Numero 29

måndag 9 oktober 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Idag är det väldigt fint vä...återkommer Språkhörnet.

- Äntligen!

- Hoppas riktigt hektiska - men givande - debatter utbryter.

- Jo.

- Heja Benny och Björn.

- Dundersuccén, menar du?

- Jo, verkar ju så. Vill se! Och höra!

- Det kommer väl.

Red.

STYFF-stipendier för studier i Tyskland

STYFF - Svensk-tyska forskningsföreningen - utlyser stipendier för exjobb eller arbetspraktik i Tyskland. Upplysningar: Kristi Häcki, 08-791 20 56. Ansökans senast tisdagen den 31 okt.


Björn L. disputerar

Björn Levin disputerar under rubriken Extensions, Parallel Implementation and Applications of a Byesian Neural Network måndagen den 16 okt. kl. 14.15 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).


Nadadoktorandtjänster vid Centrum för geoinformatik

Centrum för geoinformatik söker doktorander till medlemsinstitutionerna - KTH, Foa och SU. För Nada gäller det visualisering och visuella språk, modellering av 3-D-objekt samt objekt-relationellt språk och system för spatiell analys (den sistnämnda med stationering vid Foa).

Ansökan senast torsdagen den 19 okt. Numeropärmen 95.100


KTH-kalendern och KTH-nytt via WWW

Nu finns även KTH-kalendern och KTH-nytt åtkomliga via WWW. Följ länken KTH nyheter i KTH:s hemsida (<URL:http://www.kth.se/).


Forskning i Japan?

Stipendier för Postdoctoral fellowship for research Japan kan sökas senast onsdagen den 1 nov. Numeropärmen 95.102


Vetenskapsakademins forskarstipendier

Kungl. vetenskapsakademin utlyser forskarstipendier för studier i olika länder i Europa samt Japan. Numeropärmen 95.103


Nya medarbetare på EIT-kansliet

Lena Svensson, kansli EIT, upplyser om personalbesättningen, bl.a. flera nyanställda:


Öppna föreläsningar om Den spännande medeltiden

Den spännande medeltiden är rubriken på en serie öppna föreläsningar på SU under hösten (som redan börjat). Tid och plats är tisdagar kl 18-19.30 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Imorgon tisdag (10 okt.) talar professorn i latin Monica Asztalos om Boethius som författare och statsman under rubriken Filosofins tröst i 500-talets Rom. Numeropärmen 95.104


Internationaliseringsmedel för doktorander

KTHs centrala internationaliseringsmedel 1995/96 för doktorander syftar till att stärka KTHs internationella ubyte på forskarnivå. Numeropärmen 95.097


EITs fonder

En mängd stipendier ur EITs fonder ledigförklaras i Numeropärmen 95.098, t.ex. John och Karin Engbloms, för studieresor inom telekommunikationsområdet till USA.


Excellenstjänster

KTH ledigförklarar upp till 5 centrala doktorandtjänster (s.k. excellenstjänster).

Sökande ska

Ansökningsblanketter och upplysningar: Lars Bertil Ohlsson, tel: 790 8771, E-post: larsbo@admin.kth.se

Sista ansökningsdag 24 oktober 1995. Numeropärmen 95.099

<Ur KTH-kalendern>

European academic software award

Inbjudan till rubricerade tävling har inkommit. Följande kategorier (tävlingsklasser?) finns:

Tidsgräns för bidrag är tisdagen den 31 okt. Information från URL:http://www.hgur.se/ och i Numeropärmen 95.101


Diskret matte-seminarium: Complexity of graph covering problem

Andrzejs Proskurowski, University of Oregon, håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik på torsdag (12 okt.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The problem COV(H) ("local isomorphism to graph H") is defined as follows: For a fixed graph H, the input is a graph G and the question is whether there exists a labeling f: V(G) -> V(H) of vertices of the input graph G by vertices of H such that for every xin V(G), every neighbor y of x is labeled by a different neighbor v of u=f(x) and the set of neighbor labels for x is the set of neighbors of u. I'll present some partial results in classifying the complexity of the COV(H) problems for different graphs H.

Anders Björner & Johan Håstad

Språkhörnet


Nattvardsord

Ta detta och dela mellan er! Så skriver evangelisten Lukas att Jesus uttryckte sej vid den första nattvardsceremonin. Situationen var högtidlig men meningen enkel och vardaglig.

Tag detta och dela mellan Er! Så ser man ofta samma mening skriven i ett modernt labbpek. Situationen är enklare men skrivsättet mer tillkrånglat.

Jag vill gärna slå ett slag för dom enklare formerna ta, ge, ska i stället för taga, giva och skall. Redan i 1917 års bibelöversättning används gett i stället för givit, så ingen behöver oroa sej för att stilvärdet skulle vara för lågt.

Om Du vant Dig vid stor bokstav på Du och Dig så känner Du Dig hemma i reklamtexter. I dina händer befaller jag min ande är ett tillräckligt högtidligt skrivsätt när man riktar sig till gud, men duger givetvis inte i en direktreklamstext. Utanför reklamvärlden är skrivsättet inte att rekommendera.

