Numero 23

fredag 14 juni 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Glad sommar!

När tidshållarredaktören är borta dansar försenarredaktören på bordet. Men det är ju sista numret för terminen. Och den utlovade instruktionen om webbhemsida blev klar...

Vi tillönskar alla läsare en glad sommar! Numero återkommer i augusti.

Red.

Inför höstterminsstarten

Förhoppningsvis har vi en härlig sommar framför oss. Men så småningom kommer hösten. Det har från elevhåll framkommit önskemål om kursöversikten ska vara tillgänglig ett par veckor före kursstart. Eleverna skulle då kunna förbereda sig för en kurs före kursstarten. De skulle kunna köpa litteraturen och ta reda på vad som gäller angående undervisning, labbar etc. De skulle också kunna mentalt förbereda sig på den nya kursen. Eftersom de flesta kurser går så koncentrerat, tror jag att en sådan förberedelse vore värdefull. Man skulle komma igång på allvar redan första veckan. Därför hoppas jag att alla lärare kan leva upp till detta önskemål.

Det blir också allt viktigare att presentera aktuell, intressant och korrekt information om våra kurser på WWW. Kursledaren ansvarar för informationen om sin kurs. Informationen på WWW bör vara relativt kort. Sådant som eleverna lämpligen läser på papper ska istället ligga i kursbunten.

Kerstin F.

Foa söker forskare

...inom området modellering och simulering. Se Numeropärmen 96.072


SU-mat.-nat. söker

...fem forskarassistentjänster: astrofysik, naturgeografi, naturresurshushållning, kemi samt biologi. Se Numeropärmen 96.073


Vinkällare

Det är inte ofta man får en vinkällare. Det är kanske inte så ofta som man disputerar? Jag vet inte vilket som är mest vanligt. Det var i alla fall en trevlig kombination. Något att minnas, som samtidigt gör att man inte gör det.

Tack för uppvaktningen!

Per Hammarlund

Cyklop inte Solaris

Datorn Cyklop kommer inte att konverteras till Solaris 2 inför hösten, utan fortsätter att köra SunOS, åtminstone fram till jul.

Systemgruppen

7th Stockholm Optimization Days

...äger rum på KTH måndag-tisdag 24-25 juni. Se http://www.optsyst.math.kth.se/.


Projektledare för lokala forskarskolan KI-SU-KTH

...i biomedicin söks, se Numeropärmen 96.074


Ny medarbetare - en fixare

Nada har sedan en tid en ny medarbetare vid namn Mikael Prytz. För närvarande jobbar han på fredagar, och har fått en arbetsplats i Delfi.

Han sysslar bl.a. med stolsreparationer och andra typer av terminalsalsunderhåll.

Behöver ni hjälp med något praktiskt, tveka inte att kontakta honom!

Micke sitter alltså i Delfi, och kan nås på telefon 6282, eller via datorpost till <system@nada.kth.se>, när det gäller felanmälningar. Micke har även en personlig datorpostadress: <tummen@nada.kth.se>.


Stian nära serieseger

Stians Torpeder har avslutat vårsäsongen med ännu en vinst. Denna gång besegrade vi Pongo (alla dalmatinerna lyste dock med sin frånvaro) med 4-0. Vi saknade vår främste målskytt. Dessutom lånade lagledningen ut en anfallare till Käftis, som spelade på planen bredvid, samt Claudio Gislon till motståndarna, så att de skulle få fullt lag!

Av någon anledning hade vi en skriande brist på anfallsspelare så flera försvarsklippor tvingades springa omkring som yra höns i anfallet. En sådan var THE COACH som dock lyckades göra en Alfonso (= att göra mål direkt efter ett inhopp) innan förvirringen blev alltför stor. Detta 1-0 mål var THE COACH första i ST.

För första gången (vad jag vet) så bidrog PDC med en spelare genom Lars Malinowsky. Nu väntar vi bara på ett bidrag från TCS så att ST blir *hela* Nadas lag. Lars M. slog in 2-0 målet och därmed så har alla Nada anställda som spelat i ST blivit målskyttar. Lasse Carlestam slog in 3-0 målet och fjärde målet gjordes av Tom Wadden med en mäktig utspark(!) som studsade över motståndarmålvakten. Tom var alltså vår målvakt för dagen och hade det ganska lugnt. En kvalificerad räddning på ett välplacerat skott krävdes dock för att han skulle få hålla nollan.

Vi slutade tvåa i serien, en poäng efter Flying Doctors. Tabellen finns på vår hemsida (http://www.nada.kth.se/~ulfa/ST.html). Till hösten vidtar spel i SSIF:s cup där vi förmodligen kommer att stöta på svårare motstånd.

THE COACH

Meddelanden från prefekten juni 1996

Professor Björn Engquist har invalts i Kungliga Vetenskapsakademin.

