Numero 25

fredag 8 september 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

- Vissa dagar är det fortfarande nästan sommar, trots att Numero är här.

- Äh, sluta nu.

- Numero har fått ytterligare en kollega på KTH.

- Jaså, vadå?

- D-bladet, månadsblad för D-utbildningsfolk.

- Jahaja.

- Nadasalarna har fått ny utrustning och systemhäftesuppsättningen har ändrats.

- Systemhäfte, va' e de' förnåge?

- Läs Numero!

Red.

Våningsvakt

Våningsvakt vid tentamen som inte fyller i och lämnar "grön lapp" kan inte heller få timtillgodoräkning respektive betalning.

Studierektor

Må bra-träning, hantelträning och nackgympa

... i höst finns information om i Numeropärmen 95.076.


Ny tid för nummeseminariet

Professor Frank Stengers seminarium om Numerical applications of Sinc functions äger rum på måndag (11 sept.) kl. 12.30 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).


Nytt i datorsalarna: Inga X-terminaler

Under sommaren har X-terminalerna på plan 4 bytts ut mot Sun Sparcstation 4:or (gul och grön sal) och Mac 6100 med PC-kort (blå sal). Sun IPX-datorerna i lila sal på plan 5 har bytts mot Sun Sparcstation 5:or. IPX:orna kommer så småningom att hamna i brun sal (plan 4).

Systemgruppen

Nytt matematikbibliotek

Matteinstitutionen öppnade i måndags ett nytt filialbibliotek för matematik med adress Lindstedtsvägen 25, 1 tr. ned (f.d. Nada-Stian, f.d. QZ). Där ska även KTHB:s mattematerial hamna. 10-15 har man öppet nu i början, men senare blir det mer. Telefon 08-790 7209 och ...6155, datorpost <math@lib.kth.se>.


Särskilda postdoktorsstipendier för kvinnor

... finns, förutom "dom vanliga", för kvinnor som avlagt svensk doktorsexamen och som avser att bedriva studier och forskning vid en utländsk forskningsinstitution. Sista ansökningsdag fredagen den 29 sept.Numeropärmen 95.077


Wennergren-stiftelserna

... utlyser diversie stipendier och anslag för 1996, bl.a. resestipendier och stipendier för foskning i utlandet. Se Numeropärmen 95.078


Nytt om systemhäften: Terminalsals- och X-info inbakat i Unixhäftet, m.m.

Nytt om systemhäften (ny term istället för "systemgrupps-"):

Peter Sv.

Teknologdatorprojektets programvarudistribution

KTHCD-skivorna som tagits fram inom teknologdatorprojektet finns nu på KTH och vecka 37 kommer biblioteket att börja sin utlåningsverksamhet. Dagligen mellan kl 14.30 och 16.30 sköts utlåningen från en specialdisk i bibliotekets entré. Låneblanketter kan hämtas på biblioteket även på andra tider. Någon form av intyg om betald kåravgift för innevarande läsår behövs för att man ska kunna låna.

Låneregler:Teknolog från åk 1 har rätt att kvittera ut alla tre CD-skivor som lån under läsåret. KTHCD3 är en personlig Office-licens som ej får överlåtas och endast är licentierad för teknologer i åk 1. Tillgång till Microsofts programvara på egen dator kräver registrering på biblioteket eftersom programvaran betalas av KTH per styck.

För teknologer i högre årskurser gäller att CD-skivor kan lånas i mån av tillgång. Vi har beställt en rejäl överupplaga av KTHCD1 och 2 så det kommer säkert att räcka. - När det gäller lärarlicenser för Matlabs toolboxar så hämtas dessa från filhanterare. TDP har lagt upp Matlabs Toolboxar på filhanterarna progbib_kth_se (Novell) eller Mac-arkiv i zonen KTH.se där man kan hämta programvaran om man har lösenord. Välkommen att kontakta TDP@kth.se för att komma överens om tid att skriva på ansvarsförbindelse och få lösenord och/eller KTHCD-skiva såvida inte programvaran skulle finnas på Nadas egna filhanterare.

Roswitha

Stöd från Rådet för grundläggande högskoleutbildning

Rådet för grundläggande högskoleutbildning meddelar att man numera är en avdelning inom det nya Högskoleverket, men att verksamheten med bidrag fortsätter som förut. Läs i Numeropärmen 95.082


Mihai disputerar: Wavelet-based Algorithms for Fast PDE Solvers

Mihai Dororbantu, Nada, disputerar under ovanstående rubrik fredagen den 22 sept. kl. 14.15 i kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Abstract

Wavelet techniques are used to construct fast solvers for elliptic and parabolic equations. The space and frequency localization properties of wavelet bases make them attractive for handling problems with strongly varying coefficients. Three major themes are treated: building solution operators, preconditioners and homogenized equations.

