Numero 31

måndag 23 oktober 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Nu händer det en del i systemgruppen. Och med.

- Jaså?

- Jovisst, det flyttas om och organiseras om och donas.

- Vaffördådå?

- Det ska bli bättre, förstås, för alla!

- Jag är skeptisk.

- Pessimistisk, menar du? Åsså ärendehanteringssystemet.

- Jo, jag har hört om det. Det är visst nåt nytt astronomiskt fenomen.

- Va?

- Tja, nåt som motverkar att brev till systemgruppen dras ner i svarta hål.

Red.

Du ska bli fotograferad!

För att göra en ny fototavla och för att ge alla en enkel möjlighet att ha en bild att visa i WWW ordnar vi nu allmän fotografering av Nadaanställda.

Det kommer att bli två tillfällen då en provisorisk fotoateljé inrättas i ett av sammanträdesrummen på plan 6. Boka redan nu in följande tider:

Torsdag 2 november 10-12

Tisdag 14 november 13-15

Mer information till alla berörda kommer att delas ut nu i veckan.

Christer W. & Peter Sv.

Årets ARMADA - underlätta besök

ARMADA, kårens arbetsmarknadsdagar, äger i år rum den 23 och 24 november. Rektorn vill att vi ska underlätta för teknologerna att besöka ARMADA genom att försöka skapa undervisningsfria tillfällen under för- och eftermiddagen under dessa dagar.


Inpassering i våra salar - förseningar

Inläggningen av information om elevernas nya kårkort i vårt inpasseringssystem har försenats då vi inte fått de datafiler vi behöver. Vi har därför förlängt behörigheten på ettornas temporära kort och de äldre elevernas gamla kårkort. Vi återkommer med information om när de nya kårkorten kan börja användas.

Skicka frågor till kort@nada.kth.se.

Johan Berglund, systemgruppen

Wei Zhang disputerar

Wei Zhang, CVAP, disputerar fredagen den 3 nov. kl. 14.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79). Rubriken är Understanding Intensity and Illumination Transitions.


Tillåtet och otillåtet i WWW

Det blir allt vanligare att personer lägger upp sina egna hemsidor och annan information för åtkomst via Nadas WWW-värd. Det innebär också att några gör detta på ett olämpligt sätt och ibland direkt olagligt. Eftersom WWW-adressen pekar på Nada och KTH blir jag och rektor ansvariga. Flera gånger har jag fått ingripa genom personliga samtal m.m.

Vi har nu börjat diskutera vilka regler och vilken policy som bör gälla på hela KTH och kommer snart att få fram sådant.

Det är viktigt att vi redan nu samtidigt som vi gör reklam för att skriva WWW-hemsidor också talar om lagar och etiska regler. Exempelvis är gällande kopieringsregler tillämpliga för detta medium, dvs. det är endast tillåtet att kopiera efter tillstånd. Hets och förföljelse är inte heller tillåtet liksom komers. Mer om det när vi är klara med formuleringarna.

Ingrid

Fulbright Commission

...ger medel till XAmerican visiting lecturer or research scholar in the humanities and social sciencesX under 1997-98. Sista ansökningsdag är fredagen den 3 nov. Numeropärmen 95.109


Såg ni

...att Linda agerar grovkorning bakgrund till innehållsförteckningen i senaste Osqledaren? Det såg iallafall Ingrid. Tvärs över sidan står
Tack Linda för att du är ett proffs. Mer sånt. följt av en referens till Lindas WWW-hemsida.


Seminarium: Datorpost, datorkonferens och kommunikation i KTHs nät

Peter Graham (m.fl.) håller halvdagsseminarium under ovanstående rubrik på onsdag (25 okt.) kl. 9.00-12.30 i sal Q1 (Q-huset, Osquldas väg 6).

Målsättning: Att ge deltagarna en demonstration av programmens möjligheter och funktionalitet och hur de lämpligen kan utnyttjas även pedagogiskt i KTHs nät idag. Genom att låta lärare med god erfarenhet av programmen ge en demonstration av tillämpningen samtidigt som teknologdatorprojektets tekniska medarbetare visar på möjligheter hoppas vi kunna ge en bra bild av resurserna som erbjuds på KTH.

Föranmälan till Inger Jungholm, TS-Data. Upplysningar från Roswitha G., 6525, roswitha@admin.kth.se. Numeropärmen 95.110


Kurs: IBM SP2-programmering

This course gives an introduction to parallel programming on the IBM SP2 computer at PDC. This includes a general overview of parallel computing, compilers and software development tools on the SP2 and message-passing programming by MPI.

The course spans two full days with lectures in the morning and exercise in the afternoon. The course will be given three times during the period October-November 95.

Prerequisites: Experience of scientific computing programming in FORTRAN or C on UNIX systems.

Lecturer: Erland Fristedt (erlandf@pdc.kth.se), Per Öster (per@pdc.kth.se).

Course 1: October 26-27

Course 2: November 21-22

Course 3: November 28-29

Day 1: Introduction to hardware and software of the SP2 system. Introduction to compilers and development tools. Introduction to the parallel programming interface MPI (Message Passing Interface). Exercises on the SP2.

Day 2: Continuation on MPI, communication models and programming techniques. Exercises on the SP2.

