Numero 14

torsdag 4 april 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ny årsrapport

Nada kommer under att hösten göra en rapport Research at Nada 1994-1995. Den kommer att få likartat utseende och innehåll som den för perioden 1991-1993. Forskargrupperna kommer att bidra med var sitt kapitel. Det gäller även CID, PDC och PSCI. Där får projektledarna ansvara för framtagning av innehållet. Vi är givetvis intresserade av lämpliga bilder och även synpunkter på annat som bör komma med i rapporten. Det inledande kapitlet brukar innehålla viktiga saker som hänt under perioden. Informera och påminn oss gärna om sådana.

I årsrapporten finns vissa statistiska uppgifter om forskningen på NADA. Vi behöver därför uppgifter av dig som rest utomlands och/eller publicerat artiklar om din forskning. NADAs egna rapportserier behöver inte anges här.

Vill du finnas med i beskrivningen av vår verksamhet måste du lämna in din information. Du som hör till ett forskningsprojekt kan lämna informationen till din sekreterare. Övriga kan lämna informationen till Birgit på CVAP. Det är viktigt att ditt namn finns angivet på den information vi får.

De uppgifter vi behöver ska gälla läsåren 1994/95 och 95/96.

Publikationer

Ange författare, titel, tidskrift och tryckår. Gruppera dem på följande sätt:

internationella tidskrifter med referens - IR

övriga internationella tidskrifter - ÖIT

konferensbidrag mm - K

övriga tidskrifter - ÖT

populära vetenskapliga tidskrifter - PT

Resor

För utrikes resor: ange land, ort, universitet (motsv.), tidpunkt, ändamål.

Föredrag

Ange titel, plats och tidpunkt.

Gäster på NADA

Ange gästens namn, varifrån han/hon kommer (land, universitet mm), tidpunkt och ändamål. Ange särskilt om han/hon är studerande/forskarstuderande. De som har varit på NADA och endast hållit ett reguljärt annonserat seminarium känner vi redan till.

Jag är angelägen att få informationen senast den 1 september.

Ingrid

Diskret matte-seminarium: Computer Aided Design and Discrete Riemann Mappings on Graphs

Björn E. J. Dahlberg, Chalmers Tekniska Högskola, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 18 april kl. 15.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

We will begin by describing some graph theoretical problems for CAD-surfaces. We will then discuss the problem of reparametrizing a CAD-surface. A natural aproach is to use energy minimizing mappings for this. This leads to the study of Dirichlet forms on graphs. We will conclude by discussing the problem of showing that energy minimizing mappings of graphs are homeomorphisms. This problem is connected with the problem of finding algorithms for graph drawing.

A. Björner och J. Håstad

PDC-seminarium: Turbulent Equipartition in Sun and Tokamaks

V. Yankov, Uppsala University, Kurchatov Institute, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (9 april) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The equations of turbulence are nonintegrable. The presence of attractors simplifies analysis and clarifies the situation. The Liouville theorem does not prohibit attractors in multidimensional Hamiltonian systems. In our case attractors (Turbulent EquiPartitions, TEPs) are described by Lagrange invariants. The TEP corrispondes to phase-space density uniform on the surfaces of respected by turbulence invariants. The specific entrophy is the invariant in sun, and experimental data fits the theory with an accuracy better than 1%. In tokamaks, the invariant is some generalized frozen-in law. Plasma is better frozen-in poloidal magnetic field than in toroidal one. Theoretical arguments and experimental data will be given in favour of this principal result. For the cases of conventional shear (supershots and L modes) plasma profiles will be calculated from the invariant. The transport suppression will be explained for the cases of reversed shear and H-mode. The paradigm of the TEPs is a generalization of the Maxwell-Boltzmann distribution.


Disputation: Adaptive Algorithms for Finite Element Methods Approximating Flow Problems

Klas Samuelsson, NADA, KTH, disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 26 april kl. 14.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Abstract

The thesis treats adaptive algorithms for solving partial differential equations, in particular flow problems. An adaptive computation has two purposes: firstly, to make an efficient use of the degrees of freedom by means of localized resolution, and secondly, to estimate the computational error. An automatic adaptive algorithm for the finite element method consists of the following ingredients: (1) A robust mesh generator, (2) a stable and accurate discretization method, (3) a stable and efficient solver of the system of equations, and (4) a reliable adaptive refinement criterion. The five papers in this thesis describe some new aspects of the ingredients (1)--(4).

The first paper considers pipe flow of generalized Newtonian fluids modeled by a quasi-linear elliptic boundary value problem of p-Poisson type. The equation is discretized by an adaptive finite element method and solved by the augmented Lagrangian method. A new scheme for adjusting the value of the crucial penalization parameter of the augmented Lagrangian is proposed.

The second paper considers a ring capacity problem with applications in the theory of quasiconformal mappings. An a posteriori estimate for the Grötzsch ring capacity gamma_n(s), dimension n >= 3, is proved and implemented in the adaptive finite element package PLTMG by Randolph E. Bank. The non-linear equation for the capacity problem takes a form treated in the first paper. The computational results are used to discuss several open problems involving gamma_3(s) and its inverse that occur in the theory of quasiconformal maps in 3-space.

In the third paper, an adaptive finite element method is compared to an integral interface equation method, developed by Johan Helsing, in order to compute the effective conductivity for anisotropic inclusions in anisotropic media. For the finite element computation, a posteriori bounds are presented for the effective conductivity. The finite element computations are performed by PLTMG.

