Numero 22

fredag 7 juni 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Sista Numero nästa vecka

Om inget oförusett inträffar ämnar Numerored. ta sommarlov efter nästa utgåva. Samla alltså ihop allt ni vill meddela och lämna bidrag före torsdagen den 13 juni kl. 10.00!

Red.

Påminnelse om disputation

Christer Bohm, IT, KTH disputerar under rubriken ''Circuit Switching for High Performance Integrated Services Networks'' idag fredag (7 juni) kl. 14.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).


Exjobbsseminarium i datalogi

... måndagen den 10 juni kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Daniel Adler, D90, 20 p: Virtuellt ljud. Arbetet är utfört vid SICS. Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro. Opponent: Mårten Stenius

Peter Johansson, D89, 12 p: Nya arkitekturer för att bygga informationstjänster på Internet. Arbetet är utfört vid SISU. Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro.


Glädje i Stian

Stians Torpeder har lagt ytterligare en seger till årets framgångar. Denna gång blev resultatet 2-1 mot Vendelas Vänner. Båda målen gjordes av Mattias Nilsson. Detta nyförvärv leder den interna skytteligan med 7 mål i år. Han går i e92 och jag förväntar mig att han behandlas MYCKET välvilligt om han går någon mer NADA kurs.

THE COACH

SICS 10 år: Seminarier och demonstrationer

Fredagen den 14 juni firar SICS 10 års-jubileum i Electrum, Kista.

Den Informationsteknologiska Revolutionen

* kommande forskningsgenombrott

* kontrollen av tanken och det fria ordet

Seminarium: ''The Computer Science Challanges for the Next Ten years'', Marc Weiser, Xerox Palo Alto Research Center.

Seminarium: ''The Sovereignity of States of Mind'', John Perry Barlow, The Electronic Frontier Foundation.

Anmälan till: jubileum@sics.se, tfn: 08-752 1500, fax: 08-751 7230.

Mer information i www: http://www.sics.se/jub.html


Personbilderna för www

...börjar nu dyka upp. Ivriga www-kunniga kan kolla i sin egen public_html-katalog efter en fil picture_of_me.jpeg. (Finns ingen sådan dyker den upp under nästa vecka.) Övriga kan vänta till nästa Numero, då det kommer instruktioner för hur man enkelt gör en egen hemsida med bild.

Peter Sv.

Jobberbjudande

Postdoctoral Research: High Performance Parallel and Distributed Computing

Argonne National Laboratory invites outstanding candidates to apply for an open postdoctoral position in the Mathematics and Computer Science Division. Candidates should have a Ph.D. in computer science or a related discipline, with a background in parallel or distributed software tools, software design, and implementation.

The successful candidate will participate in projects developing next-generation software technologies for scientific computing in high-performance parallel and distributed environments. Relevant information is available on the Web at http://www.mcs.anl.gov/globus/ and http://www.mcs.anl.gov/mpi/. Candidates should have experience with application development on parallel or distributed computer systems, C programming, the Message Passing Interface, and wide area computing. Familiarity with high-performance networking, resource scheduling techniques, security technologies, high-performance file systems, and/or Fortran is also desirable.


SU-anslag och SU-stipendier

Studentbyrån vid SU har skickat ut en sammanställning av anslag och stipendier, i huvudsak för forskning, forskarutbyte och forskarutbildning. Exempel: Stipendier för populärvetenskap, ''post doc''-stipendiat i Japan. Numeropärmen 96.071


Diskret matte-seminarium: Enumeration of 3-dimensional convex polygons

Mireille Bousquet-Melou (Bordeaux) håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (13 juni) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

A. Björner och J. Håstad

Förslag till förkortningar för KTH-kursomgångar

Som berättades på systemgruppens informationsmöte den 3 juni så kommer varje kursomgång att få sitt eget namn och sin egen /info-katalog. Namnet på en kursomgång bör för enkelhets skull vara samma som det som används i Res-systemet. Det konstrueras normalt på följande sätt: först en förkortning av kursnamnet och sist de två sista siffrorna i årtalet då kursomgången startar. Om samma kurs går för flera olika utbildningsprogram så skrivs programmets bokstav före årtalet.

Jag har gått igenom existerande res-namn och konstruerat kursomgångsnamn för alla KTH-kurser Nada kommer att ge nästa läsår. Dessa namn kommer, om inte någon kursledare kommer med någon invändning snarast, att användas i åtminstone följande fall:

* som namn på /info-katalog på Unixdatorerna

* i course-kommandot (se Numero 21)

* i Res-systemet (betygsrapportering)

* i ACE-systemet (kursutvärderingar)

2D1210, Numeriska metoder, grundkurs I: numb97, numk97, numl97, numm96, numv96

2D1220, Tillämpade numeriska metoder I: tilnum1-97

2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer I: diff1-97

2D1240, Numeriska metoder, grundkurs II: numd96, nume96, numf97, numt97

2D1250, Tillämpade numeriska metoder II: tilnum2-97

2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer II: diff2-97

2D1260, Finita elementmetoden: fem96

2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar: tvd97

2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1: mmas1-96

2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2: mmas2-97

2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar: smekb97

2D1310, Programmeringsteknik: prgb97, prgk96, prgl96, prgm96, prgt96, prgv96

2D1320, Tillämpad datalogi: tilda97

2D1323, Datorgrafik med interaktion: grafik96

2D1334, Databasteknik: databas97

2D1340, Introduktion till datalogi: inda-d96, inda-e96

2D1341, Introduktion till datalogi för F: inda-f96

2D1346, Kommunikation: komm96

2D1350, Programmeringsparadigm: progp97

2D1353, Algoritmer datastrukturer och komplexitet: adk97

2D1354, Algoritmer och komplexitet: algokomp96

2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk: smalltalk96

2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++: oopk-e97, oopk-f97

2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys: syntax97

2D1375, Programspråksimplementation: primp96

2D1378, Text- och bildbehandling: tob96

2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens: ai97

2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme: pscheme97

2D1410, Användarcentrerad programutveckling: acpu97

2D1413, Avancerad grafik och interaktion: agi97

2D1420, Datorseende, grundkurs: dsgk97

2D1426, Robotik och autonoma system: ras97

2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi: ann97

2D1440, Avancerade algoritmer: avalg97

2D1443, Parallella beräkningar: parallell97

2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering: grip96

2D1954, Programutvecklingsprojekt: proj97

2D1965, Människa-datorinteraktion: mdi96

2D1969, Databasteori: dbteori96

2D1970, Objektorienterade databassystem: oodb97

Viggo

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-06-06 <numero@nada.kth.se>