Numero 18

fredag 3 maj 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Påminnelse

Viggo Kann håller sin docentföreläsning nu på måndag (6 maj) kl. 17.15 i sal E1 (Osquars backe 2).

Föreläsningen ingår i Nadas populärvetenskapliga serie Datorn i människans tjänst.

Kaffe och frukt serveras från kl. 17.00.


Rättelse

Exjobbsseminariet på tisdag (7 maj) kl. 15.15 äger rum i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).


Numero gratulerar

Numero gratulerar Anders Björner och Mats Larsson.

KTH-forskarna Mats Larsson, Fysik, och Anders Björner, Matematik, har utsetts till 1996 års Göran Gustafsson-pristagare. Mats får 1 miljon kronor för forskning inom molekylfysik och Anders får 700 000 kronor för sin forskning inom kombinatorik. De får dessutom 100 000 kronor var i personligt pris.

(Ur KTH-ekot)

Diskret matte-seminarium: Topological Complexity of Root-Finding Algorithms

Victor Vassiliev, Steklov-institutet, Moskva, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (9 maj) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

The topological complexity of an algorithm is the number of its branchings (operators IF). There is a deep connection (discovered by Smale) between this characteristic, the theory of Schwarz genus of fibre bundles and the topology of braid groups. Using this connection we prove asymptotically sharp estimates of the topological complexity of algorithms finding approximate roots of complex polynomials and polynomial systems. The theory contains numerous unsolved problems, e.g. on the adequate extension of these results to real polynomial equations, and the algoritmization of related combinatorial calculations.

A. Björner och J. Håstad

PDC-seminarium: Quantum chaos on non-arithmetic Fuchsian groups

Dennis Hejhal, Uppsala, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (7 maj) kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Abstract

The talk will be a survey of some recent progress in the area.


SANS-seminarium: Using Temporal-difference Learning to Model the World at Multiple Levels of Temporal Abstraction

Richard S. Sutton, Adaptive Networks Laboratory, University of Massachusetts, Amherst, USA, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 13 maj kl. 13.15 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Abstract

Temporal differencing (TD) is a new method for learning to predict that has proven effective in many reinforcement learning applications. Whereas TD methods are usually used to learn value functions, in this talk we explore their use in learning general cause-and-effect predictive models of dynamical systems, e.g., in enabling intelligent agents such as ourselves to understand and think about the world we live in. The advantage of TD methods is that they enable the world to be modeled at multiple levels of abstraction. For example, in planning a trip from the USA to Sweden, one must plan mostly at the level of plane flights, not at the level of muscle twitches, but somehow everything must be reduced to muscle twitches in order to be executed. The challenge is to model the world at multiple levels of temporal abstraction and then combine the levels as needed. In this talk I strive to make this objective clearer and then present preliminary theoretical and computational results with an appropriate new class of TD learning methods.

Roland Orre och Anders Lansner

Semesteransökningar

Semesteransökningar tar jag hand om och skriver under på delegation från prefekten. Kan vara bra att veta inför sommaren.

För övrigt gäller att lärares och doktoranders semester förläggs till tiden juni-september. Semesteransökan behöver inte lämnas in. Däremot är det viktigt att vi vet när Du är på semester. Det betyder att Du skall meddela detta till någon av sekreterarna. Om Du önskar ta ut semester under annan tid än juni-september skall semesteransökan inlämnas. Vid årets slut anses ej registrerad semester ha förlagts till perioden juni- september och är därmed förbrukad.

Alla som inte är lärare eller doktorander måste i förväg fylla i semesteransökan och lämna den till mig. Innan blanketten lämnas förutsätts att

* forskare och forskarstuderande kommit överens med sin projektledare

* administrativ personal, tekniker och systemgrupp sinsemellan kommit överens om lämplig förläggning av semester

Om Du önskar spara semester till annat år skall detta muntligen eller skriftligen anmälas till prefekten i samband med övrigt semesteruttag. Ekonomisk ersättning av outtagen semester är normlat ej aktuellt på institutionen. Detta skall i så fall på förhand godkännas av prefekten.

Catherine

Post-doktorsstipendium 1997/98

Hellmuth Hertz Foundation utlyser härmed 1997/98 års postdoktorsstipendier. Avsikten är att ge yngre forskare möjlighet till vidareutbildning och forskning vid välrenommerade utländska universitet under en längre period (minst 6 månader). Stipendium är öppet för sökande som avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller teknisk högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik eller medicin.

Ansökan inges på särskild blankett som erhålles av fondens sekreterare Hellmuth Hertz Foundation, tel 046-13 25 28, fax 046-13 19 44.

Ansökan skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 30 september 1996.

(Ur KTH-kalendern)

Lilla Polhemspriset 1996

Lilla Polhemspriset 1996 tilldelas det bästa examensarbetet som presenteras under kalenderåret 1995 vid svensk teknisk högskola.

Civilingenjörsförbundet inrättade 1990 Lilla Polhemspriset för årets bästa examensarbete vid svensk teknisk fakultet. KTH deltar med två examensarbete i urvalet. Prissumman är 20 000 kr.

Examensarbetena lämnas till delfakultetskanslierna. Handledaren skall bedöma examensarbetet efter en särskild mall som finns på delfakultetskanslierna. Mallen kan även rekvireras från Birgitta Samuelsson, tel 790 81 79.

Förslag i fem ex skall ha inkommit till KTHs registratorskontor senast onsdagen den 15 maj 1996.

Ange diarienummer 930-437-96 DOSS 33.

(Ur KTH-kalendern)

Disputation: Recognizing Human Plans - Issues for Plan Recognition in Human-Computer Interaction

Annika Waern, DSV, disputerar under ovanstående rubrik på måndag (6 maj) kl. 10.00 i C32, DSV, Electrum (Kista). Numeropärmen 96.056


Licentiat-seminarium: The Effects of Scheduling Contention on Workstation Traffic

Eric Lin, IT, KTH håller licentiat-seminarium under ovanstående rubrik torsdagen den 23 maj kl. 13.00 i C1, Electrum (Kistagången 16, Kista). Numeropärmen 96.057


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-05-02 <numero@nada.kth.se>