Katarina Gustavsson har anställts på doktorandtjänst från den 1/5-96. Hon har Björn Engquist som huvudhandledare och Jesper Oppelstrup som projekthandledare.

Vi har anställt Viveca Bjur som sekreterare. Hon ska i första hand att arbeta för IPLab och Cid.

Vi kommer att anställa Peter Carlsson som informatör på Nada f o m den 1/8-96. Uppgifterna blir att göra nyhetsbrev på PDC, se till att www-information är aktuell, organisera studiebesök och genomföra vissa av dem mm.

Tjänsteförslagsnämnden har träffats och intervjuat fem av kandidaterna till lektoratet i numerisk analys och kommer att träffas den 5-6 juni och intervjua fem kandidater till de två lektoraten i datalogi. Därefter kan institutionen fatta beslut.

Nada har numera tre studierektorer: Kalle Siklosi, Bengt Lindberg och Kerstin Frenckner. Närmare uppdelning av arbetsuppgifter finns beskrivet i minnesanteckningarna från institutionskollegiet den 20 maj.

Psci har anordnat en konferens, SWISC, Swedish Industrial Scientific Computing den 30-31 maj på KTH. Där deltog ett fyrtiotal varav ett 10-tal utanför Sverige.

Nada har skickat in en rapport från pilotprojekt Kvalitetsarbete på Nada 95/96. Förslagen där kommer att diskuteras på IS. Rapporten finns hos Catherine och Ingrid.

De nya lönerna beräknas bli klara och utbetalas i juni och gäller retroaktivt från den 1 jan 1996. Alla på PDC som är anställda 1995 eller tidigare har fått nya tjänster från den 1 april.

PDC håller på att formera sig i den nya rollen som nationellt superdatorcentrum. Björn Engquist är föreståndare med tre biträdande föreståndare. Fredrik Hedman har ansvar för system och programvara inklusive Kallsupdatorn inklusive den operativa verksamheten. Gert Svensson har ansvar för upphandling, budget&verksamhetsplan, lokaler, kontakt med institutionen i administrativa frågor mm. Per Öster har ansvar för användarkontakter, utbildning, kontakter med Psci och HPDR mm.

Ingrid

Egen webbhemsida

Man är ''ute'' idag, om man inte har en egen hemsida, dvs. en sida nåbar via WWW som presenterar en själv, helst med bild. Oavsett om man vill hänga med i webbsvängen så kan det inte förnekas att personliga webbhemsidor är ett praktiskt sätt för elever, kollegor och andra att få reda på mottagningstid, telefonnummer etc. Dessutom finns pekare till Nadaanställdas hemsidor från vissa av Nadas webbsidor, t.ex. lärarlistan.

För att underlätta för Nadas anställda har vi utformat en typhemsida, som med liten insats kan anpassas till en personlig sida. Den innehåller en bild, plats för personliga kontaktuppgifter och berättande text (om man vill).

Typhemsidan kan tyckas tråkig och formell, men det är avsiktligt: Detta är ditt officiella Nadaansikte utåt, och det bör vara seriöst. En personligare framtoning får man ha i en underordnad fritidshemsida. (Det har talats om centrala KTH-regler för hur en KTH-anställds hemsida ska/bör/får se ut, men än har inget beslutats.)

Instruktioner och hjälp

Instruktioner för hur du skapar en hemsida, inklusive de nya personbilderna, finns i www, se Nadas interna sida. (Adressen är ht- tp://www.nada.kth.se/internt/hemsida-sv.html.)

Om du får problem med eller har synpunkter på detta får du gärna kontakta systemgruppen, i första hand via brev till <system@nada.kth.se>.

Peter Sv.

Minnesanteckningar från institutionskollegium 20 maj 1996

Ingrid hälsade alla välkomna, speciellt de nyanställda vid Nada: Per Svensson, adj prof (ej närv), Sören Lenman, gästforskare vid CID, Johannes Keukelaar, doktorand på IPLab, Berith Bodelson, sekreterare på PDC (så småningom även PSI och C2M2) samt Viveca Bjur på IPLab och CID. JoAnn kommer att vara långtidsledig.

Godkända docentföreläsningar har hållits av Örjan Ekeberg, Stefan Carlsson samt Viggo Kann.

Åtta doktorandtjänster har tillsatts under våren: Katarina Gustavsson, Crister Berg, Petter Kolm, Gunnar Ledfelt, Peter Nillius, Lars Ivansson, Ingemar Persson och Staffan Ulfberg.

Tre stipendier på 120.000 kr per år har inrättats för Weiman Li, Ovidiu Sandor och Hee-Cheol Kim.

Nada kommer inom ca tre månader att ha fem disputationer: Klas Samuelsson, Atsuto Maki, Tomas Uhlin, Göran Olofsson och Per Hammarlund.

Beslut angående två lektorat inom datalogi samt ett i numerisk analys väntas i början av juni.

