Numero 30

måndag 16 oktober 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Varje statsråd, ja, varje statsanställd, bör mona om statens pengar.

- Utan hänsyn till mon|a|v tillgång till egna, menar du?

- Just det. Och framlagt kort triggar.

- Triggar?

- Äsch, utlöser.

- Utlöser vad?

- Tja, det det blir ett sahlingt liv.

Red.

Difterivaccinering

...erbjuds av Previa för 100 kr under måndagar och onsdagar vecka 42-44, om man bokar tid på telefontiden 8-10, tel. 8881. Man ska ha med sig vaccinationshandlingar (om man nu kan hitta några...).


Seminarium: Information om KALLSUP - ny kraftfull beräkningsdator

KTH:s Arbetsgrupp för Lokala och Lättanvända SUPerdatorer har tillsammans med ett konsortium av KTH-institutioner sökt och fått 12,5 miljoner från Wallenbergstiftelsen för att köpa en vektordator till KTH. Datorn ska ha mogen datorarkitektur och programvara. Speciellt intressanta är de nyligen introducerade vektordatorerna byggda med CMOS- och DRAM-teknik. Man siktar på prestanda på 3-8 GFlop/s och primärminnesstorlek på 4-8 GByte.

Gruppen som driver KALLSUP kommer måndagen den 23 okt. kl. 15.00 att ha en informationsträff på Nada, i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Gruppen består av Prof. Anders Eriksson (Byggkonstruktion), Per Hammarlund och Jesper Oppelstrup.

Datorn ska användas till både forskning och utbildning på KTH. Nada är en av institutionerna i konsortiet och har mycket beräkningsinriktad forskning och utbildning. Gruppen ser fram emot att både Nadas forskare och lärare kommer att utnyttja datorn.

Ta tillfället i akt, både forskare och lärare, och kom till informationsträffen!

Ingrid

Varning för penna

Jag vill varna för KTHs allpenna med påskriften för whiteboard & blädderblock. Om man använder den på en vit tavla och sen inte suddar ut det man skrivit inom några minuter så går det inte att få bort skriften med vanlig sudd. Den som använder pennan i en lektionssal bör därför komma ihåg att sudda tavlan efter lektionen.

Detta är i och för sej en vana som man gott kan lägga sej till med även då man använder andra pennor eller kritor. Det gör att den som har lektion efteråt blir mycket tacksam!

Viggo

Sekreterare, expeditions- och ekonomipersonal reser bort

Sekreterare, expeditions- och ekonomipersonal är i Oxford 2-5 december för att arbeta med sin del av Nadas verksamhetsplan. Om någon har förslag till förbättringar, rationaliseringar och kvalitetshöjande åtgärder tar jag gärna emot förslagen. Skriv alltså in i Din almanacka att det inte gives någon serive 4-5 december. Om det föreligger speciella servicebehov jus då, är jag tacksa att få reda på det, så att vi kan finna på någon lösning.

Catherine

Fussball (indoor)

Gruppspelet i inomhusfotbollen har nu avslutats. Precis som vi räknande med så gick vi till slutspel. Vi förlorade i och för sig alla tre matcherna klart men får ändå spela B-slutspel (alla går vidare). Våra två mål gjordes av Tom Wadden och Rickard Domeij. Tom Wadden tog en klar ledning i vår busliga genom att ställa sig i vägen för en förkrymt spelare i motståndarlaget som därmed studsade in i väggen. Två minuter på botbänken. Att vi inte vann någon match berodde delvis på att vi inte var vana vid att spela inomhus men framförallt på att bollen hade fel färg. Istället för en klar orange boll spelade vi med en blek gul boll som var svår att se.

THE COACH

Ändrat nummer för röstbrevlåda

TS-Data, teleservice meddelar att numret för att avlyssna meddelanden - om man är ansluten till en s.k. röstbrevlåda - har ändrats till från 059 till 7000. Därmed kan man också avlyssna meddelanden från en extern telefon (via 790 7000).


Inventeringen av Nadas bibliotek

Nu har inventeringen av Nadas bibliotek avslutats. Det betyder att man i bibl och i WWW nu får riktiga uppgifter om huruvida böcker är inne, utlånade eller förkomna. Här följer den något nedslående statistiken av inventeringen:

7440 böcker finns i bibliotekssystemet. Av dessa är
5008 böcker inne i biblioteket,
1164 böcker utlånade,
1268 böcker förkomna.

Som förkommen räknas en bok som inte har registrerats med streckkod i biblioteket. 404 av dom förkomna böckerna finns det gamla lånestickor på. Vi har skickat ut kravbrev till alla låntagare som vi kunnat få tag på, men nästan alla krävda böcker verkar ha kommit bort. Med hopp om att åtminstone kunna återfinna några försvunna böcker så publicerar vi här en lista med försvunna böcker inköpta 1993 och senare. Om du har någon av dessa böcker vädjar vi till dej att du snarast tar med den till biblioteket.

