Numero 35

måndag 20 november 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Idag visades den!

- Vilken då?

- Beatles-videon!

- Jaha. Var'en nåt ball då?

- Jo, rätt proffsigt gjord. Dom anknöt till titeln på låten - "Free as a bird" - genom att kameran flög omkring, liksom.

- Vadå för låt?

- En "ny" Beatles-låt. Dom har grävt upp något gammalt band med John på, och så har dom andra tre nyinspelat sång och musik till.

- Bra låt?

- Tja, sådär. Fast ljudet på Johns sång är stundtals lite konstig.

Red.

Vetenskapens vecka - för gymnasieelever

Denna vecka är vetenskapens vecka på KTH! Under tisdag-fredag (21-24 nov.) kan gymnasieelever besöka 26 olika stationer. Nada verkar vara inblandade i tre av dessa. Arrangemanget är en del i en landsomfattande kampanj som börjande redan igår och slutar på söndag.Numeropärmen 95.124


Studentbyrån SU, stipendier och anslag

...för ht 95, är rubriken på ett domument som finns i Numeropärmen 95.123


Exjobbsseminarium: En utvidgning av D++, ett klassbibliotek for finita differenslösningar av PDE:er

Katarina Gustavsson och Carin Lundin presenterar exjobb i numeriska metoder med ovanstående rubrik på onsdag (22 nov.) kl. 15.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Lennart E.

Seminarium: Bli vän med din dator

Härmed inbjuds till seminarium Bli vän med din dator onsdag (22 nov.) i sal E1 (Osquars backe 2) uppdelat på PC kl. 13.00-14.40 (Jan Saare m fl) och Mac kl. 15.00-17 (Michael Westlund m.fl.), däremellan kaffe.

Medverkande är erfaren support- och systempersonal inom KTH. Seminariet riktar sig speciellt till lärare eller andra personer som skulle kunna tänka sig att bli en resursperson inom den egna avdelningen.

En resursperson är den som kan tänka sig sprida kunskap och information till andra i den nära omgivningen. Vi vore tacksamma att få minst två

personer från varje avdelning. Resurspersoner kommer att få inbjudningar till kortare handledda utbildningstillfällen.

Givetvis är även alla andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Seminariet är upplagt så att man under varje pass till en början tar upp enkla grundbegrepp för att mot slutet gå in på fördjupningsfrågor.

I samband med seminariet kommer en demonstration att göras av det www-stöd som tagits fram för programbibliotekets program - en funktion som är under utveckling.

PC/Windows

Macintosh:

Roswitha Graham <roswitha@admin.kth.se>

Diskret matte-seminarium: The assignment game

Johan Karlander håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik på torsdag (23 nov.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Sammanfattning

Detta föredrag är en fristående fortsättning på Kimmo Erikssons föredrag förra veckan. Vi har tillsammans med Lars-Erik Öller på Konjunkturinstitutet studerat nya aspekter på the assignment game, dvs matchningsmekanismer på en arbetsmarknad med n arbetare och n arbetsgivare där samarbete mellan arbetare i och arbetsgivare j har en potentiell produktivitet $lpha_{ij}$, som kan tolkas som ett pengabelopp som de kan dela mellan sig.

Vi studerar effekterna av sidobetalningar (mutor) och koalitioner, i synnerhet om endast vissa av marknadens aktörer ställer upp på att ge eller att ta emot mutor. Vi definierar också begreppet hierarkisk arbetsmarknad och visar hur vi på en sådan kan formulera flera explicita resultat om t ex optimala matchningar.

Kimmo Eriksson

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-11-21 <numero@nada.kth.se>