Numero 11

fredag 15 mars 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Atsuto disputerar: Stereo Vision in Attentional Scene Analysis

Atsuto Maki, CVAP, Nada, disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 22 mars kl. 14.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).


Kursresultat på WWW

Förfrågan har inkommit till LADOK-hjälpen angående anslående av kursresultat på WWW. Så här svarar Sten Berglund på Juridiska enheten:

Även om tentamensresultat är i grunden offentliga är de vid datalagring och WWW-publicering att betrakta som personregister. Varje resultatlista för sig kan kanske anses som rätt harmlös, men sammanställda och över tid kan oförargligheten förändras till ganska intressanta register med oanade möjligheter. Risken finns att bekantgörande i WWW därmed strider mot ett antal paragrafer i datalagen. Dock, om du datapublicerar på ett sätt som inte innebär allmän tillgänglighet, dvs. tillgång bara för ett berört fåtal med lösenord, torde det vara OK. Även i detta fall bör de studerande vara med på saken.


SP Introduction Course

This course gives an introduction how to use and how to write parallel programs on the IBM SP computer at PDC. This includes a general overview of parallel computing, compilers and software development tools on the SP and message-passing programming by MPI.

The course spans two days with lectures in the mornings and exercises in the afternoons. The course will be given three times during the period March-May 96:

21-22 March, 11-12 April, 9-10 May.

Lecturers are Erland Fristedt (erlandf@pdc.kth.se) and Per Öster (per@pdc.kth.se).

For more information look at http://www.pdc.kth.se/courses/sp2-intro2.html or contact Britta Svensson to sign up for a course.

Gert Svensson

KTH utlyser excellenstjänster

KTH utlyser fem centralt finansierade doktornadtjänster.

Sista ansökningsdag är 1 april. Kontakta Lars Bertil Ohlsson, e-post: larsbo@admin.kth.se, ankn. 8771 för ansökningsblankett och upplysningar. Numeropärmen 96.034


Konferens: LARK-dagarna - Presentation av forskning på Nada

I samband med LARK-dagarna (konferens för unga forskare) presenterar Nada ett smakprov på den forskning vi bedriver. Alla är välkomna till föredragen, och även till laborationen i mån av plats.

Lokal: Sal E1, Osquars Backe 2

9.00 Samling i sal E1

9.00-9.30 Välkomnande och presentation av Nada

(Ingrid Melinder, Prefekt)

9.30-10.00 Att skriva med datorer (Ann Fatton, doktorand)

10.00-10.30 Sans - Med hjärnan som förebild (Anders Lansner, Docent)

10.30-11.00 Kryptografi - zgneidvgpux eller 678377472056830313255039, N=1159643395235498115659713, d=3? (Mats Näslund, doktorand)

11.15-12.30 Lunchuppehåll

12.30-14.00 Laboration på Internet, talmystik och/eller annat (Peter Graham, Christer Berg, Mats Näslund)

14.00-14.30 Vad gör en doktorand i numerisk analys om dagarna? (Gunilla Efraimsson, doktorand)

14.30-15.00 Parallella superdatorer (Per Öster, Parallelldatorcentrum)


Datorpostadressen system@nada.kth.se

Vi ber att få påminna er om att systemgruppens datorpostadress är system@nada.kth.se. De flesta har redan lärt sig detta, men vissa skickar fortfarande datorbrev till enstaka personer i systemgruppen.

Systemgruppen

Registrator på SU flyttar

Elisabeth Eriksson, registrator på Stockholms universitet, återfinns numera på Personalbyrån, hus D, plan 5, rum D598. Elisabeth behåller sitt telefonnummer: 162263. Registratorskontoret är öppet datgligen kl 8.30-11.00 samt 13.00-15.30.


