Numero 16

fredag 19 april 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Disputation: Fixation and Seeing Systems

Tomas Uhlin, CVAP, Nada, disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 3 maj kl. 10.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).


Kursinformation på WWW

Viggo har nu lagt upp listor över Nadas kurser läsåret 96/97 och studiehandbokstexterna för 96/97 på WWW.

Kerstin F

Institutionskollegium

Boka redan nu för institutionskollegium måndag den 20 maj kl 14.15. Sal meddelas senare. Vi kommer då att berätta om allt som händer på institutionen. Mer detaljer kommer.

Ingrid

Protokoll från Institutionsstyrelsemöte

Protokollet från årets första institutionsstyrelsemöte finns att läsa. Numeropärmen 96.054


Doktorandtjänster i Linköping

Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet utlyser doktorandtjänster. Se http://www.ida.liu.se

http://vir.liu.se/ecsel

Numeropärmen 96.053


Docentföreläsning i datalogi: What Should Be Computed in Computer Vision?

Stefan Carlsson, CVAP, NADA, håller docentföreläsning under ovanstående rubrik måndagen den 29 april kl. 15.15 i Q1 (Osqualdas väg 4, KTH).

Abstract

The field of computer vision is concerned with the understanding of the general principles of vision and the construction of artificial systems with visual capabilities The main applications of these are in the field of robotics where they are used for navigation and object recognition. Since robots and animals inhabit a 3-dimensional world while the camera or visual image is 2-dimensional, the prevailing paradigm for computer vision has been to compute explicit representations of the 3-dimensional world from image data. This paradigm has not been unchallenged however. Successful systems for visual navigation of vehicles have been constructed, not using any explicit reconstruction of the world and experiments in psychophysics have been reported, indicating that the human visual system represent the world not in 3-D, but as a set of multiple views. We will discuss this paradigm and its role in computer vision and give some examples of the experimental work of the computer vision group at NADA.


IPLab-seminarium: Att arbeta med användargränssnitt i praktiken

Carina Bark, konsultföretaget CATS, håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 26 april kl. 9.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

Jag tänkte berätta om systemutvecklingsprocessen vid ett stort svenskt företag och speciellt vad jag fått för erfarenheter av att arbeta med användargränssitt i praktiken.

På ett mera övergripande plan innefattar detta hur användargränssnittsarbetet påverkar andra aktiviteter i systemutvecklingsprocessen, speciellt vad gäller kraven på samordning och analysmodeller. Dessutom kommer jag att beskriva kraven åt andra hållet, dvs från systemutvecklingsprocessen på användargränssnittsarbetet och hur detta innebär att vidga fokus från användarens behov till hela verksamhetens krav.


Föreläsning: Hur får man datorn att automatiskt rättstava en svensk text?

Viggo Kann håller en föreläsning under ovanstående rubrik måndagen den 6 maj kl. 17.15 i sal E1 (Osquars backe 2). Föreläsningen ingår i Nadas populärvetenskapliga serie Datorn i människans tjänst.

Sammanfattning

Varför har ordbehandlare så svårt att upptäcka stavfel i texter skrivna på svenska? En förklaring är att de flesta ordbehandlare är gjorda i första hand för engelska, och det är lättare för datorn att se om ett engelskt ord är felstavat än ett svenskt. Detta beror på att svenskan har många fler böjningsformer och framför allt att svenska ord kan vara sammansättningar som består av nästan hur många sammansättningsled som helst.

Jag kommer att berätta hur vi löst dessa problem i rättstavningsprogrammet Stava och hur vi har utformat algoritmer som upptäcker stavfel mycket snabbare än vanliga rättstavningsprogram. Dessutom kommer jag att beskriva hur man kan få en hyfsad fullständigt automatisk rättstavning där programmet ersätter varje felstavat ord med det ord som det troligast var en felstavning av. I detta forskningsområde stöter man på både intressanta datalogiska problem och spännande språkliga fenomen. I föredraget tänker jag ge exempel på båda.


PDC-seminarium: How Can Parallel Processing Advance our Understanding of Subsurface Contaminant Transport?

Georgia Destouni, Div. of Water Resources Engineering, KTH, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (23 april) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

With growing concern over water pollution and increasing stringency of environmental regulations, attention has been focussed on the problems of modelling subsurface contaminant transport. Two key issues have thereby emerged: i) Classical methods based on numerical solution of the advection-dispersion equation fail to reproduce the observed scale-dependence of the dispersion process; ii) The inherent variability of natural subsurface systems precludes the unique definition of subsurface flow and transport properties for modelling purposes. Subsurface contaminant transport must therefore be considered in a stochastic framework that formally includes representation of uncertainty in material properties. The stochastic theory currently available for describing subsurface contaminant transport is limited by a number of restrictive assumptions, and the full potential of the numerical approach has not yet been realised due to computational constraints. Computational restrictions are thus currently limiting new developments in an area of great importance. There is a high computational burden in incorporating fine-scale spatial resolution in two and three dimensions within the framework of stochastic numerical analysis by use of Monte Carlo simulation; the burden mainly derives from the need of repeated independent simulations rather than sequential calculations. The structure of this methodology, however, may be ideally suited for the parallel processing techniques of supercomputing architecture. Parallel processing may thus be an essential tool for increasing our understanding of subsurface contaminant behaviour.


