Numero 17

fredag 26 april 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Påminnelse: Docentföreläsning i datalogi

Stefan Carlsson, CVAP, NADA, håller docentföreläsning under rubriken What Should Be Computed in Computer Vision? på måndag (29 april) kl. 15.15 i Q1 (Osqualdas väg 4, KTH).


Påminnelse: Disputation

Klas Samuelsson, NADA, KTH, disputerar under rubriken Adaptive Algorithms for Finite Element Methods Approximating Flow Problems idag fredag (26 april) kl. 14.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).


Konferens: Swedish Industrial Scientific Computing: Domain Decomposition and Large Scale Simulations

Vi påminner om Nadakonferensen under ovanstående rubrik, 30-31 maj. Den officiella inbjudningsfoldern bifogas pappersutgåvan av Numero och finns i Numeropärmen 96.055. Information finns också i WWW: http://www.nada.kth.se/swisc/.


Beta-test av CD-skivorna för teknologdatorprojektet 96/97

Datorrådet vill gärna testa nästa års CD-skivor innan de släpps till höstterminen. Detta kan göras antingen via KTH:s nätverk eller genom att testa en provskiva.

Den som är intresserad kan skicka ett e-mail till mig, så lägger jag en anmälningsblankett i postfacket.

Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se

Teoretisk datalogi-seminarium: Quantum computations II

Lars Engebretsen, TCS, NADA, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (2 maj) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

After a very short review of my former seminar, I will present Shor's algorithm for factoring integers in polynomial time using quantum computational techniques.

Anders Björner & Johan Håstad

Lennart tackar

TACK alla på Nada för present och uppvaktning på min 50-årsdag!

Lennart

Gästföreläsning på programverifieringskursen

Lars-Henrik Eriksson, Logikkonsult NP AB, är gästföreläsare på programverifieringskursen 2D5333 måndagen den 13 maj kl. 13.15-15.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Han kommer att ge exempel på praktikfall och verktyg som används i specifikation och verifiering av program och tekniska system.

Stefan A.

Forskningsbidrag från NFR

Blanketter och information för ansökan om forskningsbidrag från Naturvetenskapliga forskningsrådet 1997 finns i WWW: http://www.nfr.se/ Sista ansökningsdag är 15 maj.


EU-info

Två seminarier om EU:s forskningsprogram:

Training and mobility of researchers, Wenner-Gren Center, 7 maj kl 10-16. Föranmälan till Yvonne Baschar, tel. 08-454 4200, yvonne@nfr.se. Allmän information i http://www.cordis.lu/tmr/home.html.

Joint Resarch Centers, sal E1, 13 maj kl 13-17. Föranmälan till EU FoU-rådet senast 3 maj, tel 08-454 6450, fax 08-454 6451. Allmän information i http://www.eufou.se/info/Faktablad/JRC.html.


Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning

... ger anslag för forskning inom naturvetenskap samt inom tekniska och skogliga vetenskaper. Anslag kan ges till enskild forskare eller institution. Ansökan senast 1 juni. Ansökningsformulär finns på högskolornas informationsavdelningar och CTS kontor.

(Ur KTH-kalendern)

Disputation: Fixation and Seeing Systems

Vi påminner om Tomas Uhlins disputation fredagen den 3 maj kl. 10.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79). Här följer avhandlingens sammanfattning (tidigare ej publicerad i Numero).

Abstract

This thesis addresses three important topics in the field of computer vision. These are, the role of fixation, the importance of a systems approach, and the importance of utilizing that the world is rich on information. The thesis begins with a general discussion about computer vision research, which also captures the course taken when attacking the problem of fixation.

Most research in computer vision has been directed towards minimalistic approaches, in which problems are addressed on how properties of the environment can be computed from as little information as possible.

Although such approaches may be scientifically well motivated they have only resulted in limited progress towards our understanding of seeing systems. Ballard, Bajcsy and others have pointed out the importance of vision being an active process which is tightly connected to behaviors. We support this perspective in the enclosed Paper B and also propose that utilizing that the world is rich on information is essential.

