Numero 37

tisdag 5 december 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Senaste nytt: Göran Persson är åter tillfrågad!

- Värst vad du intresserar dig för den frågan.

- Det är spännande.

- Happ.

- Körsång är rätt kul, annars.

- Så? Då är det väl högsäsong nu?

- Jo, både själv - konserter i söndags - och lyssnandes på andras framförande.

- Hosianna i parti och minut.

- Ikväll var det julkonsert med Real Group i Konserthuset. Dom är enastående!

Red.

Institutionskollegium

Härmed kallas till institutionskollegium måndagen den 11 december kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, 1 tr.).

På dagordningen finns

Före kollegiet kommer Nada tillsammans med Sun att ha ett seminarium om operativsystemet Solaris 2, där fördelar och nackdelar belyses och hur Nada tänker sig att införa det mer generellt - se separat notis. Mellan seminariet och kollegiet bjuder Sun på tårta i Nadas fikarum på plan 5.

Alla är välkomna till kollegiet och seminariet - ett sätt att hålla sig informerad.


Seminarium: Solaris 2 - Vad? Varför? När? Tårta!

Solaris 2 är det Sun-operativsystem Sun-datorer normalt levereras med idag, men på Nada används fortfarande SunOS 4. Förr eller senare måste byta men redan nu kan man prova. På måndag (11 dec.) kl. 13.15 berättar Anders Hillbo och representanter från Sun mer om detta i sal E3 (Osquars backe 14, 1 tr.).

Mellan detta seminarium och institutionskollegiet bjuder Sun på tårta i Nadas fikarum på plan 5!


Eftersläntrarfotografering

Envisa (för)evigandeeftersläntrare efterfrågas envetet enär egen extratid erbjuds: på måndag (11 dec.) kl. 14.30 i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6). Kom igen nu, du som inte låtit Nada-fotografera dig! Så farligt är det väl inte? Dessutom får du en bra bild på dig själv i digital form - användbart i dessa tider! (Solaris 2-seminariedeltagare får smita iväg en kort stund under tårtpausen.)


LADOK-inrapportering för 1995-resultat senast 22 januari

Tidsgräns för kursresultat från andra halvåret 1995 är måndagen den 22 januari. Detta för att KTHs delårsrapport och halvårsbokslut ska kunna inlämnas till regeringen den 15 februari.

Tentaperioden före jul ska alltså ingå - överklagningsändringar får införas senare.


Exjobbsseminarium i datalogi: Utvärdering och användning av grafiska prototypverktyg med databaskoppling

Niklas Lager, D91, håller exjobbsseminarium i datalogi under ovanstående rubrik imorgon tisdag (5 dec.) kl. 15.15 i sal F14. Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Messaging. Handledare: Per Hägglund.


SANS-seminarium: Using asymmetric neural networks to produce context-dependent prediction

Prof. William B. Levy, Dept. of Neurological Surgery, University of Virginia Health Sciences Center, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (6 dec.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Many theories of neural networks define stable attractors as their ultimate outputs. In developing a theory of sequence prediction, we have decided to use the natural dynamics of asymmetric neural networks and to define such changing outputs as answers to sequence prediction problems. This same network is also able to create its predictions in a conditionally dependent manner. The conditioning variable might be the inputs of the recent past, the present configuration of the inputs, or the desired goal.


SICS-seminarium: Specifying and Verifying AMULET in CCS

Graham Birtwistle, Computer Studies, University of Leeds, håller seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 12 dec. kl. 10.00 i seminarierum C2, Kista (Electrum, plan 2, uppg. C).

Abstract

Asynchronous hardware design is attracting renewed research and industrial interest because of its compositional properties and potential for low power consumption (much of today's hardware is battery driven and asynchronous circuits only do work when there is work to do).

AMULET is an (already working) asynchronous version of the ARM micro designed by Steve Furber's team at Manchester University. ARM is now a standard TI cell, used by IBM to control disks, and in the Apple Newton. Its outstanding characteristic is perhaps its very low power consumption (132 MIPS per watt). The medium term expectation is that AMULET will fare even better.

The talk will present work completed on specifying and verifying the major subsystems of AMULET (address interface, register bank, execution pipeline, data interface) in CCS and modal mu respectively at the RTL. CCS does not handle data well, so we concentrated our efforts on the way blocks (a)synchronise. Once the major subsystems were specified they were tested for deadlock and livelock, bus contention, etc., using the modal mu-calculus model checker.

The work was carried out with Ms Ying Liu (now at Bell Northern Research, Ottawa) and with the full cooperation of the Manchester AMULET team.

Reference: N.C. Paver. The Design and Implementation of an Asynchronous Microprocessor. PhD, Computer Science, Manchester, 1994.

Y. Liu. AMULET1: specification and verification in CCS. PhD, Computer Science, Calgary, 1995.

Biography: Graham Birtwistle's research interests include asynchronous hardware design, and the design and application of simulation languages. Ever the man to catch the tidal wave of research, his chief claim to fame is that of being the first person to give up object oriented programming (1983).


Seminarium: Combinatorics on Tableaux

Marc van Leeuwen, Amsterdam seminarium, håller seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (7 dec.) kl. 16.15-17.15 (obs tiden) i lilla seminarierummet, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet).

Kimmo Eriksson

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-12-05 <numero@nada.kth.se>