Numero 19

fredag 10 maj 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Presstopp

Som många läsare förmodligen redan uppmärksammat utkommer Numero sedan en tid tillbaka även i praktiken på fredagar - inte bara enligt redaktionsrutan... Följdaktligen gäller även tidsgränsen för manusinlämning. Lämna alltså in bidrag senast kl. 10 på torsdagar, annars kommer de inte med!

Numero utkommer inte nästa (korta) vecka, utan först den 24 maj.

Red.

Institutionskollegium och picknick

Institutionskollegiet äger rum kl. 14-16 måndagen den 20 maj i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

På programmet står:

Vid 16-tiden går vi ut till den subventionerade vårpicknicken! Mer information om den senare.

Välkomna

Ingrid

Systemarbete på datorn Cyklop - störningar för datoranvändare

Imorgon lördag (11 maj) kl. 11.00-17 sker tekniskt systemarbete på datorn Cyklop - omoderna skivminnen byts ut. Detta påverkar med säkerhet de användare som har hemkataloger (i NFS) på Cyklop men även andra systemfunktioner kan påverkas.

De som måste köra på lördag kan prova någon annan dator, t.ex. Alv, Byse eller Dront, men var beredd på att vissa saker inte fungerar. (Om du inte vet på vilken dator du har din hemkatalog kan du ge kommandot df ., så visas ett datornamn eller AFS i vänstra kolumnen.)

Systemgruppen

Tjänster

Geoinformatik (Centre for geoinformatics) utlyser doktorandtjänster. Se http://www.ce.kth.se/geofoto/cgi/position.htm.


Presentation av sju interdisciplinära designprojekt

I kursen Användarcentrerad programutveckling vid NADA, KTH har studenter från olika utbildningar deltagit i projektarbeten. Detta är årets version av den projektkurs som genomfördes 1993-95 på inbjudan av Apple och Interval Research i San Francisco-området.

Sju grupper med studenter från beteendevetenskap, datalogi, elektronik, filmvetenskap, grafisk design, industridesign, konstvetenskap och multimedialinjen vid bl.a. KTH, Stockholms Universitet och Konstfack, har deltagit och kommer tisdagen den 14 maj att presentera sina arbeten.

Vi bjuder på förfriskningar klockan 17.30 och presentationerna beräknas starta klockan 18.00 i sal E1, Osquars backe 2, plan 3.

Årets tema är: Design av datorstöd för vuxnas fortbildning och kompetensutveckling genom explorativ kunskapssökning och flexibelt handhavande.

Under presentationerna kommer valda delar av studenternas arbeten att presenteras. Det totala materialet inlämnat av varje grupp består av :

För mer information om ACPU-kursen och projekten se WWW: http://www.nada.kth.se/~yngve/2D1410.html där referenser finns till projektgruppernas WWW-presentationer.

För mer information om tidigare års projekt: http://www.nada.kth.se/~yngve/aidp93-95.html.

Yngve Sundblad, Konrad Tollmar och Ann Lantz

Protokoll från CID:s styrelsemöte

Protokollet från kompetenscentret CID:s styrelsemöte den 23 januari finns att läsa. Numeropärmen 96.058


Utredning om tjänstetillsättningsregler

En utredning om regler för tjänstetillsättning av professurer och andra lärartjänster i högskolan refereras i en artikel i Riksdag & Departement nr 1996:15. Finns i Numeropärmen 96.061.


PDC-seminarium: The Protein Structure Prediction Problem

Arne Elofsson, Biokemi, SU, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (14 maj) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Methods for obtaining information about protein structure from the amino acid sequence have been advancing rapidly. But just what can these methods currently deliver? A first large scale experiment aimed at beginning to answer these questions was conducted in 1994, and culminated in a meeting at Asilomar, California at the end of that year. The second experiment is now announced. I will give a background to the different problems in protein structure predictions, an overview of different methods that try to solve different parts of the problem, and present some new approaches (combined profiles) that is our attempt to solve one of the problems in protein structure prediction (the so called threading problem).


SANS-seminarium: Development of Neural Control Mechanisms for Grasping and Manipulation. Can the Physiological Data Be Used for modelling?

Hans Forssberg, Motor Control Laboratory, Department of Pediatrics, St. Göran's Hospital, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (15 maj) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The development of grasping in children has been studied by means of an instrumented grip object measuring the isometric fingertip forces. By this method several control functions of fine manipulative skills have been described, including;

Roland Orre och Anders Lansner

Konferens: Eighth International Conference on Scientific and Statistical Database Management

En konferens under ovanstående rubrik äger rum den 18-20 juni i Stockholm. Mera information finns i WWW: http://www.ce.kth.se/geofoto/cgi/8SSDBM/General.htm. (Länk finns på Nadainformationssidan, under Nadas hemsida.)


Docentföreläsning om vindkraft

Lennart Söder, EKC, håller docentföreläsning fredagen den 24 maj kl. 14.15-15 i sal H1 (Teknikringen 33). Numeropärmen 96.060


Seminarium: A Cube of (Co-)Iterators

Tarmo Uustalu, Dept of Teleinformatics, KTH och Varmo Vene, Dept of Computer Science, Univ of Tartu, håller seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (14 maj) kl. 10.15-12 i seminarierum Telegrafen, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B). Sammanfattning i Numeropärmen 96.059


Lundbergska IDO-fonden

...lämnar mindre bidrag för arbete relaterat till det artificiella språket IDO, samt för forskning rörande mänskliga språk och deras roll i internationell kommunikation. Kortfattad ansökan (ingen särkskild blankett) ställs till: Notiratsavdelningen SE-banken, Kyrkogatan 1-2, Box 97, 221 00 LUND.


PEG97 - konferens i Bulgarien

Eighth International PEG Conference äger rum 30 maj - 1 juni 1997. Se http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/PEG97


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-05-09 <numero@nada.kth.se>