Teoretisk datalogi-seminarium: An introduction to the pi-calculus

Joachim Parrow, Department of Teleinformatics, KTH, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (25 april) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

About the speaker: http://www.sics.se/~joachim/home.html

A good tutorial: ftp://ftp.cl.cam.ac.uk/users/rm135/ppi.ps.Z

Abstract

In an expository talk I shall introduce the pi-calculus by giving a little of motivations, examples, definitions and results.

Background: A recent advance in the theory of concurrent computation concerns processes that change their interconnection structure when they execute. It turns out that through this many computational phenomena can be given precise interpretations; in applied areas such as operating systems and communication protocols, in semantics of concurrent and particularly object-oriented programming languages, and in basic theories of computation such as the lambda-calculus it is fruitful to describe computing entities in terms of how communication channels move between them. A mathematical theory for such a mobility has been developed in the pi-calculus (Milner, Parrow and Walker 1989). This calculus proposes that the transmission of names (atomic access capabilities) from one entity to another constitute the basic computational steps, and gives a small set of constructors on such entities. Already applications have been found in many areas of computer science, and automatic analysis tools and programming languages are emerging.

Anders Björner & Johan Håstad

Teknologdatorprojektet

Teknologdatorprojektet har haft sitt första år läsåret 95/96. Då har man koncentrerat sig på årskurs 1. Man har:

Däremot har man inte hjälpt teknologerna att köpa datorer genom förmånliga avtal, lån el.dyl.

Inför läsåret 96/97 kommer teknologdatorprojektet att utvidgas till alla årskurser. Det blir nya CD-skivor med programvara som kommer att lånas ut av KTH:s bibliotek. Innehållet på dessa kommer att bli ungefär som i år men Windows 95 kommer att stödjas - Delfi kommer med. Det kommer att bli problem om elever jobbar hemma med labbar i Windows 95 och sedan kommer till KTH och ska redovisa dessa och inte kan köra Windows 95 här. MMT har som mål att gå över till Windows 95 till hösten i sina elevdatorsalar. Det kommer också att bli lite mer free- och shareware och kanske fler verktygslådor för Matlab. Från Microsoft kommer precis som i år både Word 5 och Word 6 samt Excel 4 och Excel 5 att komma med; det är inte klart med avtalet än, kanske kommer årets skivor att kunna lånas ut igen. Den som har synpunkter på ytterligare något som bör med kan framföra dem till Michael Westlund på westlund@admin.kth.se. Personligen skulle jag gärna se något lexikon/ordbok, skrivregelsamling o.d. men vet inte vad som är bra och rimligt i pris.

Innehållet på de nya skivorna behöver testas av kvalificerade testare såsom lärare på de kurser som kommer att använda programvaran. Testpersonerna ska rapportera fel och synpunkter till teknologdatorprojektet. Vill du bli testperson kan du kontakta Michael Westlund eller mig.

Den som vill veta mer om teknologdatorprojektet kan läsa WWW på http://www-mac.kth.se/tekdat

Kerstin F

Examination

Kalle och jag var på ett intressant seminarium i går som handlade om alternativ examination. Några tankar från det.

Varför examinerar vi? Naturligtvis för att eleverna ska få ett betyg på kursen men kanske också för att stimulera och intressera dem för ämnet och för att ge dem återkoppling på deras arbete

Vad är det vi examinerar? Är det förmågan att under tidspress besvara vissa standardfrågor eller räkna typtal som är det intressanta? Eller är det något annat vi egentligen vill att eleverna ska lära sig?

Hur kan examinationen förbättra inlärningen? Verkar på något sätt förutsätta en kontinuerlig examination med god återkoppling till eleverna.

Hur kan man examinera gruppers arbete? Kan man låta elever utvärdera sitt eget eller kamraternas arbete?

Efter dessa stimulerande frågor vill jag meddela att: Högskoleverket har tillsatt en arbetsgrupp som ska studera ett antal institutioners uppfattningar om examinationens innehåll och relevans.

Kerstin F

Ny kraftfull dator beställd av KTH

En dator av märket Cray har beställts av KTH och kommer att levereras i maj. Den kommer att skötas av PDC. Här nedan följer pressreleasen i sin helhet.

KTH buys Cray J932.

