Numero 4

måndag 29 januari 1996, årgång 26

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Delfi-invigning nästa måndag - passa på att se vart du ska gå när du behöver hjälp!

Nästa måndag (5 febr.) är det dags: Delfi, Nadas servicecenter för datorfrågor, ska invigas! Vi bjuder på enkel förtäring och visar våra lokaler, där vi erbjuder olika tjänster för studenter och anställda. Tider:

15.00 KTH-anställda

16.00 Studenter

Delfi ligger på Osquars backe 14 (ingång från gården), plan 4 - bortom brun datorsal.

Vår tanke med Delfi är att erbjuda en plats där man kan ställa datorfrågor, läsa manualer, köra program på olika standardmaskiner samt använda särskild datorutrustning.

Passa på att besökas oss nu på måndag, så att du vet var vi finns! Och tipsa dina elever.

Peter Sv.

Diverse anslag, SU

Från Studentbyrån vid SU har det inkommit en bunt med anslagsdata. Finns i Numeropärmen 96.016


Stipendier och anslag för utbyte med Japan

...kan sökas hos The Scandinavia-Japan Saskawa foundation senast fredagen den 1 mars. Numeropärmen 96.014


PDC-invigning

Fredagen den 1 mars på förmiddagen kommer PDC att inviga den uppgraderade Strindberg. Bland andra kommer Mark F. Bregman, General Manager, IBM RISC System/6000 Division att delta.

Mer info om detta kommer senare.

Gert

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum tisdagen den 6 febr. i sal E2 (Osquars backe 14, plan 4).

Jan Lantz, T91, 12 p: Framtagning av nätrutin och verktyg för prestandamätning av client/server-applikationer. Arbetet är utfört vid LM Ericsson Data. Handledare: Anders Hillbo

Tomas Björkholm, D91, 20 p: En jämförelse mellan objektdatabaser och relationsdatabaser. Arbetet är utfört vid Cambridge Technology Partners. Handledare: Serafim Dahl

Patrik Gottfridsson, D90,20 p: Grafiskt användargränssnitt till befintlig tillämpning. Användning av användarcentrerad design och moderna tekniker för navigering, visualisering och manipulering av data. Arbetet är utfört vid Ericsson Components AB. Handledare: Kristina Groth

Kerstin F.

CVAP-seminarium: Uncalibrated Relief Reconstruction and Model Alignment

Jonas Gårding, CVAP, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik imorgon tisdag (30 jan.) kl. 15.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

We propose a computational scheme for uncalibrated reconstruction of scene structure up to a relief transformation from binocular disparities. This scheme, which we call regional disparity correction (RDC), is motivated both by computational considerations and by psychophysical observations regarding human stereoscopic depth perception. We describe an implementation of RDC, and demonstrate its performance experimentally. As an example of applications of RDC, we show how it can be used to align a three-dimensional object model with an uncalibrated disparity field.


Seminarieserie för forskarhandledare

Enheten för pedagogisk utveckling vid SU ordnar en seminarieserie för forskarhandledare, ett forum för att diskutera forskarhandledningens villkor och svårigheter. Catherine Sandbach-Dahlström, engelska institutionen, är seminarieledare och första seminariet äger rum torsdagen den 8 febr. kl. 14.15-16 i A 976 (Frescati, Södra husen). Numeropärmen 96.015


Diskret matte-seminarium: Euclidean Representations of Distance-Regular Graphs

Flyttat från 25 januari!

Jack Koolen, Eindhoven and KTH, håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik på torsdag (1 febr.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Sammanfattning

Distance-regular graphs were introduced by Biggs, as a combinatorial generalisation of distance-transitive graphs. Around the same time Delsarte introduced P-polynomial association schemes and showed that they are the same objects as distance-regular graphs. Many of the classical association schemes are distance-regular graphs, like the Hamming schemes, and Johnson schemes.

In this talk I will look at Euclidean representations of distance-regular graphs. As a consequence of the Bose-Mesner algebra of a distance-regular graph, we have naturally defined Euclidean representations for them, the so-called standard representations. I will give several applications of those standard representations in the theory of distance-regular graphs.

A. Björner och J. Håstad

SANS-seminarium: Att fotografera en tanke

Martin Ingvar, Karl Magnus Petersson, kognitiv neurofysiologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 7 febr. kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

Möjligheterna att avbilda hjärnans funktion i tre dimensioner har betytt mycket för vår förståelse av hjärnans arbetssätt. Nervcellernas trafik vilar på principen att nervcellerna står laddade och gör sin informationshantering och därefter laddar batteriet igen.

De metoder vi har för att mäta hjärnans arbete gör det genom att mäta spåren av energiomsättningen. Metoder som PET och funktionell MR mäter förändringar i blodflödet med en begränsad upplösning i tid och rum. PET har en rumslig upplösning omkring .5 centimeter och tidsupplösningen brukar anges till omkring 10 sekunder. MR har en något bättre tidsupplösning (sekunder) och en potential för en bättre spatial upplösning. Den biologiska signalen är ju blodflödesförändringen vid aktivitet och den har en viss latens efter skeendet i informationshanteringen (500ms).

Elektrofysiologiskt baserade metoder har en tidsupplösning i ms men en spatial precision som är väsentligt lägre än PET och MR. Den spatiala lokaliseringen förutsätter många antaganden som t.ex. i dipolmodeller där man antar att det föreligger ett ändligt antal dipoler inom mätområdet vilket är en approximation.

Om man driver nervsystemet systematiskt kan man erhålla reproducerbara svar (evoked potentials). Dessa svar får man således från ett förändrat system och har därmed mindre värde för att beskriva normalfunktionen.

För närvarande pågår utveckling av olika multimodala protokoll för att en kombination av metoder skall ge bättre temporal och spatial upplösning. Vår grupps verksamhet är för närvande inriktad på att studera inlärningsförlopp och interaktion mellan kognition och emotion. Seminariet kommer att handla om grundläggande begrepp inom imaging.

Roland Orre, Anders Lansner

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1996-01-29 <numero@nada.kth.se>