Numero 20

fredag 24 maj 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ändringar i datormiljön i höst - information till lärare m.fl.

Hur kommer det att se ut för eleverna i höst? Måndagen den 3 juni kl. 15.15 informerar systemgruppen om hur datormiljön kommer att se ut, särskilt vad gäller undervisningsmiljön. Då kan du få svar på frågor och diskutera. Lokal meddelas senare, men boka in redan nu!

I nästa veckas Numero publicerar vi grundinformation om förändringarna, inför mötet.

Peter Sv.

Nya ansvariga

Från och med nu sköts allt som har med kopiatorerna att göra av Christer Westerholm, inklusive all kontakt med Kodak och Minolta samt kontohanteringen för den stora kopiatorn på plan 4.

Bibbi Lindholm har numera övergripande ansvar för allt som gäller telefoner.

Those are the people thou should know, and be kind to... (Oliver Daniels, 1787-1834)

Lasse C.

Fyra lediga doktorandtjänster

Centrum för Geoinformatik söker 4 doktorander.

Doktorand inom ämnesområdet visualisering och visuella språk, med placering vid NADA.

Doktorand inom ämnesområdet visualisering och visuella språk, med placering vid Geodesi och fotogrammatri.

Doktorand inom ämnesområdet modellering av 3-D-objekt, med placering vid NADA.

Doktorand inom ämnesområdet objekt-relationellt språk och system för spatiell analys, med placering vid NADA.

Se:

http://www.ce.kth.se/geofoto/CGI/position.htm

http://www.ce.kth.se/geofoto/CGI/

Sista ansökningsdag är nu på tisdag (28 maj).

Numeropärmen 96.063


Sex doktorandtjänster inom autonoma system

Sex doktorandtjänster inom autonoma system utlyses:

Doktorand inom området robotik och mekatronik.

Doktorand inom området sensorteknik och datorseende.

Doktorand inom området modellering och simulering.

Doktorand inom området systemteori och optimeringslära.

Doktorand inom området reglerteknik och signalbehandling.

Doktorand inom området datalogi och realtidssystem.

Sista ansökningsdag är måndagen den 3 juni.

Numeropärmen 96.064


Doktorandfestival planeras

En doktorandfestival håller på att planeras med syfte att främja gemenskapen mellan NADA:s doktorander och öka kännedomen om de olika forskargruppernas problemområden. Preliminär tid är sista onsdagen i september kl. 16.30. Mer information kommer i slutet av augusti.

Gunnar Ledfelt

Disputation: Techniques for Efficient Parallel Scientific Computing

Per Hammarlund diputerar under ovanstående rubrik torsdagen den 6 juni kl. 14.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Abstract

This thesis deals with techniques for implementing scientific computing applications on high-performance parallel computer systems. The techniques are generally applicable and here they have been specifically applied to various neural network simulators.

The main contributions are:

Simulators for sparse biologically realistic and artificial neural networks have been implemented on the Connection Machine CM2. These networks are both statically (connectivity) and dynamically (activity) sparse. Techniques that exploit both types of sparseness and achieve a high utilization of the SIMD (Single Instruction Multiple Data) architecture are presented.

A library for simulation of biologically realistic neural networks has been implemented. Simulation and implementation techniques have been developed and included. The library includes optimizations of data and computation structures for various architectures and using one software interface, it provides the same functionality across different hardware architectures.

Three communication and synchronization algorithms have been developed for simulation of systems with connection delays on distributed memory parallel systems. The algorithms are presented together with a performance model study characterizing their relative performances for different combinations of simulation and computer systems.

A framework for performance models of parallel computing has been developed. Here, performance models are a set of parameterized functions estimating the execution time of an application. The functions take a concise description of the simulated system as input. When parameter values have been found for a particular computer system, a model can be used to estimate the execution time for different input systems.

A new model for data parallel programming is presented. The model generalizes the concept of parallel data and provides an abstract definition free from actual data representations and hardware architectures. For example, it allows for coding independent of dense or sparse data representations. Data parallel programming can be integrated in functional languages and can use the techniques for analysis, transforms, and optimizations in functional programming.

