Numero 7

tisdag 20 februari 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Tillskott i redaktionen

Antalet medarbetare i Numeroredaktionen har just fördubblats: Mikael Magnusson har tillkommit, och kommer att ansvara för Numeroutgivningen under några veckor framöver. Han hälsas härmed offentligen välkommen!

Peter Sv.

Ombyggnaden för PDC snart klar

Ombyggnaden för PDC:s expansion är nu nästan avslutad. Det som återstår är testning av att allt fungerar som det ska. Detta kan naturligtvis medföra att vissa smärre ändringar kommer att behövas, men de stora arbetena borde vara över.

Om det behöver städas eller snyggas upp ytterligare på annat sätt är det bara att säga till mig.

Jag vet att det varit störande att bo så länge i PDC:s byggbarack. Tack för visat tålamod!

Gert Svensson

''Studieresa E95'' tackar

Studieresa E95 tackar för Nadas bidrag till deras resa till Kina. Jag tackar alla inblandade för era insatser på informationsdagen i oktober - och november med för den delen.

Ingrid

PDC-invigningen tar form

Programmet för invigningen av nya PDC - fredagen den 1 mars kl. 9.00 i sal E1 (Osquars backe 2) - med den utbyggda Strindberg börjar bli klart. Som vanligt kommer flera intressanta talare, bl.a professor Chris Johnsson från University of Utah. Jag såg honom ge en bejublad föreläsning på Supercomputing-94 om simulering och visualisering av aktiviteten i hjärtat. Första gången jag sett en hjärtinfarkt! Missa inte detta tillfälle!

Mycket preliminärt program:

Opening Remarks, Janne Carlsson, President KTH

The role of HPC in Research and Industrial Innovation, Anders Ynnerman, HPC Council

The future of HPC, Mark F.Bregman, General Manager, IBM RISC System/6000 Division

PDC facilities, Gert Svensson, PDC

PDC and PSCI Research, Education and Industrial Partnerships, Björn Enquist, PDC

Applications and User Services, Per Öster, PDC

Break

HPC in Global Environmental models, Lennart Bengtsson, Max-Planck

HPC in CFD, Tayfun E. Tezduyar, Army High Performance Computing Research Center, Minnesota

HPC in Biochemstry and Bioinformatics, Michael Hehenberger, IBM Almaden Research Center

HPC in Medicine, Chris R. Johnson, University of Utah

Closing remarks

Gert Svensson

Doktorandtjänster och stipendier på Nada - klart

Sju doktorandtjänster (31 sökande) och tre stipendier är nu inrättade. Alla namnen finns i Numeropärmen 96.024.


Marknadsföring av Sveriges tekniska högskolor

...pågår arbete med på många fronter. Redan nu finns TV- och radioreklam, som kompletteras med annonser i tidningar. Högskolorna inbjuds också till ett nationellt projekt kring en landsomfattande kampanj med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap. Slutligen finns ett utkast till en KTH-skrift som kommunikationskanal för alla som vill informera sig om skolinformations- och rekryteringsfrågor inom KTH. Numeropärmen 96.019


SU-ämnesråd för numerisk analys och datalogi

Vi har startat ett ämnesråd - Ämnesrådet för numerisk analys och datalogi vid Stockholms universitet, ND-ÄR - för att tillvarata SU-studenters intressen vid studier på NADA.

Vi är intresserade av varje form av aktiviteter som berör studier och studiemiljön här på NADA såsom kursutvärderingar, kursändringar etc.

Ännu så länge är ND-ÄR i sin linda men vi hoppas att det med alla inblandades hjälp skall medverka till ökad trivsel för alla.

På nätet har vi en WWW-sida <http://www.nada.kth.se/ND-ar/> och kan nås vi via datorpost till <nd-ar@nada.kth.se>

Björn Carrol

Kursstart: Programverifiering

En kurs i programverifiering startar måndagen den 11 mars kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Det är en doktorandkurs (4p) som också rekommenderas för lärare i programmeringskurser.

Kursen beskrivs på <http://www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D5333>

Vill du beställa kursboken (Morgan, Programming from specifications), kontakta mig snarast.

Stefan A.

EU-konferensen Europort - anmäld?

EU-konferensen "Parallel Software for Industry" den 29 februari i sal E1 ser ut att bli välbesökt. Redan nu har vi mer än 100 anmälningar. Alla på NADA är naturligtvis välkomna men vi behöver ändå en anmälan.

