Numero 12

fredag 22 mars 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Försäkring vid tjänsteresor

Ett nytt reseförsäkringsavtal har tecknats med Skandia. Innan du reser utomlands bör du kontakta:

Reseorder måste, med tanke på reseförsäkringen, fyllas i före resa även om du inte tar ut reseförskott.

Tina

Tidskriftsbidrag om realtidsvideo

Tidskriften IEEE Journal on Selected Areas in Communications vill ha bidrag i ämnet Real-Time Video Services in Multimedia Networks. Observera att bidragen måste skickas in senast den 15 april. Numeropärmen 96.045


PDC-seminarium: A particle picture of some nonlinear Reaction-Diffusion equations

Boualem Djehiche, Matematiska institutionen, KTH, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 26 mars kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).


Forskningsmedel utlyses

TFR (Teknikvetenskapliga ForskningsRådet ) utlyser forskningsmedel för teknikvetenskaplig grundforskning för budgetåret 1997.

Ansökan skall vara TFR tillhanda senast 15 maj kl 17.00.

Blanketter och anvisningar finns att hämta hos Catherine. Numeropärmen 96.040


Förstärkt samarbete högskola - näringsliv

KTH, SU, Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting startar Stockholms Teknikhöjd AB för att öka kommersialiseringen av forskningsprojekt och tekniköverföring från högskolorna för att skapa nytt företagande och därmed stärka Stockholmsregionens näringsliv. I styrelsen ingår: Sten Gustafsson, ordf., Anders Lundgren, Mathias Uhlén, Leif Wastensson, Gunilla Raaschou, Barbro Spörnly samt

Svante Littmark. VD är Peter Jörgenssen.


Telekomdagarna 1996

Telekomdagarna äger rum den 21-23 maj i Stockholm. De är uppdelade på 12 seminarier som behandlar olika ämnesområden. Numeropärmen 96.046


Teoretisk datalogi-seminarium: Quantum computations I

Lars Engebretsen, NADA, håller seminarium i Teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (28 mars) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

A field of growing interest is quantum computations. With quantum computation techniques, Shor has been able to construct an algorithm, which factors integers in polynomial time. This algorithm will be described in a later seminar. In this seminar, I will give a brief introduction to quantum mechanics and describe how its conceptual difficulties and peculiarities lead naturally to the construction of a quantum computational model. The limitations and possibilities of this model will also be discussed.

Anders Björner & Johan Håstad

Stipendier för studier eller forskning i Italien

Stiftelsen C.M. Lerici delar årligen ut stipendier till svenskar som vill studera eller forska i Italien.

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Numeropärmen 96.041


Internationella forskarstipendier

Forskarstuderande kan från Svenska institutet söka stipendium för forskningsvistelse vid universitetsinstitution i utlandet under minst 3 och högst 18 månader. Även forskare som nyligen avlagt doktorsexamen kan komma ifråga.

För forskningsvistelse som börjar under läsåret 1996/97 går ansökningstiden ut den 31 mars. Numeropärmen 96.043


Forskning i Turkiet

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser ett stipendium om 12 000 kr för höstterminen 1996.

Sista ansökningsdag är den 1 april. Numeropärmen 96.042


PARA96

PARA96, Workshop on Applied Parallel Computing in Industrial Problems and Optimization, äger rum 18-21 augusti i Lyngby i Danmark. Se http://uniweb.uni-c.dk/para/para96.html eller Numeropärmen 96.044.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-03-22 <numero@nada.kth.se>