In relation to fixation, researchers have relied on a single cue to construct fixation systems, for example edges, corners, disparity. The latter part of the thesis demonstrates a high-performance binocular fixation system which is capable of performing saccades, high-speed smooth pursuit of a moving target, and verging on a moving target. However, it is cumbersome to evaluate such a fixating engine. This motivates an initial discussion where we advocate that a systems approach must be taken where fixation is viewed as a component in a seeing system, not only in order to evaluate a fixation process, but also to be able to evaluate any proposed vision process/algorithm. The thesis elaborates on these issues and suggests solutions to some of the important questions that arise in relation to fixation. Moreover, the presented fixation system conforms to these solutions and demonstrates the proposed utilization of the richness of the world. The latter is supported by the system in its use of multiple cues and by supporting a general interaction between the fixation process and the rest of the system.


Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum tisdagen den 7 maj kl. 15.15 i sal E2 (Osquars backe 14, plan 5).
Fel salangivelse i övriga Numeroutgåvor!

Anna-Carin Bjurdell, D92, 20 p: Datorbaserad instruktionsfilm. Arbetet är utfört vid AXE Research and development. Handledare: Staffan Romberger. Opponent: Daniel Adler, Staffan Melin.

Anna Nilsson, E90, 20 p: LCC-Tool 3.0 - ett verktyg för beräkning av livslängdskostnader i Microsofts datormiljö. Arbetet är utfört vid Försvarets Materielverk. Handledare: Henrik Eriksson. Opponent: Muhammad Saleem.

Frode Hoem, T88, 12 p: Säkerhet vid publicering av offentlig information på Internet, en fallstudie vid Socialstyrelsen. Arbetet är utfört vid Socialstyrelsen. Handledare: Björn Grönvall. Opponent: Marcus Lindstedt.


Meddelanden från prefekten, april 1996

Sedan den 1 april är Per Svensson adjungerad professor i ämnet Vetenskaplig och statistisk databashantering på Nada. Han kommer att vara på institutionen en dag i veckan. Per kommer att samarbeta med CGI, Centrum för Geoinformatik där både TCS och Cvap deltar. Per presenterar sig själv i detta Numero.

Vi har anställt Berit Bodelsson som sekreterare. Hon kommer i första hand att arbeta för PDC, Psci och C2M2.

Harald Barth har börjat på PDC som systemingenjör.

Erland Frisedt har lämnat Nada, PDC och börjat på PSS Parallel Systems Scandinavia.

Sören Lenman har börjat som gästforskare på CID.

KTH har fått en professur i MDI, människa dator interaktion, finansierad av sk Thampengar. Nu börjar arbetet att identifiera och att övertala lämpliga kandidater att söka professuren. Förhoppningen är att Nada därmed får sin första kvinnliga professor.

Nada har också fått en doktorandtjänst finansierad med Tham-medel. Den kommer att inrättas och tillsättas mycket snart.

Docentföreläsning hölls av Örjan Ekeberg den 15/4. Han blev godkänd och är därmed oavlönad docent på fakultet EIT. Nada gratulerar.

Stefan Carlsson håller sin docentföreläsning den 29/4 och Viggo Kann sin den 6/5.

Henrik Eriksson, Lars Kjelldahl , Bengt Lindberg och Rand Waltzman har fått Luftmedel från fakultet EIT för egen forskning till 50%.

De sakkunniga arbetar med uppdraget att prioritera bland de sökande till lektoratet i numerisk analys, de två lektoraten och forskarassistenttjänsten i datalogi. Vår förhoppning är att tillsättningen kan göras före sommaren.

KTH har köpt Kallsupdatorn. Det blev Sveriges snabbaste vektormaskin, en Cray J932 för 12,5 miljoner kr. Den kommer att användas för forskning och utbildning i första hand av de ca 10 institutioner som investerat i varsin andel förutom Nada som har två och PDC en andel. Det innebär att vi kan använda en stor del av maskinen, som kommer att installeras i maj och vara i produktion till hösten. Maskinen kommer att drivas av PDC med Fredrik Hedman som kontaktperson.

PDC har också köpt en Fujitsu VP300 med 2 GB minne och 2,2 Gflop för ca 2 miljoner kr. Även den kommer att installeras i maj-juni.

