Numero 28

måndag 2 oktober 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Somliga undrar vad dessa underliga dialoger är för något.

- Låt dom!

- Själv undrar jag vem du är, egentligen.

- Vet du inte det?

- Näe.

- Se mig som en medmänniska, en samtalspartner, ett bollplank, en möjlig - kanske t.o.m. sannolik - person.

- Jag ska försöka.

Red.

Datorn i människans tjänst: Är det lättare att skriva med datorn än med papper och penna?

Kerstin Severinson Eklundh håller ett seminarium i Nadas populärvetenskapliga serie Datorn i människans tjänst under ovanstående rubrik måndagen den 16 okt. kl. 17.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2).

Abstract

Användningen av datorer har på flera sätt förändrat vårt sätt att skriva. När vi använder ordbehandlare gör vi fler detaljförändringar i texten samtidigt som vi planerar texten mindre än när vi skriver med papper och penna. Ett problem med ordbehandlarna är att vi får svårt att få en överblick över hela texten; det är svårt att se hur de olika delarna av texten hänger ihop och att få en helhetsbild av texten. Det pågår forskning med syfte att ta fram hjälpmedel för planering av texter och för att få bättre överblick. T.ex. har experimentella system av hypertextmodell utvecklats för att stödja planering, men dessa har visat sig kunna ge "biverkningar" i form av överstrukturering.


Diskret matte-seminarium: Partitions with Matchings and Arrangements of Linear Subspaces

Volkmar Welker (Essen) håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik på torsdag (5 okt.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

In this talk we consider pairs (pi,M) of (set)-partitions pi and (partial) matchings M on the set of blocks of pi. We impose on (pi,M) the additional condition that if M matches the blocks B and B' of pi then B and B' have the same cardinality.

Under this additional restriction we can associate to each partition of { 1, ldots , n} with matching M a linear subspaces in real 2n-space. Namely, we consider each number i in { 1,ldots, n } as the index of a coordinate z_i in complex n-space -- isomorphic to real 2n-space. Then the linear subspace V_{(pi,M)} associated to (pi,M) can be defined by z_i = z_j if i and j lie in the same block, Im(z_i) = 0 if i lies in an unmatched block and z_i = overline{z_j} if i and j lie in different blocks that are matched by M. The reverse inclusion of the V_{(pi,M)} defines a partial order on matched partitions.

We deduce several topological invariants associated to this arrangement from combinatorial data obtained from the partial order on the (pi,M). The combinatorics of important subsets of this partially ordered sets is related to the lattice of r-partitions studied by Stanley in relation with counting classes of non-negative matrices and the k-equal partition lattice studied first by Björner, Lovász and Yao in connection with a problem in complexity theory. Finally our results allow us to retrieve some results of Arnol'd on spaces of monic polynomials of degree n over the reals with restricted root multiplicies.

A. Björner och J. Håstad


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-10-04 <numero@nada.kth.se>