Numero 8

måndag 26 februari 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Vem är redaktör nu då? Använd Numerofacket och adressen <numero@nada.kth.se>!

Nu när redaktionen utökats är det särskilt viktigt att ni som vill bidra med material till Numero inte skickar bidragen till våra personliga datorpostadresser (eller lägger dem i våra personliga postfack). Använd istället datorpostadressen <numero@nada.kth.se> respektive Numeros postfack.

Red.

PDC-invigning

Missa inte PDC-invigningen på fredag (1 mars) kl. 9.00-15 i sal E1 (Osquars backe 2)! Alla på NADA är naturligtvis välkomna. PDC behöver dock din anmälan - kontakta Britta <britta@pdc.kth.se> - för att kunna uppskatta mängden mat som ska beställas. Flera av talarna på invigningen är enligt Gert mycket bra och även mycket underhållande.

Program

09.00-09.20 Janne Carlsson, President KTH: Opening Remarks

09.20-09.30 Anders Ynnerman, Swedish High Performance Computing Board: Funding of HPC Resources in Sweden

09.30-10.00 Mark F. Bregman General Manager, IBM RISC System/6000 Division: The Future of HPC

10.00-10.20 Björn Engquist, PDC: PDC and PSCI Research, Education and Industrial Partnerships

10.20-10.40 Gert Svensson, PDC: Facilities at PDC in Perspective

10.40-11.00 Break

11.00-11.15 Per Öster, PDC: Applications and User Services

11.15-12.00 Chris R. Johnson, University of Utah: Large Scale Computational Problems in Medicine

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.50 Michael Hehenberger, IBM Almaden Research Center: High Performance Computing in Biochemistry and Bioinformatics

13.50-14.30 Tayfun E. Tezduyar, High Performance Computing Research Center, University of Minnesota, Minneapolis: High Performance Computing in Fluid Dynamics

14.30-15.00 Lennart Bengtsson Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg: Predicting the Future Weather with Supercomputers


Ingrid är bortrest nästa vecka

Jag är bortrest den 26-29 februari. Under den tiden är Johan Håstad ställföreträdande prefekt. (Jesper är också bortrest, 26-27 februari och 1 mars.)

Ingrid

FRN-medel för dyrbar vetenskaplig utrustning

Forskningsrådsnämnden ger anslag för dyrbar vetenskaplig utrustning. Sista ansökningsdag är onsdagen den 8 maj. Numeropärmen 96.029


Luft-medel

Personligen sökta Luft-medel beviljas universitetslektorer och universitetsadjunkter vid KTH, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens. Normalt tilldelas medlen för 50% forskning under en treårsperiod. Förlängning kan beviljas för ytterligare tre år.

Ansökan skall vara kansli EIT tillhanda senast den 8 mars. Mer information i Numeropärmen 96.030


Första ASTEC-seminariet

ASTEC (Advanced Software TEChnology) är ett kompetenscentrum inriktat mot nya tekniker för programvaruutveckling. Tyngdpunkten ligger på högnivåprogrammering, specifikation, och verifiering i industriella tillämpningar. ASTEC finansieras till en tredjedel var av NUTEK, högskolan (Uppsala universitet, KTH och SICS),samt av en grupp företag(Ericsson Radio Systems, IAR Systems, Logikkonsult NP AB, Mecel AB, Objectory AB, Telia Research AB).

ASTEC startade sin verksamhet hösten 1995 och avser att ge ett seminarium varje halvår som belyser arbetet inom ASTEC och aktuell forskning inom ASTECs kompetensprofil.

Första seminariet äger rum tisdagen den 12 mars på Uppsala universitet. Utförligare information finns i Numeropärmen 96.028


Seminarium i teoretisk datalogi: Nearly optimal distributed edge colouring in O(log(log (n)) rounds

Alessandro Panconesi, Freie Universität Berlin, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (29 febr.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

An extremely simple distributed, randomized edge colouring algorithm is given which, given any positive constant arepsilon and a graph G with minimum degree Omega(n^{c/ln ln n}), produces with high probability a proper edge colouring of G using (1+ arepsilon)Delta(G) colours in only O(log log n) communication rounds. This is joint work with David Grable.