Vi har gjort skyddsrond på Nada under våren. Ett stort problem är den dåliga städningen. Bibbi Lindholm är numera vår kontaktperson med TS och det har genomförts kvalitetskontroller. Vi kan märka en förbättring.

På Cvap är det dessutom problem med ventilation i framförallt verkstaden. Undersökningar kommer att göras för att föreslå och genomföra förbättringar där. Den höga ljudnivåm på vissa av arbetsstationerna kommer att lösas i samband med uppgradering av maskinerna.

I datorsalarna kommer vi att arbeta fram bättre rutiner för att förbättra ordning och rengöring av skärmar och tangentbord. Miljön i Arkaden är betydligt sämre än i övriga salar. Dessa salar kommer att vara stängda under sommaren och åter fungera efter vecka 33, men då i nya lokaler i östra flygeln i byggnad 3. Antalet arbetsstationer kommer då också att utökas.

Ställverket på plan 2 är ett problem eftersom de elektriska magnetfälteten i närheten är betydligt högre än vad Nada föreskrev i kravspecifikationen till Akademiska hus. Det är KTH som måste driva frågan så att åtgärder görs. En konsult ska arbeta fram åtgärdsförslag under april månad. Nadas kontaktperson är Mikael Magnusson.

De kraftigt förhöjda värdena är främst i förråd och toaletter men även i vissa områden i och kring Ljusgården.


Per Svensson är tillbaka

Per Svensson är adjungerad professor vid Nada sedan 1 april. Vi hälsar honom välkommen tillbaka till Nada. Läs hans berättelse och minns, eller se hur cirkeln sluter sig./Ingrid

Hej!

Det är väldigt roligt att vara tillbaka här på Nada! Jag har faktiskt arbetat här (Informationsbehandling hette det då) i nästan fem år. Bland annat var jag Kalles företrädare som studierektor. Då förstår ni att det var länge sen ...

Efter KTH och en lic-examen i numerisk analys flyttade jag 1969 till en stol på IBM, som jag nötte en tid innan jag tog en chans att flytta tillbaka till något mer forskningsbetonat. Det hade visat sig betydligt svårare att intressera IBM:s kunder för vår lilla grupps tjänster än vi trott. Men vi gjorde i alla fall en del intressanta saker. Framförallt deltog vi i ett projekt som utvecklade och använde en av de allra första prototyperna till ett relationsdatabassystem. Systemet användes i en stor dataanalystillämpning där Naturvårdsverket försökte avgöra om det uppvärmda avloppsvattnet från Sveriges första kärnkraftverk haft någon effekt på kustfisket utanför Småland.Det var här mitt intresse för teknisk-vetenskaplig tillämpning av databasteknik väcktes.

Nästa stopp blev FOA 1973 och där håller jag mig kvar än, fast försvaret befinner sig i ekonomisk utförsbacke. Detta är ju inget nytt, men backen har blivit brantare än på mycket länge.

Efter en inkörningstid som mest ägnades åt studier av simuleringsmodeller gav FOA mig möjlighet att ägna mig åt forskning i databasteknik. Under de första åren av databasprojektet utvecklade vår forskningsgrupp (Stefan Arnborg, Gunnar Holm, Inga-Lill Bratteby-Ribbing och jag själv) algoritmer, prestandamodeller och en försöksimplementering av ett lagrings- och åtkomstsystem för relationsdatabaser med inriktning mot dataanalystillämpningar. Detta gav mig en doktorsexamen men blev framför allt startpunkten för en ambitiös konstruktion som kallades Datalab, och som Stefan och jag gjorde tillsammans med statistikern Eva Elvers.

Under ungefär ett års tid diskuterades med tänkbara finansiärer olika möjligheter att realisera Datalab. Diskussionerna ledde efter många vändor till att ett stort implementeringsprojekt påbörjades. Då hade Stefan slutat på FOA. Han visste vad han gjorde ...

Datalab utvecklades och testades, bytte namn till Cantor och började så småningom att användas i ett par omfattande tillämpningar med försvarsanknytning. Vägen dit var lång och tung att gå. Den som framför andra gjorde att vi till slut kom fram är Ilkka Karasalo, även om en rad andra personer bidrog med viktiga insatser. Själv slet jag också så mycket jag förmådde, och och fick uppleva att bortåt fyra års programmerande och avlusande under tids- och resultatpress kan få en att känna sig väldigt trött mycket länge. Det resultatet är något man bör undvika medan man kan.