Reklamstavningen är ofta anlagd på imponens genom krånglighet. Ordet kräm har väl aldrig stavats så på en burk eller tub; det blir cream eller creme med olika fantasifulla accenter och cirkumflexer. I vår högskolevärld finns inget behov av imponens, vår ledstjärna bör vara enkelhet. Därför är jag ledsen över att informationsteknik, som ju ingår i fakultetens namn, så ofta förvrängs till informationsteknologi. Så är det i Nadas annars utmärkta reklamtidning, och så var det i högskolans IT-tidning i våras.

Vad IT betyder är förresten oklart, hur man än läser ut ordet. Jag tror att det är därför ordet har slagit så bra; man slipper att tala om vad man egentligen menar. Vi som vet vad vi menar bör hellre säga data, datorer, datornät, Internet, mobiltelefoni eller videokonferenser.

Henrik Eriksson


Disputation vid IT-Kista

P. Pruthi, IT, KTH, disputerar under rubriken An Application of Chaotic Maps to Packet Traffic Modeling måndagen den 16 okt. kl. 13.00 i sal C1, Electrum (KTH-Kista, Kistagången 16).

Abstract

A number of recent traffic measurement studies have shown the existence of significant statistical features in packet traffic more characteristic of fractal processes than conventional stochastic processes. These studies have revealed that packet traffic can be characterized by long-range dependence or self-similarity. The one common feature amongst all these studies is that traffic obtained from a variety of working packet based networks is highly bursty, with a bursts within bursts structure indicating traffic variations spanning many time scales. In contrast, traditional traffic analysis is based on the assumptions of a limited number of dominant time scales in the traffic processes.

The measurement studies motivate the search for alternative traffic modeling approaches to parsimoniously describe traffic features spanning many time scales. Specifically, we have developed generalized ON/OFF models for packet traffic sources where the ON and OFF states are characterized by nonlinear deterministic transformations. We have proposed a particular class of transformations called the Fixed Point Double Intermittency Maps. These maps are capable with essentially a single parameter, of capturing the complete range of statistical behavior of a traffic source observed in measurement studies. Further, the functional self-similarity of the nonlinear segments defining these maps makes their analysis tractable, in contrast to the maps originally studied by Erramilli and Singh*.

Erramilli and Singh* cite the computation of invariant densities of maps as the biggest challenge in the application of chaotic maps in traffic modeling. We exploit the analytical tractability of these maps in order to develop several numerical and approximate analytical techniques to compute these invariant densities, and thereby relate traffic characteristics to map parameters. We identify different classes of maps which characterize various source behavior, for example SS7, Ethernet-LAN, voice, etc.

We have also shown that queues driven by such processes can be represented as multi-dimensional deterministic transformations. We have further analyzed by means of numerical methods and simulations a number of queues driven by traffic generated from chaotic maps, and shown that a wide range of queueing behavior can result from long-range dependent traffic. Specifically, we show that three sources with essentially the same long-range dependent structure can nevertheless lead to the full range of queueing behavior - from exponential decay, to heavier Weibullian and power law decays. We resolve this apparent paradox by showing that these discrepancies diminish under source aggregation, which demonstrates that these differences arise due to differences in higher-order statistics and marginal distributions. This work demonstrates the conditions under which second-order descriptions are valid, as well as the potential for multiplexing gains.

Given the need for simulations with self-similar traffic and artificial load boxes capable of generating traffic with fractal properties inherent in bursty packet traffic, we have designed a traffic generator based on aggregation of a number of chaotic maps. We have demonstrated that the generated traffic process obtained by this method leads to fairly good approximation of the fractal properties observed in measurement studies, namely long-range dependence and Fractional Brownian Motion. We have further related our map parameters to the three key parameters of Fractional Brownian Motion models, namely the mean rate, the peakedness, and the Hurst parameter. Finally, we outline the considerable potential for future work.

* A. Erramilli and R.P. Singh, Application of Deterministic Chaotic Maps to Characterize Broadband Traffic, 7th ITC Specialists Seminar, Morristown, 1990.


Hur kontakta lokalbokningen?

En gammal nyhet, men den har kanske inte nått alla Numeroläsare? Så här når man lokalbokningen:

Telefon: anknytning 94 00

Telefax: anknytning 67 57

Datorpost: ts9400@admin.kth.se

Besök: Drottning Kristinas väg 25, 1 tr.

Öppettider: 8-16.40 (-16.00 sommartid)


Lördagsföreläsningar om De osynliga hoten

Med anledning av allergiåret anordnas en föreläsningsserie under ovanstående rubrik i sal G, Arrheniuslaboratorierna i Frescati kl. 14-16 på lördagar. Den tredje föreläsningen, på lördag (14 okt.), har rubriken Pollen. Livselixir till döds?.Numeropärmen 95.105


Traffic Management of Emerging Services

We would like to invite you on Monday, Oct.16, 9:00-12:00 to a unique occasion. Visiting researchers from USA, France, Finland and Sweden will give an overview of their current research in: Traffic Management of Emerging Services

We have booked room Valhall in the NCC building (Kista, Torshamnsgatan 35). Please register with Frank Reichert (frank.reichert@era-t.ericsson.se) as we have only limited space for 50 persons. You may also contact Elisabeth Sandstroem for registration, tel. +46 8 40:44205. No conference fee. Numeropärmen 95.106

Parag Pruthi and Frank Reichert

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-10-09 <numero@nada.kth.se>