Numero 13

fredag 29 mars 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Skyltställ och utställningsvagn

Christer har skaffat 10 stycken skyltställ att användas för vägvisning i byggnaden. De kan också placeras utomhus. Avsikten är att man stoppar in ett A4-blad med information om konferens, seminarium m.m. och rum/sal. Det blir både snyggt och ersätter behovet att klistra upp lappar som ger ett så skräpigt och trist intryck.

Jag har själv använt dem på LARK-dagen och gjort en mall med KTH- och Nada-emblem samt pil.

Christer har också fixat till en sorts utställningsvagn där man kan sätta upp lite mer information och lägga ut material. Den har en anslagstavla på ca 90x90 cm och två hyllplan och är alldeles utmärkt att använda vid konferenser och seminarier.

Prylarna finns hos Christer på plan 4.

Ingrid

Kvinnliga gästprofessurer

NFR har särskilda medel för kvinnliga gästproffesurer. Kansli EIT vill ha förslag på kandidater för 1997/98 senast den 20 april. Numeropärmen 96.049


KTH:s stora pris

KTH vill ha kandidater till årets utdelning av KTH:s stora pris, senast den 15 maj. Mer information i Numeropärmen 96.050.


Docentföreläsningar på måndagar

Institutionens måndagsseminarier återupptas genom att tre docentföreläsningar kommer att hållas i april och maj. Detta är ett utmärkt tillfälle att ta reda på vad som pågår på institutionen. Jag anser att lärare, forskare och doktorander på Nada ska ha mycket goda skäl om man inte tar tillfället i akt att bevista dessa docentföreläsningar för att bredda sin kunskap. Först ut är Örjan Ekeberg den 15 april (se separat artikel). Stefan Carlsson planerar att hålla sin docentföreläsning den 29 april (ännu inte spikat) medan Viggo Kann har spikat den 6 maj kl 17. Det senare seminariet kommer även att annonseras i Nadas serie av populära föredrag för studenter.

Passa på att lyssna på Nadas Docentföreläsningar!

Ingrid

Pedagogisk uppvärdering?

I pappersupplagan av Numero (och i Numeropärmen 96.048) citeras en artikel från Riksdag och departement nummer 96:9. Den beskriver regeringens direktiv till utredningen om högskolans lärarorganisation.


Docentföreläsning i datalogi: Simulating the neuronal control of movements

Örjan Ekeberg, Sans, Nada håller docentföreläsning måndagen den 15 april kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Abstract

Understanding the brain has long been one of the great challenges of science. Nowadays it seems natural to view the brain as an advanced information processing device. The rapid progress in neuroscience over recent decades has produced an overwhelming amount of knowledge about various molecular and electrical mechanisms presumably involved in this information processing. Putting these pieces of detailed but fragmental knowledge together to explain behavior on higher levels is, however, far from trivial. Computer simulation has recently emerged as an indispensable tool in this task. This field of research is now referred to as computational neuroscience.

Using state-of-the-art computer hardware and software, simulations of several thousands of interconnected neurons with fairly realistic model neurons are indeed possible. Nevertheless, this constitutes only a small fraction of the whole brain, even in a simple animal. By necessity, realistic simulations have to be restricted to small neural subsystems, preferably with well known behavior and purpose. The neuronal circuits involved in the generation and control of movements are among those that have been successfully simulated in this way.

In this lecture, I will give an overview of the kind of mathematical models that are typically used in computational neuroscience. I will also show some results from simulations of the neuronal control of movements, in particular the generation of swimming patterns in fish.


Lönerevision och medarbetarsamtal

Just nu pågår 1996 års löneförhandlingar som skall ge en genomsnittlig löneökning för hela KTH på lägst 4%. Som ni redan märkt har en generell lönehöjning från 1/7-95 lagts ut med 1.8% till alla, dock minst 300 kr. Det blir också en ny förhandling som gäller 1997 års lön med en lägsta genomsnittlig löneökning på 3.3%. Till den återkommer jag dock senare.

Vad är det då som påverkar lönesättningen?

KTH har givit ut en lönepolicy inför årets förhandlingar. Där framgår vilka kriterier som gäller för lönesättning. Avgörande är ansvar, svårighetsgrad och ökade krav på arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och erhållna resultat. Motiv för löneökning kan vara - förhöjd kompetens, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav, större befogenheter och ansvar samt befordran och andra arbetsinsatser.

Arbetsbelastningen på Nada är hög. Ändå lyckas vi i de flesta fall uppnå mycket goda resultat. Det visar sig också i att personalen på Nada har högre genomsnittlig lön än KTH som helhet. Hög kvalité i undervisning och forskning påverkar lärarens lön.

På Nada stimuleras också stort engagemang och vilja att delta i uppgifter som gäller övergripande frågor på institutionen, fakulteten eller högskolan.

Vidare premieras förhöjd akademisk meritering, förmåga att knyta nationella och internationella samarbetspartners, ledning av forskningsprojekt, framgångsrik handledning av doktorander mm.

Speciella hänsyn

Under innevarande förhandling diskuteras ny lönestege för doktorander och forskarassistenter. Vidare kommer akademisk meritering att påverka lönen tydligare. Det påverkar många personer på Nada. Vi gör också en översyn av sekreterarnas löner jämfört med olika administratörer på KTH. PDC anställer många nya personer. Samtidigt gör vi en översyn av alla löner där. En sådan översyn har redan gjorts för Nadas systemgrupp och för KTHNoc.

Eftersom vi vill göra speciella satsningar kommer naturligtvis en del att få lönehöjning över och andra under genomsnittet.