Marknadsföringen av Cantor gick trögt. Men 1986 kom ubåtskrisen till vår hjälp. Mer eller mindre av en slump möttes marinens och underrättelsetjänstens behov av bättre datahanterings- och analysverktyg och vårt behov av en tung och engagerad användargrupp. Samarbetet fortsatte i åtta år, till båda parters nytta och stimulans. Inte minst var den kombination av teknisk kompetens på databasområdet och gediget metodkunnande i statistik som FOA-gruppen kunde erbjuda genom Ulla Bergsten mycket uppskattad av marinofficerarna i ÖB:s Marina analysgrupp. Men systemet hade aldrig kommit på fötter utan envist arbete av en rad duktiga systemutvecklare. Göran Neider först och främst, men också Per G. Nilsson och Gunnar Andersson gjorde särskilt stora insatser.

Under den här perioden började vår lilla forskargrupp på FOA arbeta inom två nya områden som vi ansåg att ubåtsjägarna borde vara intresserade av: analys av osäker information och geografiska databassystem.

Vi gjorde först en prototyp till en arbetsstation för analys av ubåtsunderrättelser, med nyutvecklade analysmetoder baserade på Dempster-Shafers evidensteori och med Cantor som datahanteringsplattform. Senare fortsatte min kollega Johan Schubert, till en början i samarbete med Ulla men snart självständigt, att utveckla teorin bakom metoderna. Detta ledde till en doktorsavhandling 1994 och f n inte mindre än fem publicerade eller antagna tidskriftsartiklar.

Inom geografisk databashantering arbetade vi 1989-92 tillsammans med Celsius Tech Systems och ERA i ett IT4-projekt bl a för att utvidga Cantor och dess frågespråk till en plattform för rumslig analys. Projektets resurser räckte tyvärr inte för att åstadkomma allt detta. Vi utvecklade ändå ett nytt analysspråk, GeoSAL, som dokumenterades i en doktorsavhandling och väckte internationellt intresse. Vi, dvs i första hand Pelle Grape som då var anställd hos oss på FOA, och Kim Walden från ENEA, skapade en objektorienterad utvecklingsmiljö för databasspråk, som jag sedan använde för att definiera och testa GeoSALs grammatik.

Ungefär samtidigt utvecklade vi, Magnus Stjernberg och Karsten Jöred främst, i en annan del av IT4-projektet en visualisator för undervattenstopografi. Här kunde vi kombinera senaste datagrafiteknik från Silicon Graphics (VGX, 1990) med nya detaljerade djupmätningar från skärgården utanför Simpevarp. Denna demonstrator visade hur man med stereopresentation och spaceball kunde skapa ett realistiskt intryck av närvaro och kontrollerad förflyttning under vattnet. Kort sagt, man kände sig som fisken i vattnet.

Idag arbetar vi främst med försvarstillämpningar inom datafusionsområdet, där analys av osäker information och geografisk informationsbehandling (geoinformatik) är viktiga inslag. De senaste åren har försvarsmaktens grepp om försvarsforskningen stärkts betydligt, och vi har inte samma möjligheter att själva välja våra forskningsproblem som tidigare. Å andra sidan har tillkomsten av Centrum för Geoinformatik, där vår forskningsgrupp ingår, gett oss nya möjligheter till samarbete med KTH och SU. Den adjungerade professuren som jag fått är väl tänkt att understryka detta.

Per Svensson

Förtydliganden från Ingrid:
Kalle=Karoly Siklosi - studierektor på Nada (sedan 1967)
Stefan Arnborg - professor i datalogi på Nada (sedan 1982)
Ilkka Karasalo - tek dr i numerisk analys på Nada (1975)
Pelle Grape - nästan lic i datalogi på Nada (början av 90-talet)
Johan Schubert - tek dr i datalogi på Nada (1994)
Kim Waldén - lärare på Nada (1970-71)


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-04-25 <numero@nada.kth.se>