Numero 32

måndag 30 oktober 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Jag har inget att säga.

- Tagit tajmaut?

- Blää.

- Hoppat på domaren?

- Verkligen inte. Vilken domare?

- Deklarerat villan?

- Just det, och det fanns inget att invända.

Red.


Fotograferinstidsmisstag

...blev det i kalendariet, om första tillfället, men i notisen och på utdelade lappar är det rätt, dvs. :
på torsdag (2 nov.) kl. 10.00-12
tisdagen den 14 nov. kl. 13.00-15

bägge gångerna i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Red.

Almanackor 1996

1996 års almanackor har kommit och delats ut (i resp postfack). Den som önskar en bordsalmanacka kan erhålla en dylik hos mig.

Ann-Britt

Fellowships & professorships

...erbjuds av The European Forum, vars tema för 1996/97 är The Political Economy of an Integrated Europe - aktuellt ämne. Numeropärmen 95.113


Danskt kulturpris

...på 500.000, att utdelas til en mand eller kvinde, der skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur, har red. fått en lapp om. Någon kandidat på Nada...? Numeropärmen 95.115


Sommarkurser 1996?

Stiftelsens Stockholms sommaruniversitet ger kurser även sommaren 1996. Institutioner som önskar erbjuda kurser ska lämna manus senast onsdagen den 15 nov. Numeropärmen 95.117


Nordisk utbytestjänstgöring 1996

...finns möjlighet till även 1996, 6 500 danska kronor/månad. Upplysningar host finansdepartementet, 08-405 4256 (Hans Aabye-Nielsen). Numeropärmen 95.111


Östeuropasamarbete

...i EU-kommisionens regi finns pengar för. Numeropärmen 95.112


Stipendier för studier och forskning utomlands

...utlyses av Svenska institutet. Numeropärmen 95.114


Anslag och stipendier, SU

...av allehanda slag i en lång lista har inkommit från studentbyrån, SU. Numeropärmen 95.116


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-10-29 <numero@nada.kth.se>