Keywords Artificial neural networks, biologically realistic neural networks, data parallel programming, distributed memory, functional programming, message passing, MIMD, neural networks, object oriented programming, parallel computers, performance models, scientific computing, shared memory, SIMD, simulation, sparse computing, synchronization, vector computers.


Teoretisk datalogi-seminarium: A Linear Lower Bound on the Depth of Probabilistic Arithmetic Circuits Breaking the Diffie-Hellman Cryptosystem

Igor Shparlinski, Macquarie University och Universität Paderborn, håller seminarium i Teoretisk datalogi under ovanstående rubrik tisdagen den 4 juni kl. 13.15-14.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The lower bound Omega(log q) is proved on the depth of a probabilistic arithmetic circuit which breaks the Diffie-Hellman discrete logarithm cryptosystem even for a quite small portion of inputs over F_q. Boolean circuits are considered as well. The method is based on lower bounds for degrees of rational function representation of exponential functions involved in that cryptosystem.

Also, the same method is applied to obtain lower bounds on the degrees and orders of the polynomials, algebraic functions, linear recurrence sequences coinciding with the values of the discrete logarithm at many points. This gives one more evidence that the discrete logarithm is a computationally hard function.

Anders Björner & Johan Håstad

Seminarium: Digital Video: Tools and Capabilities

Dan Hammerstrom, PhD, Chief Technical Officer, Adaptive Solutions, Inc., håller seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 4 juni kl. 14.00 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Abstract

Digital Video is moving rapidly to being a standard in both broadcasting and multimedia computing, becoming a hot technology. In this talk I review the state of the art in digital video. I will look at the current standards, compression/decompression algorithms, transport media, software tools, and hardware acceleration architectures.

Biografi

Dan Hammerstrom received the Ph.D. degree in Electrical Engineering from the University of Illinois. He was on the faculty of Cornell University from 1977 to 1980 as an Assistant Professor. He worked for Intel for several years where he participated in the development and implementation of the iAPX-432, the i960, and iWarp. He has been a visiting researcher at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden in 1979 and 1984, and an Associate Editor for the IEEE Transactions on Neural Networks, the Journal of the International Neural Network Society (INNS), and the International Journal of Neural Networks. He is on the faculty of the CSE Department at the Oregon Graduate Institute and is the founder and Chief Technical Officer of Adaptive Solutions, Inc. (Editor's comment: Adaptive Solutions has won awards for its accelerator product for Adobe Photoshop.

Ingrid

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum tisdagen den 4 juni kl. 15.15 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Mathias Wilkne, D91, 20 p: Utvärdering av bokstavssnurran som metod för inmatning av bokstäver per telefon. Arbetet är utfört vid Telia Research. Handledare: Yngve Sundblad

Martin Karlberg, E90, 20 p: Bokstavssnurran - ett alternativ till krångliga koder i talsvarstjänster? Arbetet är utfört vid Telia Research. Handledare: Yngve Sundblad. Opponent: Anna Redz

Jonna Shanwell, D91, 20 p: Ett grafiskt gränssnitt till verktyg för validering av formella kravspecifikationer - en prototyp baserad på användarstudier. Arbetet är utfört vid Ericsson Utvecklings AB. Handledare: Per Hägglund. Opponent: Mikael Tillenius

Johan Söderqvist, D91, 20 p: Användning av 3D-grafik för luftlägesbilder i försvarssystem. Arbetet är utfört vid Celsius Tech. Handledare: Kerstin Frenckner. Opponent: Magnus Rosenlund.

Kerstin F

Diskret matte-seminarium: Improved Approximations of Independent Dominating Set in Bounded Degree Graphs

Paola Alimonti, Universitā di Roma La Sapienza, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (30 maj) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

We consider the problem of finding an independent dominating set of minimum cardinality in bounded degree and regular graphs. We first give an approximation algorithm for at most cubic graphs, that achieves ratio 2, based on greedy and local search techniques. We then propose an heuristic based on an iterative application of the greedy technique on graphs of lower and lower degree; when the graph is at most cubic, a local search phase is executed in order to improve the performance.

Joint work with Tiziana Calamoneri.