In the fourth paper, multigrid methods for convective problems are analyzed. The analysis proves bounds on the residual damping of one V-cycle with pre- and post-smoothing. This damping depends on the choice of artificial diffusion, the number of smoothing steps and the approximated equation. The convergence rate results are compared with numerical experiments.

Finally, in the last paper, refinement algorithms for anisotropic meshes are developed. The anisotropic mesh refinement methods are based on recursively adding nodes at midpoints of triangle edges by estimating the interpolation error of the approximate solution. Approximation properties of the anisotropic refinements are compared to corresponding isotropic refinement methods.

Keywords: finite element method, adaptive algorithms, multigrid method, non-Newtonian fluids, a posteriori estimate, anisotropic refinement, convergence, convection-diffusion, augmented Lagrangian, capacity of a ring domain.


Medel för satsningar i Baltikum och Östeuropa hösten 1996

Stöd till högskolesamarbete

För ht 1996 är 1 miljon kronor avsatt i KTHs budget. Sista ansökningsdag är 26 april 1996. Kontaktperson: Karin Blombergsson, ankn 9623, e-post bloms@citec.kth.se

Tempus

Tempus är EUs program för stöd till utvecklingen av universiteten i Östeuropa. Under våren finns en möjlighet för lärare från Östeuropa att söka medel för kontaktresor till Sverige. Sista ansökningsdag är 16 juni 1996. Kontaktperson: Lennart Johansson, ankn 9616, fax 8192, e-post lennartj@admin.kth.se.

Numeropärmen 96.051


Stians Torpeder kallar

Våren närmar sig och ett säkert vårtecken är att Stians Torpeder annonserar efter spelare. I år kommer vi att spela på gräs på Gärdet. Intresserade kan höra av sig till Ulf Andersson (6333, ulfa) eller Tom Wadden (6902, tomw).

THE COACH

Workshop: Irregular Free Boundaries

En konferens med ovanstående namn kommer att äga rum på KTH den 19-22 maj.

Ytterligare information/Further information

Organizers: B. Gustafsson (Chairman, Stockholm), H.W.Alt (Bonn), C.J.van Duijn (Amsterdam), H.Shahgholian (Stockholm).

Key words: Instabilities and irregularities of free boundaries, singularities, elliptic and parabolic free boundary problems.

Scope: In many free boundary problems the free boundary may exhibit various kinds of singularities, instabilities and even complete irregularity even though all the data of the problem are regular. Examples and theory related to such phenomena will be a main theme of the workshop, but also regularity theory in a more general sense will be on the programme. Both elliptic and parabolic problems will be considered. Confirmed speakers: G.Aronsson, I.Athanasopolous, H.Berestycki, A. Bonnet, G.Fotia, C.J.van Duijn, S.Howison, Y.Hohlov, J.Hulshof, L.Karp, J.R.King, J.Lewis, S.Salsa, J.Spruck, A.Vogel, N.N.Uraltseva. Sponsors: ESF/FBP, NFR, KTH.

Further information: Bjorn Gustafsson, Dept. Math., KTH, Stockholm, Sweden,Phone +46 8 7907418, Fax +46 8 7231788, E-mail: gbjorn@math.kth.se


Konferens: SWISC 96

SWEDISH INDUSTRIAL SCIENTIFIC COMPUTING

Domain Decomposition and Large Scale Simulations

Inbjudan till konferens på KTH 30-31 maj, 1996

Modern beräkningsteknik ger tillsammans med allt snabbare datorer industrin stora möjligheter att med datorsimuleringar skapa nya och förbättrade produkter, förkorta utvecklingsarbete samt att automatisera produktion och planering. Idag är know-how i numeriska simuleringar en konkurrensfördel som kan stärkas genom ett samarbete mellan industri och högskola.

KTH organiserar en tvådagars konferens om industriell beräkningsteknik för deltagare från både industri och högskola. Syftet är att stimulera utbyte av erfarenheter samt att diskutera nya ideer och problem inom området. Speciellt kommer nya metoder för lösning av stora problem på högpresterande datorer att uppmärksammas.

På programmet står:

o Översiktsföredrag av internationellt ledande forskare om aktuella tendenser inom bl a finita element-teknik, domänuppdelning, iterativa metoder och användning av parallella datorer:

Börje Andersson, FFA

James Bramble, Cornell & Texas A&M

Tony Chan, UCLA

Barry Smith, Argonne Nat'l Lab

o Presentation av pågående forskning och utveckling

o Demonstration av tillämpningar, programvara och kommersiella paket

o En utställning (poster session)

Du och ditt företag/institution kan vara med och bidra med presentation av forskningsresultat eller demonstration av produkter. Särskilt intressant är presentationer av problem som ännu inte har funnit tillfredsställande lösning.

Konferensen äger rum den 30-31 maj i NADAs lokaler på KTH, Stockholm. Preliminärt program distribueras inom kort. Fullständig information är tillgänglig på World Wide Web. För mer information och anmälan kontakta:

Adress:

SWISC

NADA, KTH

10044 Stockholm

Fax: 08-790 09 30

E-post: swisc@nada.kth.se

WWW: http://www.nada.kth.se/swisc

Organisatörer:

Parallel and Scientific Computing Institute (PSCI) är ett NUTEK kompetenscentrum bildat vid NADA, KTH och TDB, Uppsala Universitet. PSCI delfinansieras av ett konsortium bestående av några av Sveriges ledande industriföretag. Parallelldatorcentrum (PDC) vid KTH ger svenska högskoleforskare och deras samarbetspartners tillgång till högpresterande parallelldatorer. Nyligen installerades vid PDC Europas största IBM SP2 parallella superdator.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-04-04 <numero@nada.kth.se>