Numero 24

fredag 1 september 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Höstfest

- När hösten är här, är även Numero här.

- Det lät bättre, fast ganska ointressant.

- Då Henrik läst sitt hyllningsrim/mitt i allt glam och stim/gjordes en lastpallsgir/hördes pianolir.

- Va?

- Festen i onsdags, var du inte där?

- Nedrans, den missade jag.

- Germund pianolirande på lastpall - det ser man inte varje dag! Yngvetal och Peter Gr.-tal och presenter tangenter. Alla var där. Och tårta.

- Jahaja, kul för er.

- Fast rektor kom försent.

Red.

Passa på och informera dig om datorstött samarbete!

Den 11-14 september samlas över 200 av all världens forskare inom datorstött samarbete - sociologer, psykologer och designers lika väl som dataloger - till årets vetenskapliga konferens på området, ECSCW\q95.

Vi på IPLab är ansvariga för arrangemangen, i Folkets Hus vid Norra Bantorget, som omfattar

Affischer och broshyrer finns lite varstans på NADA, kan annars hämtas hos JoAnn Gerdin på IPLab. Aktuell information finns på WWW-sidan http://www.nada.kth.se/ecscw95

Institutionen vill uppmuntra alla intresserade att ta vara på detta unika tillfälle att skaffa sig kunskap om ett av institutionens forskningsområden.

NADA-deltagare får gå för 3800 kronor (ordinarie pris nu 4800), skriv tydligt att du kommer från sponsrande organisation på blanketten. För att få deltagande finansierat bör forskare/forskarstuderande kontakta forskningsledare, lärare kontakta mig eller prefekten.

Ta chansen, välkommen på ECSCW\q95!

Yngve Sundblad, orförande i organisationskommittén

Rättelse om TDP-information

Den officiella adressen (URL:en) till teknologdatorprojektets hemsida är <URL:http://www-mac.kth.se/tekdat/>.


Ny gäst på PDC

PDC har en ny gäst, Sergey Simdyankin från Nizhnij Novgorod i Ryssland. Sergey är doktorand på institutionen för akustik vid Nizhnij Novgorods universitet, och har hittills mest arbetat med linjär vågutbredning. Sergey presenterar sig själv såhär:

I am Sergey Simdyankin, a post-graduate student (M.Sc.) from University of Nizhny Novgorod, Russia. As a physicist I am interested in Linear and Nonlinear Waves, Linear and Nonlinear Acoustics, Diffraction of Acoustic Waves, Burgers turbulence, Numerical Methods. I have 10 publications, among them in refereed journals:

  1. Lebedev O.V., Pronchatov-Rubtsov N.V., Simdyankin S.I. To calculation of sound field in layered acoustic waveguide with absorbing bottom // Phys. Acoust. 1995. (in press).
  2. Lebedev O.V., Pronchatov-Rubtsov N.V., Simdyankin S.I. Numerical simulation of sound propagation from point harmonic source in stratified waveguide with absorption // Radiophys. & Quant. Electronics. (in press).
  3. Virovlyansky A.L., Kurin V.V., Lebedev O.V., Pronchatov-Rubtsov N.V., Simdyankin S.I. On experimental investigation of acoustic field in a waveguide using Fresnel zone notion // Phys. Acoust. (in press).
Published proceedings in Proceeding: International symposium Dynamic and Stochastic Wave Phenomena Nizhny Novgorod, 1994 1 pub.

Present activity - Guest researcher at PDC, KTH, Stockholm (till January 31, 1996).

E-mail: ssim@pdc.kth.se

Phone: 790 78 62

Field of current research at KTH: Solution of Burgers equation with random initial conditions, (in nearest future): Numerical simulation of acoustic field generated by a parametric array in a waveguide on the base of nonlinear KZK equation.

Erik Aurell

Rum önskas hyra, av utbytesstudenter

SU vädjar till familjer om rum för utländska studenter.

Önskemål är ett outnyttjat rum med tillgång till badrum och kokmöjligheter, bra kommunikationer till universitetet och att familjen har intresse av språk och andra kulturer. Anmäl er till informationsenheten, Bloms hus, SU, tel 16 17 59. Numeropärmen 95.071


Internationellt lärarutbyte vt 1996

Rådet för grundläggande högskoleutbildning ger medel till lärarutbyte, inklusive intensiv språkträning inför utresan. Institutionen ansöker, senast 15 september. Numeropärmen 95.072


Kurs: Vuxenpedagogik - i teori och praktik

Företagens Utbildningscentrum håller en kurs med ovanstående rubrik den 13-14 november, i Uppsala. Seminariet vänder sig bl.a. till lärare och utbildare inom gymnasieskola, universitet, högskolor, vuxenutbildning och företag. Föreläsare: Sif Their, doktor i vuxenpedagogik.Numeropärmen 95.067


Nada representerat i IT-råd

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet vid SU har inrättat en referensgrupp för IT-frågor, där Nada representeras av undertecknad. Övriga ledamöter är Gunnar von Heijne (tillika fakultetens representant i universitetets IT-råd), Wolter Arnberg, Göran Möller, Lennart Börjesson och Erik Johansson.

(Det var Ingrid som tyckte att detta skulle publiceras, inte jag...)