Studierektorsfunktionen på Nada är omfattande. Institutionsstyrelsen har beslutat att dela uppgiften på tre personer med följande ansvarsområden: Karoly Siklosi: Huvudansvarig studierektor, speciellt ekonomi, lärarbemanning och schema. Bengt Lindberg: Ansvarig för Nadas Grugrupp (ordförande), under ämnesföreträdaren i numerisk analys initiera och samordna lärarkollegiet för grund- och fortsättningskurser, speciellt för att förnya och förbättra innehållet. Kerstin Frenckner: Ansvarig för lärotimplaner, studieplaner, studiehandbokstexter, Ladokkontakter samt under ämnesföreträdaren i datalogi ansvarig för samordning av examensarbeten och lärarkollegiet för grundkurserna, speciellt för att förnya och förbättra innehållet.

En ansvarsgrupp för att behandla frågor om regler och etik rörande användningen av våra datorer har bildats. I den ingår Ingrid, Kerstin F Henrik E samt Niklas Lindholm (stud. representant) Dessutom någon representant från systemgruppen (varierande beroende på varje enskilt ärende) Regler för t ex hur en WWW-sida på Nada får se ut ska snart finnas. Henrik visade ett anslag med arbetsmiljöregler som ska finnas i varje datorsal. Viktigt är att våra lärare klargör för studenterna vad som gäller på Nada.

Skyddsronder har konstaterat brister i bl a städningen som kommer att åtgärdas fortlöpande. Svårare arbetsmiljöproblem ger det avskärmningsfusk som orskar alldeles för höga värden på elektromagnetiska fält från KTH:s ställverk på plan 2. Detta ska åtgärdas centralt med Nada som pådrivare.

Det är problem med brandutrymningslarmet i huset. Vi ska kontakta KTH TS drift för att få larmet mer pålitligt och för att få mer information om funktion och anmälan.

Anders Hillbo redogjorde för inköp, systembyte och omflyttningar som sker i sommar på datorsidan. Ytterligare information om detta kommer före 1 juni.

En hel del personer kommer att flytta till nyrenoverade lokaler i sommar, flyttdagar är 5, 6 och 7 aug. Efter det samlas flertalet numeriker, PDC och SANS på plan 5. CID får anpassade lokaler på plan 6.

Gert Svensson berättade om senste nytt från PDC. En ny vektordator (Kallsup) har köpts som drivs av PDC och används av ett konsortium av 9 institutioner på KTH (bl a Nada). HPDR kommer att tillsätta en internationell grupp som ska utvärdera PDC under hösten. Resultatet blir avgörande för framtida satsningar.

KTH har under våren tillsatt ett projekt för att hitta sätt för institutioner att skriva kvalitetsprogram och göra självvärdering. Nada deltar som EITs representant och har skrivit en slutrapport till projektet. Två grupper har bildats för att diskutera frågeställningar och brister i första hand kring ledarskap och utbildning. Institutionsstyrelsen kommer att diskutera hur Nada ska arbeta fram målformuleringar för alla delar av verksamheten. Fofugruppen ska planera för genomförande av planeringssamtal för alla. Grugruppen ska ge förslag på en lista på punkter för att förbättra studerandeservicen. Sekreterargruppen håller på att göra lathundar för olika rutiner. Högskoleverket ska göra en utvärdering av kvalitetsarbetet på KTH under 97.

Gerd Eriksson redogjorde för uppföljningen av en lärarenkät som gjorts. Av en undersökning med avseende på kvalitet av 61 st grundkurser fick man in 43 st enkätsvar.

Försäljning av Nadas egna tröjor pågår fortfarande och sköts av Bibbi Lindholm.

Berit G.

SICS-seminarium: Distributed Systems Support for Mobile Computing

Nigel Davis, Lancaster University, håller SICS-seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (20 juni) kl. 13.30 i SICS konferensrum, plan 3 (Electrum, Kista).

Abstract

Future computer environments will include mobile computers which will either be disconnected, weakly inter-connected by low speed wireless networks such as GSM, or fully inter-connected by high speed networks ranging from Ethernet to ATM. While the transition between networks is currently a heavyweight operation it is clear that developments in network interface technology will soon enable mobile computers to dynamically select their network service based on cost and performance requirements. Such flexibility, coupled with the inherent unreliability of mobile communications, means that system services and applications will be subject to rapid and massive fluctuations in the quality-of-service provided by their underlying communications infrastructure.

In this talk I will discuss the role of distributed systems platforms in supporting the development of services which are able to tolerate this environment by dynamically adapting to changes in the available communications quality-of-service. Two platforms will be discussed. The first, the MOST platform, has already been implemented and a detailed description of the platform's design and use will be given. In particular, the use of the platform to support a prototype application based on the requirements of field engineers will be described. The second platform, Limbo, is based on the Linda Tuple Space paradigm. A first version of this platform has now been implemented and this will be described in the seminar.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-06-14 <numero@nada.kth.se>