Anders Björner & Johan Håstad

Reflektioner runt PDC

Parallelldatorcentrum har nu tillhört NADA i över tre år. Jag tror både NADA och PDC har haft stor nytta av detta. PDC:s ambition att bli ett nationellt center sträcker sig visserligen längre tillbaka i tiden, men sen vi kom till NADA har drömmen blivit verklighet. Som alla vet kommer nya expanderade PDC att invigas på fredag. Det innebär dock inte att vi kan sätta oss ner och vila. Flera medarbetare är på väg att rekryteras och det kommer att bli mycket jobb att introducera dessa i vår verksamhet. Mycket arbete återstår innan den nyligen uppgraderade maskinen kommer att fungera helt problemfritt.

Jag tror "nya PDC" och NADA i övrigt kommer att kunna ha än större nytta av varandra. Många intressanta projekt kommer att genomföras på PDC och förhoppningsvis kommer det finnas tid över till att ta till vara potentialen för samarbete kring dessa projekt med andra delar av NADA. Många problemställningar på PDC har nära anknytning till andra projekt inom NADA. Sedan länge har vi samarbetat om numeriska problem som våra användare stöter på, men det borde finnas flera beröringspunkter. Kanske finns teoretisk kunskap om parallella algoritmer som våra användare skulle ha nytta av? För presentation av simuleringar blir Virtual Reality-teknik mer och mer intressant. Kanske kunde man studera hur användarna uppfattar kösystemet på SP2:an ur användargränssnittssynpunkt? Vi har här sett avskräckande exempel på dåliga användargränssnitt. Inom nätverksområdet är det främst superdatorer som kan ha nytta av framtidens riktigt snabba nätverk om man bortser från tillämpningar av videokaraktär. "Data mining-tillämpningar" inom databasområdet är högaktuella på parallelldatorer.

Exemplen kan göras många men jag tror dessa visar på potentialen för lyckat utbyte inom NADA.

Gert Svensson

Seminarium: A Lanczos-Type Method for Multiple Starting Vectors and its Use in Large-Scale Matrix Computations

Roland W. Freund, Bell Laboratories, New Jersey, U.S.A, håller seminarium under ovanstående rubrik torsdagen den 14 mars kl. 16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The nonsymmetric Lanczos process is a powerful tool for large-scale matrix computations, such as the solution of large systems of linear equations, the computation of a few eigenvalues of large matrices, or the modeling of large single-input single-output dynamical systems. The Lanczos process generates a small-dimensional approximation to the large-scale problem by means of an oblique projection onto a right Krylov subspace and orthogonally to a left Krylov subspace. Here, each Krylov subspace is generated by the underlying matrix of the large-scale problem and by a single starting vector. Recently, Aliaga, Boley, Freund, and Hernandez developed a new Lanczos-type method that is based on right and left block Krylov subspaces generated by multiple starting vectors. This new method covers the most general situation with arbitrary numbers of starting vectors for the right and left block Krylov subspaces, while all previously developed block Lanczos algorithms were restricted to identical numbers of right and left starting vectors.

In this talk, we first review this new Lanczos-type method for multiple starting vectors. Then, we discuss applications of our Lanczos-type method in large-scale matrix computations. We show that it can be used to compute eigenvalues of large matrices and-when combined with a block quasi-minimal residual iteration-to solve large systems of linear equations with multiple right-hand sides. We establish a connection of our Lanczos-type method with matrix Pade approximation, and we use this result to devise an algorithm for computing approximations to the matrix-valued transfer functions of large multi-input multi-output dynamical systems.


Seminarium i diskret matematik: Modular invariant theory and arrangements of hyperplanes

Mara D. Neusel, Magdeburg and KTH, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 7 mars kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

The invariant theory of finite pseudoreflection groups is well understood in the nonmodular or characteristic-zero case. These results do not remain valid in the modular case; indeed, very little is known. However, pseudoreflection groups come naturally with an underlying arrangement of hyperplanes. The usual viewpoint in invariant theory is to place the representation of the group in the foreground. In this talk we will reverse viewpoints and consider arrangements A of hyperplanes, in particular general position arrangements, associate to A certain subgroups of GL(n,F) and investigate their invariants.

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-02-26 <numero@nada.kth.se>