

Kvaliteten på själva jobbet är oftast hyfsad eller bra

Kvaliteten på rapporten är ofta ganska dålig (svårt att se helheten i vad de gjort, handledaren orkar inte iterera rapporten tillräckligt många gånger)

Kvaliteten på den muntliga presentationen är ofta katastrofal

Svårt att ha koll på de exjobb som görs i industrin - viktigt att komma ihåg att institutionen kan ställa andra krav än industrin

Alla universitetselever gör numera exjobb - inte som tidigare bara de starka.

* Från en diskussion om flickor i utbildningen:

Är det flickorna eller utbildningen vi ska ändra?

Varför vill vi ha fler flickor?

Vi bör intressera flickorna för utbildning inom data och när de väl börjat bör vi få dem att stanna kvar (andra undervisningsformer, lärares attityder, kvinnliga förebilder, ge helhetsbild, förklara vad stoffet används till, bättre arbetsmiljö på skolan).

* Från en diskussion om alternativa undervisnings/-examinationsformer i numme:

Är det inte pedagogerna som bör komma med nya pedagogiska ideer?

Handlar förändrade undervisningsformer om att ge gamla lärare omväxling eller om att ge eleverna bättre undervisning?

* Bertil Gustavsson kåserade: Var det bättre förr?

Kerstin F

Information om EUs ramprogram för forskning och utveckling

Under hösten arrangerar EU/Fou-rådet åtta seminarier om EUs ramprogram för forskning och utveckling.

17/9: Vägen till EUs forsknings- och utvecklingsprogram 18/9: Projektansökan

22/10 och 26/10: Projektledning

23/10 och 27/11: Avtalsfrågor

24/10 och 28/11: Introduktion till databasen CORDIS

Ytterligare information kan fås från EU/FoU-rådet, Box 7091, 103 87 Stockholm (fax 08-454 64 51) eller genom att kontakta undertecknad.

Tony Lindeberg

PDC-seminarium: Recent Advances in Many Body Quantum Mechanics: Applications to Chemical and Materials Systems

William A. Goddard III, California Institute of Technology, Pasadena, USA, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (3 sept.) kl. 15.15 i sal E1 (Osquars backe 2).

Abstract

We will discuss some of the recent advances in techniques for large scale atomistic simulations of materials:

(i) GDS-DFT: dual space density functional theory using Gaussian basis functions for quantum mechanics on surfaces with full Periodic Boundary Conditions;

(ii) MPSim: large scale (millions of atoms per unit cell) molecular dynamics simulations of molecules and solids using massively parallel computers.

(iii) PS-GVB: pseuedospectral methodology for ab initio quantum chemical calculations of large molecules (Local MP2, solvation,hyperpolarizabilities).

(iv) CC-BB-MC: continuous configuration Boltzmann Biased Monte Carlo for calculating thermodynamics properties of polymer mixtures

We will discuss recent progress in applying these methods to predictions on problems such as:

(a) a new metallocene catalyst for a-olefin polymerization (b) mechanism for Ru ring opening metathesis polymerization (ROMP) catalysts (c) growth and properties of semiconductor thin films (GaN or Hg1-xCdxTe) (d) nonlinear optical properties of organics (saturation of g for polyacetylenes) (e) encapsulation of molecules in dendritic polymers (f) gas diffusion in polymers (g) mechanism for drug action on rhino viruses (responsible for common cold) (h) protein folding using CC-BB-MC (i) mechanism of corrosion inhibitors for oil pipelines (j) mechanism of wear inhibitors for automobile engines (k) demulsifiers for asphaltene/oil/water systems

Per Öster, PDC

SANS-seminarium: The Spatter Code for Representing Structure Without Fields

Pentti Kanerva, SICS, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (4 sept.) kl. 13.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Information with structure--for example, a data base or a symbolic (list) structure--is traditionally built of records with fields. Because the meaning of data--whether a number refers to age or height or weight or distance, for example--is tied to position in the record, syntax and semantics are incomparable. In contrast, spatter coding combines structure and content, or syntax and semantics, in such a way that the (Hamming) distance between representations (records) reflects both similarity of structure and similarity of meaning. This makes spatter coding an interesting representation for mental modeling. In spatter coding, all things--objects, properties, relations, attributes, values, composed structures, mappings between structures-- have a common representation: they are random points of an enormous binary vector space (i.e., long random bit strings). Total absence of fields sets it apart from traditional representation. New structure (record) is composed from existing structure with XOR and thresholded sum. A mapping between two structures (i.e., the XOR of the two bit strings) can be decomposed into components that represent correspondences between the two structures. This makes it possible to study analogy as a mapping between structures. The construction of the code and mapping between structures will be described.

Background reading (optional): Hinton, G.E. Mapping part-whole hierarchies into connectionist networks. Artificial Intelligence 46(1-2):47-75, 1990. Kanerva, P. Binary spatter-coding of ordered K-tuples. In C. von der Malsburg, W. von Seelen, J.C. Vorbruggen, and B. Sendhoff (eds.), Artificial Neural Networks--ICANN 96 Proceedings (Lecture Notes in Computer Science, vol. 1112), pp. 869-873. Berlin: Springer, 1996. Plate, T.A. Distributed Representations and Nested Compositional Structure. PhD thesis. Graduate Department of Computer Science, University of Toronto, 1994. Available on the Internet at Ftp-host: ftp.cs.utoronto.ca as Ftp-file: /pub/tap/plate.thesis.ps.Z

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Guests at PDC

Here is a list of guests from the ''International Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics'' (abbreviated MITPAN, Moscow, Russia) to PDC/KTH and Mathematics Dept. Stockholm University in the fall of 1996. Scientific interests of the visitors are described briefly below.

Names, dates of visits and duration:

Ismail-Zade, A: 15.09.96-15.12.96 3 months

Souetov, A: 01.10.96-01.11.96 1 month

Tsepelev, I: 01.10.96-01.11.96 1 month

Sobolevski, A: 01.11.96-01.12.96 1 month

Soloviev, A: 20.10.96-01.12.96 1.5 month

Touretski, I: 01.10.96-20.10.96 3 weeks

Rykov, I.: 01.11.96-01.12.96 1 month

Dinabourg, E.: 01.10.96-20.10.96 3 weeks

Scientific aims and interests:

- to study 2D and 3D models of geophysical fluid dynamics with application to problems of gravitational instability (A. Ismail-Zade)

- to develop 3D numerical parallel algorithms and codes for mantle flows (A. Souetov and I. Tsepelev)

- to model dynamics of block structures; to apply algorithms for pattern recognition to socio-economic data (A. Soloviev)

- to analyze Anderson localization for Schrodinger operator with quasiperiodic potential; possible discussions with Eliasson (E. Dinabourg)

- to investigate software used in parallel computers, network maintenance etc. (I.Touretski)

- to study predictability of strong shocks for 1D Burgers' equation at fixed spatial coordinate; realizations of fractional Brownian motion are considered as the initial data (I. Rykov)

- to examine a generalized variational principles for Burgers' equation and equations of gas dynamics without pressure in 1D and multi-dimensional cases (I. Rykov, A. Sobolevski)

Erik Aurell

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 30 aug. 1996 <numero@nada.kth.se>