In classical coordinates, the discrete solution operators of elliptic and parabolic equations are dense matrices. It is well known that in wavelet bases they are compressed to accommodate sparse representations. A fast time-marching algorithm for building a discrete solution operator of parabolic equations (in wavelet coordinates) is given. The algorithm can even handle highly oscillatory source terms. Sparcity is achieved by ignoring small entries at each time iteration. The error of this procedure is shown to be well-controlled. Experiments indicate that explicit discretizations yield more efficient algorithms for low-order methods.

The structure of the decomposition into several scales of elliptic operators is used to design preconditioners that are diagonal in a wavelet basis. Together with the Fast Wavelet Transform, efficient schemes for solving stationary problems are devised. A connection between the separable variables property of the solution to the Poisson equation and the structure of an extended one-dimensional wavelet transform is found. The transform acts upon the two space directions one at a time and in a typical one-dimensional manner. Simple diagonal preconditioners are used to build a new two-dimensional preconditioner. This has a potential for more geometric flexibility since it does not require a tensor-product discretization.

In many applications the coarse structure of the solution is of interest, even if the data and the solution contain fine scale components. A wavelet-based method for solving the coarse features only, is presented. The notions of fine and coarse scales are precise and permit a more general approach then homogenization based on asymptotic expansions. In the Haar basis, the truncated homogenized operator has the sparse structure of a discrete derivative with a matrix coefficient. The coefficient matrix is close to the effective coefficients predicted by classical homogenization theory. There are several approximation strategies that keep the homogenized operator sparse and it is shown that approximating the coefficient matrix performs well, even in some almost degenerate situations.


Seminarium: CDE, Common Desktop Environment; Nadaelevrabatt

Uniforum arrangerar i samarbete med HP, IBM och Sun ett seminarium om användargränssnittet CDE, Common Desktop Environment. Det är ett nytt grafiskt gränssnitt som är gemensamt för dessa leverantörer. Seminariet äger rum torsdagen den 21 sept. kl. 9.15-17 i Norra Latin och kostar 475:- + moms för Nadaelever och 950:- + moms för övriga. Anmälan till <uniforum@uniforum.se>, fax 08-755 30 33, tel 08-755 11 35 eller via post. Talong i Numeropärmen 95.075


Japan World Exposition Commemorative Fund 1996 Grant

... kan man söka, okänd tidsgräns. Numeropärmen 95.081


NorFA-anslag

Nordisk forskerutdanningsakademi inbjuder forskare i Norden att söka stöd till nordiska forskarutbildningsaktiviteter. Ansökningsfrist till söndagen den 1 okt.Numeropärmen 95.079


Författarstipendier

...från Läromedelsförfattarnas kopieringsfond (LKF) och Läromedelsförfattarnas förening (LFF) för läromedel som utgivits före 1995 kan sökas senast söndagen den 15 okt. (Numeropärmen 95.083). Från Författarnas fotokopieringsfond kan sökas senast måndagen den 2 oktober (Numeropärmen 95.084).


Fulbright grants, för USA-studier

The Fulbrigth Commission ger stöd för USA-studier, ansökan senast lördagen den 30 sept. Numeropärmen 95.080


Nummeseminarieseriestart: Stabilitet hos lösningar till partiella differentialekvationer

Heinz-Otto Kreiss kommer under hösten att ge en serie föreläsningar om pseudospektra, resolventer och stabilitet hos lösningar till PDE, start på tisdag (12 sept.) kl. 10.15-12 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Enligt Heinz kommer det mesta att vara "for amusement", men förf. till dessa rader misstänker att slutsatser om Navier-Stokes ekvationer kan dras därav.

English version: Heinz-Otto Kreiss will give a series of lectures on pseudo spectra, resolvents, and stability of solutions of PDEs, start this tuesday (12 sept.) at 10.15-12 i seminar room 1537 (Lindstedtsv. 3, floor 5). According to Heinz, most of the material will be "for amusement", but the writer of these lines suspects that conclusions for the Navier-Stokes equations may be drawn from the results.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-09-08 <numero@nada.kth.se>