Numero 9

fredag 1 mars 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Årets lärare på V har blivit utsedd

De teknologer som läser V-programmet har genom omröstning utsett Linda Kann till årets lärare.


Designkollegiets möte

Designkollegiets möte äger rum på NADA i sal E1 (Osquars backe 2). En av talarna är Yngve Sundblad. Mötet är uppdelat på två halvdagar och inleds torsdagen den 14 mars kl. 1300 och fortsätter fredagen den 15 mars kl. 0900.

Mer information och anmälningsblankett finns i Numeropärmen 96.033


Information från NorFa

NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi) ger bl.a. stöd till nordiska forskarkurser.

En informationsbroschyr med ansökningsblanketter finns i Numeropärmen 96.031

Information om årets nordiska forskarkurser finns samlade i en katalog, också den finns i Numeropärmen 96.032


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-02-29 <numero@nada.kth.se>