Numero 34

måndag 13 november 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Ibland får man svar utan att ha frågat.

- Jotack.

- Utal av Internet togs upp i Sveriges Radio och TV:s Språkbrev, som jag fick igår.

- Men du frågade ju.

- Du menar att dom läser Numero hos språkvårderiet? Oj.

- Optimist. Nå, vad tyckte dom?

- Dom anslöt sig till gamlinguttalet, dvs. med betoning på första stavelsen.

- Minsann.

- Så då kan man inte använda det för att kolla talarens Internet-erfarenhet längre, åtminstone inte i etermedia.

- Har Språkbrevet så stor genomslagskraft, menar du?

- Jovars, se bara på "snabel-a", som numera nästan alla använder för tecknet i Internet-datorpostadresser. Det kom från Språkbrevet (som i sin tur fick det från TNC).

Red.

Nadafotografering - sista tillfället!

Missa inte sista fototillfället, tisdag (14 nov.) kl. 13-15 i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6). De som efter detta tillfälle inte blivit fotograferade kommer att uppsökas personligen...

Peter Sv. & Christer W.

Personalkurser

Följande kurser erbjuder personalutbildningen vid KTH:

SU erbjuder

Numeropärmen 95.122


PDC-seminarium: Numerical experiments in dynamical systems

Michael Benedicks, matematik, KTH, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 21 nov. kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).


CVAP-seminarium: Relational Structure from Uncertain Data

Ann Bengtson & Stefan Carlsson, CVAP, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 22 nov. kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).


Diskret matte-seminarium: Matchningsteori för tvåsidiga marknader

Kimmo Eriksson, SU, håller seminarium i diskret matmatik under ovanstående rubrik på torsdag (16 nov.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

Detta föredrag är tänkt att vara en lämplig introduktion till området inför nästa veckas seminarium som Johan Karlander håller om färska forskningsresultat. För några få år sedan kom en bok av Roth och Sotomayor som ger en utmärkt sammanfattning av teorin om matchning på tvåsidiga marknader (såsom äktenskapsmarknaden och arbetsmarknaden). Teorin är full av vackra, handfasta, slutgiltiga och överraskande resultat, som dessutom ofta verkar överensstämma med den verklighet som modelleras!


Kurs: Design patterns in object-oriented systems

We are going to start a reading course on design patterns in object-oriented systems. A design pattern describes how a group of objects co-operate with each other. Design patterns provide a way to build more reusable systems. Two examples of design patterns are wrappers and the change/update mechanism. We are going to study other design patterns documented in the book Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software by Gamma, Helm, Johnson and Vlissides.

The reading course consists of two parts. In the first part, we will go through the book, relevant articles and conference papers. In the second part, the participants will have the possibility to select an application, identify the design patterns in the application and present the design for other participants.

The course will have its first meeting on Wednesday, 15 Nov, 13.15 pm in the meeting area outside of my room on the 6th floor.

Jiarong

Ombyggnad för Parallelldatorcentrums expansion

Som bekant har PDC tilldelats 38 milj kronor för att under 1996 expandera sin verksamhet. Expansionen kommer att kräva fler kontor och större datorhall med högre driftsäkerhet. För att skapa fler kontor har KTH påskyndat ombyggandet av 5 st kontorsrum i etapp 3 av stora ombyggnaden. Dessa rum planeras vara färdigbyggda den 1 december och med inflyttning den 11 december.

För att lösa datorhallsexpansionen påbörjas nu ett ombyggnadsprojekt som ska vara klart före årsskiftet. Tyvärr kommer detta projekt att medföra störningar både på plan 4, 5 och 6.

Ombyggnaden består i att rum 1534 (PDC gästforskarrum) görs om till datorhall för server-datorer samt att rum 1529 (arkivrum) anpassas till en taperobotanläggning. Vidare kommer kylan i PDC:s datorhall att kompletteras med stadsvattenbackup samt ytterligare ett kylaggregat. Detta innebär ganska stora rörarbeten som främst kommer att ske på plan 4. Vidare kommer en anläggning för avbrottsfri kraft att placeras i källaren.

Följande rum kommer att beröras:

"Plan 4"

1424 Kopieringsrum
Nya dragningar av rör i intilliggande VVS-rum 1425.
1412, 1427 Korridorer
Nya dragningar av rör och el ovan undertak. I 1427 blir rörarbetena relativt omfattande.
1426 Förråd
Nytt avlopp i tak.
1428 Kontor
Dragning av rör.
1431 Kontor
Nytt avlopp i tak. Nytt undertak.
1440 Bibliotek
Nya vertikala rördragningar i VVS-rum 1440a.

Plan 5

1512, 1530 Korridorer
Nya dragningar av el, rör ovan undertak.
1527 Kontor
Nya dragningar av rör i VVS-rum 1528.
1531 Kontor
Nya dragningar av el, rör i tak.
1537 Seminarierum
Nya rördragningar i VVS-rum 1537a.

Plan 6

1606, 1622 Korridor
Nya rör och ventilationsdragningar ovan undertak.
1624 Förråd
Ny tilluft till rum 1534. Håltagning i bjälklag.
Tyvärr har vi idag ingen information exakt när de olika arbeten kommer att ske och vilka störningar de kommer att medföra. Vi beklagar i alla fall de problem som säkert kommer att uppstå och återkommer med mer information när vi vet mer.

Kontakta gärna mig om det blir problem!

Gert Svensson, gert@pdc.kth.se, 7884

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-11-14 <numero@nada.kth.se>