Red./Peter Sv.

Datalogiseminarium: On The Hardness of Approximation Problems

Shmuel Safra, Tel Avivs universitet, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (7 sept.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The basic purpose of complexity theory is to determine the amount of (mainly) time and memory required to compute a given problem. As far as for upper bounds (algorithms), we learned quite a bit in the last three decades. However, when it comes to lower bounds (that is, proving that some computational problem is not solvable with less than a certain amount of resources) we are shamefully ignorant.

This inability to prove lower bounds for computational problems poses a practical problem: suppose one is trying to devise an algorithm for a given problem. Say the algorithm runs in an unreasonable amount of time, even for relatively small inputs; what should one do? Try to come up with a better algorithm? Maybe there does not exists one!

We do however have a partial answer for some computational problems: many combinatorial problems where shown to be NP-hard, that is, any NP problem can be efficiently reduced to the given combinatorial problem. Hence, one should not try to come up with efficient algorithms for these NP-hard problems, unless one believes that all NP problems have such solutions.

In practical settings, however, many times one needs only an approximate solution --- one that is not precise, but deviates from the exact one by at most some given factor. Until recently, a whole class of approximation versions of various NP-hard problems were not known to be NP-hard, and much effort was spent trying to come up with efficient algorithms for these problems.

The talk will survey a new methodology for proving NP-hardness results for approximation problems: first giving a new characterization of NP (referred to as the PCP characterization of NP, for reasons that will be discussed with some regret in the talk), then showing how to use this characterization to obtain hardness results.

The talk will require --- of the audience --- almost no previous knowledge.

Anders Björner & Johan Håstad

Nummeseminarium: Numerical applications of Sinc functions

Professor Frank Stenger, The University of Utah, Salt Lake City, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik måndagen den 11 sept. kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Anders Szepessy

Måndagsseminarium: Interaktiva bevis

Måndagsseminarium den 18 september kl 15.15. Vi bjuder på kaffe m.m. från kl 15 på plan 4.

(Seminariet har tidigare annonserats till den 11 sept.)

Jens Lagergren, forskare på TCS talar om Interaktiva bevis:

Det man vanligen menar med ett bevis kan skrivas ner och är antingen sant eller falskt. Ett interaktivt bevis har inte dessa egenskaper. Ett interaktivt bevis är en dialog mellan en bevisare och en verifierare. Verifieraren kan visserligen bli övertygad om något som inte är sant, men endast med liten sannolikhet. Vi ska titta på ett enkelt interaktivt bevis. Vad som gör interaktiva bevis intressanta för den teoretiska datalogen är att de utgör en länk mellan komplexitetsklasser (som NP och PSPACE) och optimeringsproblem. Tack vare detta har man kunnat visa att vissa optimeringproblem är mycket svåra att approximera. Upptäckten av denna länk, samt de resultat som den givit, måste anses vara det mest spännande som hänt inom teoretisk datalogi på senare år.

Ett antal problem som är svåra att approximera kommer att presenteras. Jag kommer att nämna ett eget resultat (bl.a. Viggo Kann är medförfattare) nämligen att det s.k. frekvensallokeringsproblemet inom mobiltelefoni är svårt att lösa approximativt.

Detta är höstens första måndagsseminarium. Välkomna!

Ingrid

Stipendier, projektbidrag och pris från Lars Salvius-föreningen

kan man söka senast lördagen den 30 sept. Det gäller främst författare, översättare och utgivare vars verk används inom högskolan. Numeropärmen 95.068


Postdoktorsstipendier 1996-1997

Naturvetenskapliga forskningsrådets postdoktorsstipendier för 1 jan. 1996-30 juni 1997 ansöker man om senast fredagen den 29 sept. Numeropärmen 95.070


Kursutvärderingar på WWW

Jag har gjort ett program för att skapa kursutvärderingar på WWW och för att sammanställa svaren som kanske kan vara av allmänt intresse.

Vill man använda det hämtar man ~harald/public/evaluations.tar.Z, packar upp det i en underkatalog till cgi-bin och följer instruktionerna i README-filen.

Harald Winroth, CVAP <harald@bion.kth.se>

Enkät om om sektorforskningsmedel, besvaras via WWW

Michael Nydén vid Linköpings universitet utreder om effekterna av sektoriell forskning på universitet och högskolor. Det gäller dels en redovisning av betydelsen av de sektoriella forskningsmedlen, dels en genomgång av erfarenheter. Ytterligare information finns i senaste SUNETTEN.

Enkäten nås via <URL:http://130.236.18.141/>, tar 10 minuter att besvara och svararen är anonym. Numeropärmen 95.069


Stipendier för framstående insatser inom grundutbildningen

...utlyses, och består av ett eller flera resestipendier för resor som "främjar mottagarens egna utveckling som akademisk lärare". Förslag inlämnas senast lördagen den 30 sept. Numeropärmen 95.074


KTHs pris för bästa exjobb

...lämnar man bidrag till senast lördagen den 30 sept., för exjobb genomförda vid mindre företag och handlett och godkänt av institution vid KTH under 94/95. Numeropärmen 95.073


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-09-04 <numero@nada.kth.se>