Medarbetarsamtal

För att höja motivationen och därmed öka arbetsglädjen och förbättra resultat borde varje medarbetare kunna prata med någon ledande person om sina arbetsuppgifter, förväntningar, prestationer och om sin möjlighet till kompetenshöjning, löneökning mm.

På Nada har vi ännu inte funnit en form för hur detta ska gå till. Idag kontaktar prefekten personer i vissa grupper och genomför också ett antal samtal på initiativ från den enskilde. Detta är dock alldeles för oregelbundet och för sällan. Under året kommer vi att försöka hitta ett sätt som kan fungera bättre. Målsättningen är att hinna göra det i god tid före 1997 års löneförhandling. Till dess kommer det att fungera som nu.

Om du har några frågor kan du väl höra av dig till mig. Facket står också gärna till din tjänst. Du som är oorganiserad får dock förlita dig till dig själv.

Ingrid

PDC-seminarium: INTERFACIAL CONVECTION

Prof Alex Nepomnyashchy, Technion, Haifa, håller seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (2 april) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Buoyancy (Rayleigh-Benard) convection is now a well-known non-equilibrium phenomenon. Many important ideas and methods applicable in different branches of physics were formulated and tested for the first time in the context of the buoyancy convection.

Interfacial (Marangoni) convection, generated by the non-uniformity of the surface tension, is still much less explored. The various and impressive phenomena connected with Marangoni instabilities (interfacial patterns, propagating and mutually interacting nonlinear waves, ripples and solitons, pulsating cells, various kinds of chaotic motions, eruptions, dry-out and so on) have recieved no complete theoretical explanation for about 30 years and can be considered a challenge to science.

The main phenomena known from the experiment and the existing theoretical models are discussed. Special attention is paid to interfacial pattern formation and interfacial nonlinear waves generated by instabilities.


CID-seminarium: Virtual multimedia 3D galleries

George Pachikov and Eduard Talnykin, ParaGraph International, Moscow, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 9 april kl. 10.00-12.00 i sal E1 (Osquars backe 2). Efter lunch ges tillfälle till informella diskussioner med seminariehållarna på IPLab, plan 6.

Ytterligare information/Further information

George Pachikov and Eduard Talnykin, ParaGraph International, Moscow will present the project Alter Ego and demonstrate the Virtual Home Space Builder (VHSB).

The newly released VHSB software allows the users to build their own 3D multimedia WWW sites for the Internet or other 3D multimedia environments: virtual museums, galleries, buildings, even cities, incorporating personal digital art, audio, video, animation and walk-through guided tours. VHSB supports the VRML format and the 3D scenes can be viewed using any VRML-aware browser, as Netscape 2.0 with an appropriate plug-in.

Using VHSB as an interface to WWW you are thus able to design your own virtual interactive 3D world, invite others to enter it, and visit their worlds.

VHSB is part of the Russian-American project Alter Ego with the long-term aim to use online 3D technology as a cultural bridge between East and West.

The developers at ParaGraph International are also known for their handwriting compression and recognition software, i.a., the FreeStyle Personal Handwriting Recognizer for the Newton MessagePad, as well as the recently released NetWriter software for sending handwritten e-mail.

For info on ParaGraph International, visit URL http://www.paragraph.com

Further, George Pachikov and Eduard Talnykin are engaged in Childrens Computer Club, an interesting educational initiative founded in Moscow ten years ago by among others the chess master Kasparov. For info on Childrens Computer Club, visit http://www.child.org

Pachikovs and Talnykins visit to Stockholm is arranged by CID (Centre for user oriented IT Design) at KTH (URL http://www.nada.kth.se/cid). For info on their visit and the seminar 9/4, contact Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

Donald Broady

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum tisdagen den 9 april kl. 15.15 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Ylva Sandgren, D91, 12 p: En strukturerad hjälp i SGML för Ericssons produktdatabas. Arbetet är utfört vid Ericsson Data. Handledare: Staffan Romberger, opponent: Mikael Jansson

Alexander Wahlstedt, F91: Upptäckt av u-båtar med hjälp av passiva hydrofonbojar. Arbetet är utfört vid FOA. Handledare: Stefan Arnborg, opponent: Anna Nilsson

Niklas Billman, D86, 12 p: NYRASK - ett system för administration av signalkabelnät. Arbetet är utfört vid Teknologiks AB. Handledare: Serafim Dahl, opponent: Charlotta Medin

Mikael Tillenius, D91, 12 p: Effektiv generering och rangordning av rättstavningsförslag. Arbetet är utfört vid Nada. Handledare: Viggo Kann, opponent: Tomas Nilsson

Nästa exjobbsseminarium äger rum tisdag 23 april kl. 15.15 i sal E3.

Kerstin F

International Symposium on Interoperability of Software Systems (ISIS)

Ett konferens under ovanstående rubrik äger rum den 13-15 november på CWI i Nederländerna.

Citat ur inbjudan: The symposium is organized by ERCIM, the European Research Consortium for Informatics and Mathematics, and CWI, the Dutch research institute for computer science and mathematics. The symposium is one of the many activities that are organized in 1996 to celebrate the 50th anniversary of CWI.

Mer information i Numeropärmen 96.047


Diskret matte-seminarium: Lecture hall partitions

Kimmo Eriksson håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 11 april kl. 15.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

In 1748, Euler published a pioneering result about integer partitions, saying that partitions of n into distinct parts are equinumerous with partitions of n into odd parts. In this talk I will tell you about how I and Mireille Bousquet-Melou have found various nice generalizations of Euler's theorem and how they are related to the architecture of lecture halls.

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-03-28 <numero@nada.kth.se>