If you want to sign up for the course or if there is any other information you want, contact Britta Svensson (britta@pdc.kth.se, 7907)

Gert Svensson

PDC-seminarium: Structure and Thermodynamics of Simple and Not-So-Simple Fluids from Integral Equation Calculations

Marta Alvarez Fernandez, Instituto de Quimica Fisica Rocasolano, Madrid, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik imorgon tisdag (24 okt.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Generally speaking, Integral Equations give us a way of calculating a pair distribution function, g(b{r}), from a given interaction potential between any pair of particles in the fluid, u(b{r}). This pair distribution function will eventually allow the characterization of the microscopic structure and many other equilibrium properties of the system under consideration via different thermodynamic relations. In this way, Integral Equations constitute one of the most important theoretical tools in the study of fluids at equilibrium, in particular those theories derived from the Ornstein-Zernike equation.

A quite broad spectrum of systems is now susceptible of being characterized by these approximations, from liquid-metals, molecular liquids, charged fluids to mixtures.

Marta

Marta Alvarez is visiting PDC this month as a guest of Mikhail Dzugutov. She can be reached in office 1544 and on extension 63 56.


Diskret matte-seminarium: Att testa linjäritet

Johan Håstad, Nada, håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik torsdagen den 2 nov. kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Under de senast åren har det bevisats starkare och starkare undre gränser för hur väl man i polynomiell tid kan approximera svåra approximations problem. För att erhålla de bästa konstanterna uppstår en del intressanta del problem. Vi kommer att ta upp följande: Givet en tabell över en funktion. Vi är intresserade att avgöra om funktionen är linjär, men vi får bara läsa ett konstant antal positioner i tabellen. Det finns naturliga probabilistiska algoritmer för detta och det visar sig var icketrivialt att bestämma deras prestanda.

Anders Björner & Johan Håstad

Systemgruppsutveckling pågår


Hela systemgruppen på ett ställe: plan 2

Delar av systemgruppen flyttar nu, så att vi blir samlade på en plats och får en geografisk uppdelning mellan arbetsrum och servicemottagning. De som satt i Stian på plan 4 flyttar ner till plan 2. Stian omformas till Delfi - se annan notis.


Delfi - nytt samordnat systemgruppsserviceställe

Just nu pågår en omflyttning i systemgruppen för att skapa en öppen datorservicemiljö för D- och F-studenter, Nadaanställda samt SU-studenter på Nada.

Tanken med denna miljö är att erbjuda en plats dit man kan gå med sina datorfrågor, läsa manualer, köra program på olika standardmaskiner samt använda mer speciell datorutrustning.

Lokal för detta blir den som hittills kallats Stian, med adress Osquars Backe 14, plan 4.

Vi planerar att kombinera följande följande funktioner:

Vi kallar detta nya fenomen för Delfi

Kontaktvägar

I första hand vill vi ha frågor om datoranvändning via datorpost eller telefon:

D- och F-handledningen (teknologdatorprojektet): <tekdat-support-d@nada.kth.se> eller <tekdat-support-f@nada.kth.se>, anknytning 9101
Övrigt: <system@nada.kth.se>, anknytning 7146

Andra tankar

Annat vi funderar på att erbjuda i Delfi:

Arbetet med nedflyttning av Stianfolket och inredning av Delfi pågår. Delfi-verksamheten kommer att komma igång successivt under de närmsta veckorna. Vi säger till när det blir invigning!


Systemgruppens dagjour

Under vissa tider varje vardag - f.n. 8-12 och 13-17 - finns en person i systemgruppen som är s.k. dagjour. Det innebär att han eller hon:

Detta hoppas vi ska öka servicen för elever och anställda, samtidigt som vi i systemgruppen får större arbetsro när vi inte har dagjour.


Därför [nadasys #307]: Systemgruppen ärendehanterar med programhjälp

Vad är det där "[nadasys #322]" som står i systemgruppsbrev nuförtiden? Det har förmodligen de som korresponderat via datorpost med oss den senaste tiden undrat. Så här är det.

Sedan en tid använder vi ett programhjälpmedel för ärendehantering i systemgruppen. Parallellt med dagjourfunktionen (se separat notis) är det tänkt att det ska leda till bättre hantering av alla beställningar, felrapporter och frågor vi får - inget ärende ska "falla mellan stolar" eller bli bortglömt.

Skicka alltid till "system"

Hur funkar det då? Jo, alla brev till "fel", "systemgruppen", "staff", "kort" osv. går numera till den gemensamma adressen "system". Det är alltså den enda adress du behöver komma ihåg i fortsättningen när du ska rapportera till eller få hjälp från systemgruppen. Bakom den adressen finns ett program som registrerar brevet, sätter på en märkning med ett ärendenummer i ärenderaden (subject) m.m. innan det skickas ut till samtliga i systemgruppen.

Svara inte personligt; ändra inte ärenderadens "[nadasys #nnn]"

När du svarar på ett nadasys-märkt brev bör du tänka på följande:

Varje ärende har en ansvarig

Ärendehanteringssystemet håller för varje ärende reda på all korrespondens och viktiga data om ärendet - hur gammalt det är, vem som är ansvarig, prioritet m.m. Ev. kommer vi att göra det möjligt för "beställaren", dvs. den som skickade första brevet i ärendet, att kunna titta på dessa data.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-10-23 <numero@nada.kth.se>