Numero 6

måndag 12 februari 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ge blod - ge liv!

KS Lab finns i Kårhusets musikrum (Drottn. Kristinas väg 15) på torsdag (15 febr.) kl. 9.00-16 för att tappa högskolans studenter och personal på blod. Nya blodgivare är välkomna!


Ämneskonferens i Lund

I år är det lundensarna som ordnar ämneskonferens där lärare i datalogi och numerisk analys från landets högskolor träffas och diskuterar gemensamma problem. Arrangörerna lockar med Ven. Jag hoppas att alla lärare är informerade via e-post. Vill du vara med så hör av dig på störten till mig. Numeropärmen 96.017

Kerstin F.

Operativsystembyte till Solaris 2 i sommar?!

Vi har fortfarande ambitionen att byta till Solaris 2 på majoriteten av våra datorer i sommar - om vi inte blir övertygade av dig lärare eller forskare om att det är väldigt olämpligt. Det är alltså allas ansvar att ganska snart ta reda på vilka problem ett byte kan innebära - ni har härmed blivit förvarnade...

Några pionjärprovare har vi redan, men fler får gärna anmäla sig (med brev till <system>, som vanligt). Vi planerar också att anordna ett möte med lärare i denna och angränsande frågor.

Systemgruppen

Diskret matte-seminarium: A crash course in nonstandard analysis and its discrete aspects

Lars Svensson håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik torsdagen den 22 febr. kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

A quick introduction to nonstandard analysis is presented from a perspective suggested by E.Nelson in 1977. As an illustration a non- standard proof of the Jordan Curve Theorem is given. Some intriguing connections with discrete mathematics will be pointed out, for instance with the Sperner lemma.

A. Björner och J. Håstad

Fulbright grants

...for visiting lecturers and research scholars, kan man söka senast 15 april. Numeropärmen 96.018


Seminarium: Chiral anomaly on a finite lattice

Jouko Mickelsson håller seminarium i teoretisk fysik under ovanstående rubrik på onsdag (14 febr.) kl. 15.15 i teoretisk fysik (Osquldas väg 7, plan 4).

Abstract

I describe a new lattice approximation to chiral fermions in background gauge fields. The description of the vector potential on the lattice is in the spirit of noncommutative geometry, but the continuum limit gives the standard minimal coupling to fermions. The gauge varition of the effective action on the lattice is computed. In the continuum limit it gives the standard local formula for the chiral anomaly. The lattice approximation can be used both in the euclidean formulation and the hamiltonian approach.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-02-13 <numero@nada.kth.se>