Numero 38

tisdag 12 december 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

God jul!

Emedan seminarieverksamheten och artikelinströmningen sinar får detta bli sista Numeronumret för i år - om ingen protesterar.

- Men oss då, ska du glömma oss?

- Nä nu! Det var det värsta!

Va? Är ni två? Jag trodde jag var den ena!

- Jaja, tro du.

- Fniss. Sådärja, nu blev han tyst.

- Det blev Göran Persson, fast han förnekade det in i det sista.

- Ljög, menar du?

- Därom tvistas det!

- Har du fixat klapparna då?

- Näe, det är ju långt kvar!

- Visst, vissa affärer har öppet på julafton.

- Nu får vi nog utbrista.

- Åkej, i kör:

- GOD JUL!

Red.

Luciamorgon på Nada

Alla Nadaiter inbjuds till luciafirande med glögg och lussekatter kl. 09.45 i pausrummet på plan 4 den 13 dec.

Välkommen!

Gunnar Andersson, TCS, Lars Engebretsen, TCS, Lars Ivansson, TCS, Olle Torgny, CID

Stor vit skrivtavla (''whiteboard'') bortskänkes

En vit skrivtavla har blivit över nere hos systemgruppen. Den är ungefär 4 meter lång och 1,2 meter hög. Vem vill ha?


Möte: Reformering av kursen i rapportskrivning

Våra exjobbare har hittills gått en kort kurs i rapportskrivning. De elever som nu går i D4 har emellertid läst kursen Kommunikation och kognition, som tar upp det mesta som sägs i rapportskrivningskursen. Det blir allt vanligare med 20-poängsexjobb, som ska vara mer vetenskapliga till sin karaktär. Mycket talar för att det är dags att reformera kursen. Staffan och jag har funderat en del kring vad en ny kurs skulle kunna innehålla. Vi hoppas att se en livlig diskussion om hur en reformerad kurs skulle kunna se ut och hur den ska genomföras, tisdagen den 19 dec. kl. 13.15-15 i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6).


Nyckelknippa upphittad

Jag har hittat en nyckelknippa på mitt rum. Den som saknar den är välkommen att kontakta mig.

Bengt Lindberg

Nya Nadatjänster

Nada utlyser flera nya tjänster:

Ansökan senast torsdagen den 18 jan. Annonsen bifogas pappers-Numero och finns som Numeropärmen 95.127


Professur utlyses i Lund

En tjänst som professor i datalogi ("computer science") utlyses i Lund. Se Numeropärmen 95.126.


Indoor fussball

Efter de tre inledande förlusterna fick vi spela B-slutspel mot motstånd som var lite mer på vår nivå. Resultaten föllo som så: 4-0, 2-6 & 2-2. Vi blev tvåa i vår grupp och har därmed spelat färdigt. Målen gjordes mest av icke-Nadaiter, men Taifun Alishenas nickade in ett mål på en tjusig framspelning över hela planen av målvakten. Även Roger Goodridge, som ibland städar på NADA, gjorde ett mål. Det kan också rapporteras att assistent coach faktiskt lyckades undvika att bli utvisad.

Något inomhusspel under våren blir det inte. Det har varit för svårt att få ihop lag. Dessutom håller jag på att förhandla med UCLA om ett par månaders testspel i vår.

Vi ser fram emot nästa utomhussäsong och tar gärna emot fler spelare.

THE COACH

Exjobbspresentation, numme: Analysis and Implementation of Models in Benchmark Methodology

Tisdagen den 19 december kl 10.15 presenterar Kristiina Kaliomaa från matematikerlinjen på Stockholms universitet sitt exjobb i numeriska metoder med ovanstående rubrik, i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Arbetet har utförts åt Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet och handlar om anpassning av olika modeller till toxikologiska data.

Lennart Edsberg

Lunchseminarium: Om programmeringsundervisning

Enligt ett gammalt utskick håller Shirley Booth, Chalmers, lunchseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 11 mars kl. 11.00 i restaurang Quantums hylla (Q-huset). Föranmälan till KTHs växel, anknytning 10.


Lic.seminarium: Electronic mail from a user perspective

Olle Bälter presenterar sin lic.avhandling med ovanstående rubrik måndagen den 22 jan. kl. 10.15-12 i kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79). Handledare har varit Yngve Sundblad och Kerstin S Eklundh. Opponent: Jacob Palme.

Abstract

The aim of this thesis is to describe problems encountered by users of electronic mail (email) and the development of an interface to electronic mail, CoMail. Characteristics and requirements of email programs are identified, mostly functional requirements from the users' point of view, but also some technical points. The opinions of the users are based on a survey with 28 email users at a university site, in depth interviews with twelve users at different sites, and formal and informal user studies of CoMail. CoMail is one of the tools in the CoDesk environment. It has been developed with iter ative design and is intended to be a user friendly direct manipulative graphical inter face to electronic mail. The user studies especially point out the need for better support for organising messages, handling email addresses and a solution to the problems that characters such as the national åäö often are distorted. Notably it is important to find strategies for processing the incoming messages, so that the number of messages saved in the folder for incoming messages is kept limited. This can be achieved by bet ter support to delete and undelete messages and an advanced address book that gives the user possibilities to delete messages that today are stored just in order to save the addresses. Suggestions for remedies are given for most of the identified problems.


Teoretisk datalogi-seminarium: Orakel och frågan om en hierarki för probabilistiska algoritmer

Christer Berg, Nada, håller seminarium i teoretisk datalogi och kombinatorik under ovanstående rubrik på torsdag (14 dec.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Probabilistiska algoritmer är ett väl studerat område inom komplexitetsteorin och för många naturliga problem, som till exempel primtalstestning, finns effektiva algoritmer som utnyttjar slump. Klassen av problem som kan lösas i polynomiell tid av en probabilistisk algoritm brukar betecknas BPP. Trots mycken forskning kring denna komplexitetsklass, är dess ställning bland andra klasser i stort sett okänd. Exempelvis är det inte känt om man vinner på att använda slump, det vill säga, om det existerar problem för vilka det finns en probabilistisk algoritm som går i polynomiell tid, men ingen effektiv deterministisk algoritm.

Vi kommer att berätta om ett annat öppet problem, nämligen frågan om det finns en tidshierarki för probabilistisk tid, t.ex. om det för varje konstant k finns problem som kan lösas i tid n^k men inte i tid n^(k - 1). Sådana hierarkier har länge varit kända att existera för deterministisk och icke-deterministisk tid, men i det probabilistiska fallet är denna fråga fortfarande öppen. Vi kommer speciellt att studera frågan om det finns ett orakel under vilket denna hierarki kollapsar.

Anders Björner & Johan Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-12-12 <numero@nada.kth.se>