Forskningssamverkan

KTH har ett anslag - FOSAM (FOrskningsSAMverkan) - för att underlätta samverkan med små och medelstora företag genom förundersökningar, kontaktforskare, examensarbeten och exjobb-poolen. För information kontakta Stig Elvin, ankn. 6190, datorpost: stielv@admin.kth.se Numeropärmen 96.035


Albihns stipendium

Albihns stipendium utdelas till den KTH-teknolog som varit den mest kreativa under det gångna året. Nominering av pristagare kan ske av lärare eller annan person på KTH sysselsatt med utbildning eller handledning av teknologer. Nominering ska ske senast fredagen den 29 mars. Numeropärmen 96.036


Ernst Johnsons stipendier

KTH utlyser ett antal Ernst Johnson-stipendier (jämförbara med doktorandtjänster) för 96/97. Stipendierna är avsedda för (blivande) forskarstuderande från landsorten (skolutbildning utanför Stockholmsområdet, men i Sverige). Sista ansökningsdag: måndagen den 1 april. Mer information i Numeropärmen 96.039


Stockholms universitets donationsstipendier 1996/97

Diverse stipendier av ovanstående typ finns att söka

senast torsdagen den 18 april. Mer information i . Numeropärmen 96.038


SICS-seminarium: Turing's Formula and Zipf's Law

Christer Samuelsson, University of Saarbrücken, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (18 mars) kl. 10.15 i von Neumann-rummet, SICS (Electrum, Kista).

Abstract

Abstract

An asymptote is derived from Turing's local reestimation formula for population frequencies, and a local reestimation formula is derived from Zipf's law for the asymptotic behavior of population frequencies.

The two are shown to be qualitatively different asymptotically, but nevertheless to be instances of a common class of reestimation-formula-asymptote pairs.

The results also suggest that Turing's formula smooths the frequency estimates towards a geometric distribution.


Exjobbsseminarium: Krylov Subspace Methods on Parallel Computers

Patrik Skogqvist, SU, presenterar sitt exjobb i numerisk analys med ovanstående titel måndag, 18 mars kl. 15.15-16.00 i seminarierum 1635 på Nada.

Abstract

Abstract: Aspects of the implementation of Krylov subspace methods on parallel computers are investigated. It is shown how to increase the parallel performance by restructuring standard sequential versions of the algorithms, with some trade-off in stability. We discuss how the computational kernels in Krylov subspace methods such as matrix-vector multiplications and inner-products are implemented effectively in a parallel environment. Numerical experiments on the IBM SP2 computer show that these methods are scalable with the isoefficiency function n sim mathcal{O}(p log_2 (p)).

Petter Kolm

PDC-seminarium: Entropy production rate per unit time and volume (or molecule)

Erik Aurell håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (19 mars) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Abstract:

The entropy production rate measures the bandwidth

necessary to observe a system over time, such that

it could later be faithfully reproduced from

the observations. There are indications that in

physical systems with many degrees of freedom,

entropy production rate is an extensive quantity,

proportional to volume, or to number of particles.

One can make order of magnitude estimates of the

entropy production rate of some systems, such as

Ar at room temperature and pressure of one atmosphere

(about 10^30 bits per second and cubic cm).

This is a survey talk of results mainly due to

Pierre Gaspard.


Protokoll från fakultetsnämnden EIT

Fakultetsnämnden EIT har haft sitt första möte för året. Intresserade kan studera protokollet i Numeropärmen 96.037.


Seminarium i diskret matematik: Noether's Bound in the Invariant Theory of Finite Groups

Larry Smith (Göttingen) håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (21 mars) kl. 15.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

Summary: In 1916 E. Noether proved that the ring of polynomial invariant functions of a finite group acting on a finite dimensional vector space over a field of characteristic zero is finitely generated, and the invariant polynomials of degree at most the order |G| of G always contain a generating set. This is known as Noether's Bound" in the invariant theory of finite groups. If the characteristic p of the ground field is finite then it can be shown that:

Noether's bound holds if |G| < p

Noether's bound need not hold if p divides |G| (the modular case)

The cases where p does NOT divide |G|, BUT p < |G| remain open. In this talk I will discuss the current state of our knowlwdge in the nonmodular case, and indicate why Noether's bound holds in characteristic 2.

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-03-18 <numero@nada.kth.se>