Introduction

Today, April 11, 1996, KTH (the Royal Institute of Technology, Stockholm) and Cray, Inc. signed a contract concerning the purchase of a mature parallel vector computer. The purchace, worth over 12 Million SEK, is totally financed by the Knut and Alice Wallenberg foundation, and marks a new stage in Swedish academic supercomputing. Rather than relying on national resources, this is the first supercomputer installed at and dedicated to a Swedish university: - --'This shows that high-performance computing is today needed in all branches of technical and scientific research and teaching', says the KTH rector, professor Janne Carlsson. - --'We are pleased to have the Royal Institute of Technology join the roster of worldwide universities that are acquiring Cray systems for a wide-range of important scientific and academic computing work', said Robert H. Ewald, president and chief operating officer, Cray Research. 'It's exciting to see our CRAY J90 technology meet the demanding requirements for KTH's university-wide high-performance computing applications'.

KTH background

Academic supercomputing in Sweden has previously always relied on national computer centres, such as the NSC in Linköping and, more recently, the PDC centre, located at KTH campus in Stockholm. This environment has made it difficult for researchers from areas, not traditionally relying on computer simulations, to use the resources. This was in particular the case, as national centres previously often had rather severe safety restrictions. Especially for undergraduate students, this made supercomputer simulations almost impossible.

KTH started a project - 'KALLSUP' - a few years ago, with the primary objective to study the ongoing, as well as potential, usage of supercomputers at the 35 departments of KTH. Responses to inquiries sent out indicated that most departments had projects, where high-performance computer resources could be of great use, if available. The great number of such project areas was quite surprising. In particular, a number of, in this context, new disciplines emerged. It was also interesting to see the number of departments that were prepared to introduce supercomputer simulations into their undergraduate courses, if such resources were easily available.

Based on the experience from this inquiry among the teachers and researchers at KTH, an application for funding was submitted to the Wallenberg foundation, and the needed funding was obtained. --'Especially the teaching aspects seem to have been an important consideration in granting the funding', says KTH project leader, professor Anders Eriksson.

The new CRAY J90 computer will be installed before the summer 1996, and will start its duty in the following semester. Ten departments, spread over all the faculties of KTH, will be financially responsible for maintaining the system. In the long run, it is believed that the resource will be of interest to use also for other departments and research areas. The computer will be physically integrated with the PDC parallel computers, and will be serviced by the same staff. From KTH, it is, however, emphasized that the two computer systems have different objectives, and therefore should not be seen as a joint system: - --'The Cray is a computer aiming at the whole range of KTH departments. Its operation will therefore be adjusted to fit the KTH research and teaching', says Janne Carlsson. 'The main idea with this project has been to establish a resource, that is local and easy to use, avoiding some of the complexity needed for larger installations.'

The choice of the CRAY J90 computer followed from a thorough, competitive procedure: - --'We felt that the Cray alternative was the best one, from practical performance aspects, and definitely that Cray offered the most comprehensive software environment', says Per Hammarlund, KALLSUP's technical advisor.

- --'We feel that this new resource, easy to use, and with very good developing tools for scientific computing, will improve our research and teaching significantly', says Anders Eriksson. 'New research directions will be possible at many departments, and soon all graduated students will have had first hand experience with computer simulations during their education'.

Barry Utting, Cray Research General Manager of Northern Europe and South Africa commented: - --'It is indeed a pleasure that KTH has chosen a large CRAY J90 supercomputer to serve its local users. These users will now be able to experience the benefits of true supercomputing on a local system, which complements the facilities of national centres.'

Cray background

Cray is the worldwide leader in providing high-performance computers to industry, business, government and academic organizations. The CRAY J90 systems are scaled down, air-cooled versions of Cray high-end supercomputers. The systems are the fastest selling in Cray's history and have been popular among universities as university-wide and departmental resources.

KTH facts

Kungl Tekniska Högskolan, KTH (Royal Institute of Technology), is a modern technical university with first class education and research. KTH provides one-third of Sweden´s capacity for engineering studies and technical research at post-secondary level. KTH has about 9,000 students, 900 active postgraduate students and a staff of nearly 2,500. KTH is the largest of Sweden´s six universities of technology and was founded in 1827.

KTH trains architects and engineers at Master of Science and Bachelor´s level, as well as doctors and licentiates. The undergraduate programme and research activities cover a broad spectrum, from natural science to all branches of technology including architecture, industrial economics, urban planning, work science and environmental technology.

Further information can be obtained from:

The KTH project leader, professor Anders Eriksson, at the department of Structural Engineering, tel +46 8 790 7950, E-mail anderi@struct.kth.se

Mardi Larson, Media Relations Manager, Corporate Communications, Cray Research, Inc., P: 612/683-3538, F: 612/683-7198


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-04-19 <numero@nada.kth.se>