Presentation av examensarbeten

Fyra SU-studenter presenterar sina examensarbeten måndagen den 3 juni kl. 13.15 i sal E32 (Osquars backe 2, plan 3).

Helen Fransson, fristående kurs i datalogi: Modelling the Respiratory Rhythm Generator. Arbetet har utförts vid Nada/SANS Handledare vid Nada: Erik Fransén.

Andreas Ronge, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Generic Programs and Co-Evolution. Arbetet har utförts vid institutionen för teoretisk fysik, Chalmers, samt vid Nada/SANS. Handledare vid Nada: Björn Levin.

Cile Ekici, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Evaluation of CrossTarget 3.0 and a CrossTarget Model. Arbetet har utförts vid Ericsson Hewlett-Packard. Telecommunications AB. Handledare vid Nada: Magnus Andersson.

Fredrik Richtnér, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: An examination of the design of the software in a telecommunication system and its significance on system performance. Arbetet har utförts vid Ellemtel Utvecklings AB. Handledare vid Nada: Serafim Dahl.

Caroline

Exjobbsseminarium: A C++ class library for parallel solution of PDE:s

Maria Hagdahl (F87), C2M2, NADA, håller exjobbsseminarium under ovanstående rubrik på tisdag (28 maj) kl. 14.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Är stora klass-bibliotek framtidens melodi för

att lösa rutinmässiga numeriska delproblem som

dyker upp i vetenskapliga beräkningar?

Maria Hagdahl har gjort utvidgningar av

D++, ett klass-bibliotek för diskretisering

av PDE:er.

Abstract

We have extended a tool, D++, written in C++ and used for solving partial differential equations with the finite difference method. The extension consists of making D++ work faster by using a serial array class libraray A++ and P++, it's prallel counterpart. The new tool is then tested on a cluster of SUN workstations, communicating with PVM (parallel virtual machine).

Jacob Yström

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum onsdagen den 5 juni kl. 14.15 i sal E32 (Osquars backe 2, plan 3).

Henrik Szemere, E90, 12 p: En jämförelse av programspråken PLEX och HLPLEX. Arbetet är utfört vid Ericsson Telecom AB. Handledare: Henrik Eriksson

Staffan Melin, D89, 12 p: Att lyssna till de döva - framtagande av prototyp för texttelefoni på persondatorer. Arbetet är utfört vid Sveriges dövas riksförbund. Handledare: Henrik Eriksson

Magnus Rosenlund, F88, 20 p. Artificiella neuronnät som pilotmodell. Arbetet är utfört vid Sans/Nada. Handledare: Anders Lansner

Kerstin F

Ett varmt tack

Jag blev glad för uppvaktningen när jag fyllde år häromveckan. Från vännerna på IPLab och CID fick jag en CD-ROM med musik, bilder, konst och experimentfilmer från beatnik-eran på femtiotalet och sextiotalet. Minnen från gymnasieåren väcktes till liv. Tänk att jag blivit så gammal.

Donald

Tillökning

Den 6 maj föddes vår son nummer två på Löwenströmska Sjukhuset. Alla välbehållna.

Christina Ebeling och Johan Ihrén

Annons: Lägenhet uthyres i juli!

Stor 3:a, 120 kvm. Högst upp, äldre stil. Kanonlägenhet. Nära till KTH, kommunikationer, affärer, Odenplan och Hagaparken, m m. Uthyres hela juli eller veckovis, hyra hela månaden 9.000:- Även andra veckor kan diskuteras.

Lasse C., tfn 6272.

KTHs jämställdhetsbibliotek

KTHs jämställdhetsbibliotek innehåller 355 titlar, vilka kan lånas av teknologer och anställda. Litteraturen kan lånas hos Barbro Eriksson, Cenral administration, Juridiska enheten, ankn. 7039. Vissa av titlarna finns i en förteckning i Numeropärmen 96.065


Fussball

Stians Torpeder har återigen beträtt fotbollsplanerna. Årets premiär var ovanligt sen. Detta kompenserades med att vi spelade två matcher på rad. Vi har i år bytt från Korpens serier till SSIF:s serier. Vi har därmed bytt grus mot gräs, vardagar mot helger och Bromma mot Gärdet. Dessutom har offside tillkommit, vilket ställer stora krav på lagledningens taktiska uppläggning av matcherna. Vi spelar i den lägsta divisionen, division 5.