Beylkin; Coifman; Daubechies; Mallat; Meyer; Raphael; Ruskai: Wavelets and Their Applications (6195)

Bielawski, Larry; Lewand, Robert: Intelligent Systems Design: Integrating Expert Systems, Hype (7027)

Burgard, Michael; Moore, Mike: X.desktop Cookbook. An Easy Way to Configure Your Desktop (7057)

Cameron, Debra; Rosenblatt, Bill: Learning GNU Emacs (5973)

Carrasco, Rafael C.; Oncina, Jose: Grammatical Inference and Applications, ICGI-94 (7160)

Chorafas, Dimitris N.; Steinmann, Heinrich: Object-Oriented Databases (7058)

Ciborra, Claudio; Jelassi, Tawfik: Strategic Information Systems. A European Perspective (7199)

Coad, Peter; Nicola, Jill: Object-Oriented Programming (7139)

Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms (6034)

Crary, Jonathan; Kwinter, Sanford: Incorporations (7059)

Dahl, Serafim; Lindqvist, Kjell: Pascal helt enkelt - med modern programmeringsmetodik (7179)

Dautray, Robert; Lions, Jacques-Louis: Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and (7173)

Eberts, Ray E.: User Interface Design (7216)

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.: Fundamentals of Database Systems (7224)

Flach, Peter: Simply Logical: Intelligent Reasoning by Example (7028)

Freeman, James A.; Skapura, David M.: Neural Networks: Algorithms, Applications and Programming Te (7111)

Gander, Walter: Computermathematik. Lösungen der Aufgaben mit TURBO PASCAL-P (7187)

Grimvall, Göran; Lindgren, Olof: Långtidsuppförandet hos tekniska system (7020)

Gross, Markus: Visual Computing (7212)

Harbison, Samuel P.: Modula-3 (6088)

Horton, William: The Icon Book. Visual Symbols for Computer Systems and Docum (7060)

IEEE: IEEE Standard for Information Technology - Test Methods for (5824)

IEEE/RSJ: International Conference on Intelligent Robots and Systems (6039-6041)

ISO/IEC: POSIX - Part 1: System Application Program Interface (API) (6029)

Jones, Joseph L.; Flynn, Anita M.: Mobile Robots: Inspiration to Implementation (6018)

Karagiannis, Dimitris: Database and Expert Systems Applications, DEXA'94 (7156)

Knaster, Barbara: Presenting Magic Cap: A Guide to General Magic's Revolutiona (7061)

Kruger, Barbara: Remote Control: Power, Cultures and the World of Appearances (7062)

Lengauer, Thomas: Algorithms - ESA'93. First Annual European Symposium (6089)

van der Linden, Peter: Expert C Programming: Deep C Secrets (7202)

Lippman, Stanley B.: C++ Primer (5618)

Liskov, Barbara; Guttag, John: Abstraction and Specification in Program Development (5721)

Magnenat Thalmann, Nadia; Thalmann, Daniel: Artificial Life and Virtual Reality (7228)

Meyers, Scott: Effective C++: (5977)

O´Keefe, Richard A.: The Craft of Prolog (7022)

Odette, Louis L.: Intelligent Embedded Systems (6182)

Plauger, P.J.: The Standard C Library (5976)

Reichert, Heinrich: Introduction to Neurobiology (7113)

Rumbaugh; Blaha; Premerlani; Eddy; Lorensen: Object-Oriented Modeling and Design (5861)

Spivey, J.M.: The Z Notation (5727)

Watt, David A.: Programming Language Concepts and Paradigms (6105)

Viggo

Diskret matte-seminarium: Coins and Cones

Dmitry N. Kozlov håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik på torsdag (19 okt.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

We discuss the problem of maximizing the number of coins, for which, using just n weighings, one can tell whether all of them are of the same weight or not.

The first purpose of this talk is to show the connection between this problem and a problem in lattice geometry. Using this approach, we are able to establish an upper bound on the number of coins and also to disprove the conjecture that the maximal number of coins is 2^n by giving some quick algorithms for the original problem. We also conjecture that the upper bound is asymptotically tight.

A. Björner och J. Håstad

TFR:s gästprofessurer i teknikvetenskap

TFR finansierar ett antal gästprofessurer för kvalificerade forskares vistelse i Sverige under ett år. Numeropärmen 95.107


SANS-seminarium: The Structure of the Primate Central Nervous System

Mikael Djurfeldt, SANS, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (18 okt.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

I will give an overview of the functionally most important structures in the primate central nervous system. Names, places, some of the connectivity, and possible functional correlates for different structures will be presented.

Roland Orre, Anders Lansner

Även KTH-matsedlar via WWW

Vill man se eller skriva ut matsedlar för dom olika lunchställena på KTH går (även) det att hitta via WWW. Väg: KTHs hemsida (via upp-pilen på Nadas hemsida), KTH allmänt och Lunch-menyer, eller direkt: <URL:http://www.admin.kth.se/Lunch/>. Man kan välja mellan veckomatsedlar för respektive restaurang och en översikt över hela utbudet för varje dag. Det finns också en specialsammanställning för vegetarisk kost.


KTH - för företagen

...heter en broschyr som visar några exempel på hur KTH kan samverkar med de mindre och medelstora företagen. Numeropärmen 95.108


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-10-16 <numero@nada.kth.se>