Kontakta mig om du inte fått konferensprogrammet.

Gert Svensson

Stipendier

TFR:s postdoktorsstipendium, ansökan senast 4 mars. <http://www.tfr.se/>, Numeropärmen 96.020

Stipendier för praktiktjänstgöring utomlands, Anders Malmes fond. Ansökan senast 15 mars. Numeropärmen 96.021

Stipendier för telekommunikationsstudier i USA, John och Karin Engbloms stipendiefond. Ansökan senast 15 mars. Numeropärmen 96.022

Kielstipendiet, för tiomånaders studievistelse i Kiel. Ansökan senast 15 mars. Numeropärmen 96.023

Stipendier från LM Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning. Ansökan senast 29 mars. Numeropärmen 96.025

IVA:s resestipendier till Central och Östeuropa respektive Sydkorea. Ansökan senast 11 mars. Numeropärmen 96.027


SU-relaterade stipendier

Studentbyrån vi SU har skickat ytterligare en bunt stipendiepapper, som kan studeras i Numeropärmen 96.026.


Operativsystembyte, en lärares tanke

Jag ägnar dagligen systemgruppen (som helhet såväl som enstaka personer) tacksamma tankar för all den hjälp jag direkt och indirekt har av det arbete gruppen lägger ner. Nu nås jag av ett besked att systemgruppen planerar övergång i sommar till Solaris 2.

Vid tidigare förändringar i vår datormiljö har jag lugnt kunnat förlita mig på dels att förändringarna är till det bättre (i stort sett), dels att systemgruppen också (kanske i god tid) förser mig med all information jag behöver inför omställningen. Därför förvånar det mig att upplysningen om det planerade och tämligen snart förestående bytet åtföljs av beskedet Det är alltså allas ansvar att ganska snart ta reda på vilka problem ett byte kan innebära.

Jag har fått intrycket att systemgruppen brukar ta ansvaret för rubbet, inklusive att beakta de eventuella problemen för alla parter och att informera om dem. Sålunda bortskämd av den hittills visade servicevilligheten, känner jag mig lurad och villrådig den här gången. Just vi lärare (som systemgruppen vänder sig till i den lilla notisen i Numero-6) är tämligen nerlastade av själva undervisningen, inklusive de problem det innebär att lotsa eleverna genom ett struligt operativsystem, vad kursen i övrigt än handlar om. Jag vill gärna ha dispens från själva ansvaret, på så vis att jag istället härmed uppmuntrar (ja, uppmanar) systemgruppen att göra allvar av sina aviserade planer att anordna ett möte med lärarna. Jag hoppas att vi på detta möte grundligt informeras inte om Solaris 2:s förträfflighet ur högre synvinkel sett, utan just om våra marknära problem, och att vi får se en rimlig lösning på huvudproblemet, nämligen hur man förutser och i förväg åtgärdar alla betydande problem. Dessutom hoppas jag att mötet arrangeras innan planeringen har övergått i beslut, omöjliga att påverka. Sker mötet vid en tidpunkt då jag inte undervisar (till skillnad från Delfi-invigningen) så ska jag äntligen ta mitt ansvar, på så vis att jag kommer dit för att ta reda på vilka problem ett byte kan innebära.

Peter Pohl

Operativsystembyte, systemgruppens tankar

Jag tackar för den rimliga och välvilligt inställda reaktionen på förra veckans notis.

Formuleringen om ansvar var lite olycklig. Vad vi ville säga var att vi i systemgruppen inte har detaljkunskaper om vilka program och programsystem som används och förutsätts fungera. Vi måste alltså få hjälp från er - genom att ni talar om vad ni använder och vad som måste funka - för att just kunna ta reda på vilka problem ett byte kan innebära. Det var alltså ett försök att få er att reagera och att minimera risken för sista minuten-påkomna problem i augusti.

Bäst är som sagt om några lärare (med egen Sun-dator) redan nu byter till Solaris 2.

Märk väl att bytet inte handlar så mycket om eventuell förträfflighet hos Solaris 2 utan om att vi snart inte kan vänta längre - underhållet för SunOS är nästan obefintligt medan det händer en del i Solaris 2. Vi återkommer om det önskade mötet!

Peter Sv.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-02-22 <numero@nada.kth.se>