Första matchen mötte vi SVS. Vad detta står för fick jag aldrig klart för mig. Normalt brukar jag redovisa målskyttarna, men i detta fall är det inte så lätt. Vi gjorde 8 (åtta, eight, huit, < Jag kan inte tyska >, VIII) mål!!!!!!!!. Historikerna håller just på att utreda om detta hänt förut. Det har i alla fall inte hänt under min tid som lagledare. Två mål förtjänar särskild uppmärksamhet. 2-0 målet gjordes av Rickard Domeij som organiserade ett mästerligt anfall nerifrån egen planhalva med flera väggspel innehållande klackar och tunnlar. Förmodligen ST:s snyggaste mål någonsin. 8-1 målet gjordes av Stephan Prytz. Det var en cykelspark i form av en lobb!! Troligen ST:s snyggaste avslutning någonsin. Vårt italienska nyförvärv Claudio Gislon gjorde oxå ett mål, ett snyggt långskott. Övriga fem mål gjordes av spelare som inte jobbar på NADA. Tyvärr släppte vi (=jag) in ett mål. Det berodde på att planen var ojämn! Bollen studsade över min utsträcka hand när jag efter ett pantersprång låg som ett streck i luften.

I den andra matchen mötte vi Flying Doctors. Som namnet avslöjar så var detta medicinare. De spelade oxå två matcher på rad, men pga att vår första match var försenad fick de en halvtimmes paus mellan matcherna. Vi fick välja sida i första halvlek och valde nerförsbacke. Med hjälp av detta drog vi längsta strået i första halvlek som vi vann med 1-0. I andra halvlek tröt orken och på en hörnretur kunde FD kvittera. Med en halv minut kvar kom dråpslaget. En soloräd av FD:s främste spelare gav resultat. Matchen var förlorad! Personligen är jag övertygad om att motståndarna drogade sig i pausen, men mina krav på dopingtest klingade ohörsammade.

Stians Torpeder har numera en hemsida. Den är informationsrik men har än så länge en trist layout. Adressen är http://www.nada.kth.se/~ulfa/ST.html. Från denna sida kan man komma åt alla matchrapporterna från förra året.

THE COACH

Mentorer sökes

Jag önskar få reda på om du är intresserad av att ställa upp som mentor för elever i årskurs 1 inom Datateknik eller Elektroteknik. Mentorn skall vara en person som teknologen kan få stöd av under, i första hand, sina första år på KTH.

Ingrid

Information från stiftelsen för stragegisk forskning

Stiftelsen för strategisk forskning har till uppgift att stödja forskning och forskarutbildning inom naturvetenskap, teknik och medicin. En sammanställning av dess hittilsvarande verksamhet finns hos Ingrid.


Seminarium: Wireless Overlay Networks

We would like to invite you on Wednesday, May 29, 1996, 9.30-11.30 to a unique occasion. Leading researcher Prof. Randy H. Katz from UC at Berkeley, USA, will give a talk on the current research in

Wireless Overlay Networks

We have booked room Valhall in the NCC building (Kista, Torshamnsgatan 35). Please register with George Liu (George.Liu@era-t.ericsson.se) as we have only limited space for 50 persons. You may also contact Elisabeth Sandström (secretary) for registration, tel. +46 8 40:44205. No fee. Numeropärmen 96.062

George Liu

FRN

Kommittén för temat Individ, Samhälle, Hälsa stödjer tvärvetenskaplig forskning om samhälleliga strukturer, processer och livsformer som påverkar individens hälsa. Kommitténs strävan är att stimulera gränsöverskridande forskning som kombinerar perspektiv från naturvetenskap, medicin, humaniora och samhällsvetenskap.

Intresseanmälan ska vara FRN tillhanda senast 30 maj 1996. Mer information och blankett finns på Informationsenheten, Osquars backe 27.

(Ur KTH-kalendern)

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-05-24 <numero@nada.kth.se>