Numero 23

måndag 28 augusti 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numero är tillbaka; fredagsutgivning

- När Numero är tillbaka är sommaren slut!

- Va' du va' kul da, har'u inge roligare att komma med?

- Framför oss ligger ett helt nytt läsår!

- Hmm.

- Numero utkommer på fredagmornar i höst.

- Ha! Jag tror't när jag ser't.

- Och bidrag måste vara inne på torsdagmornar.

- Jaja, jag ska försöka.

- Matteinstitutionen har flyttat in i klocktornet nu.

- Happ, kul för dom.

- ...så då kan vi inte använda klocktornsbilden för Nada. Men det finns en ny bild som visar våra nya lokaler.

- Jahaja, det var ju lite kul.

- På onsdag blir det fest.

- Oj!

- God ny termin!

Red.

KTH in Your Pocket

Vill Ni få KTH in Your Pocket för 1995, skicka datorpost till cathlag@nada.kth.se.

Catherine

Nödrop: Lärobok saknas!

Vi behöver för elevers räkning anskaffa ca 30 ex av läroboken Dahlquist G, Björck Å: Numerical Methods, Prentice Hall (1974)

Kursen går för sista gången och boken är omöjlig att få tag på i bokhandeln. Ny upplaga är på gång (och har varit på gång de senaste åren) så förlaget trycker inga fler av den gamla.

Om du är villig att sälja ditt exemplar (eller låna ut det en termin) kontakta mig!

Med förhoppning om många svar.

Bengt Lindberg <bengtl@nada.kth.se>

Nada festar!

På onsdag, den 30 augusti, kl 14.00 (observera tiden!) förvandlas lunchrummet på plan 4 till en tummelplats för uppsluppna sorlande festprissar, som dels firar att vi överraskats av ett nytt läsår, dels själva överraskar jubilaren Ingrid med en hyllning.

En god sallad med dryck och en kaka till kaffet eller teet kommer att finnas till alla som meddelat Henrik (till exempel via datorpost till henrik@nada.kth.se eller per telefon 8163) senast tisdag 29 augusti kl 15.

Fotnot: Detta är inte den ibland omnända inflyttningsfesten. En sådan kommer att äga rum senare i höst, till vilken arkitekterna med flera inbjuds. Då planeras det bli visning av konstverken (som nu hänger anonyma på våra väggar) och rundvandring på mekanik och matte.

Henrik Eriksson

Kursstart: Computer support for the writing process

Forskarkursen Computer support for the writing process (5p) kommer enligt tidigare meddelande att gå under höstterminen. Undervisningen sker i form av seminarier, tills vidare onsdagar kl. 10-12. Första tillfället blir på onsdag (30 aug.) kl. 10.15-12 i seminarierum 1625 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Mer upplysningar och ett preliminärt schema kan fås av undertecknad.

Kerstin Severinson Eklundh

Nya häften för SU-studenter

Nu finns det en studiehandbok för NADAs SU-studenter. SUs version av exjobbshäftet Att göra examensarbete i datalogi vid SU har också uppdaterats. Om du vill ha ett ex av något av ovanstående, och inte redan har fått det i ditt postfack, hör av dig till undertecknad.

Caroline N.

FRN-bidrag till forskning om teknik-samhälle

FRN utlyser initieringsbidrag till forskning om programmet "Teknik och samhälle".

Sista ansökningsdag på fredag (1 sept.)! Numeropärmen 95.066


Ny Nadasymbol

På institutionskollegiet i våras fick vi i uppgift att utforma den nya Nadasymbolen som ska ersätta vår gamla symbol med klocktornsbyggnaden. Vi har nu blivit klara med den nya symbolen och institutionsstyrelsen har fastslagit dess utformning. Därmed är det fritt fram för den som så önskar att använda den nya symbolen på brev, kursmaterial, systemgruppshäften m.m. Den gamla symbolen ska från och med nu inte förekomma på nyproducerade dokument. Efter den 1 oktober ska inga brevpapper, visitkort etc med den gamla symbolen användas längre.

Den nya symbolen finns just nu tillgänglig i ett par olika storlekar och i tre lagringsformat, EPS (inkapslad Postscript), GIF och XBM, under katalogen ~www/nada/bilder/Nadasymbol på Unixdatorerna.

I WWW kan du på sidan http://www.nada.kth.se/nada/symbol.html se hur bilderna ser ut och också få lite mer information om vilken bild som används i vilken situation. Bildena på denna katalog är preliminärversioner som kan komma att finjusteras inom den närmaste tiden, men tills vidare är det dessa versioner som ska användas. Det kommer också att tillkomma bilder i andra lagringsformat, bland annat som tecken i TeX. Nya brevmallar för Mac kommer att läggas upp på Mac-filhanteraren Nada-Arkiv.

Vi har valt att använda kapitäler i namnet Nada under symbolen. Förklaringen till detta är att namnet Nada i text numera rekommenderas att skrivas med gemena bokstäver i "ada", se Numero 95:19, men att det på skyltar och i symboler kan vara snyggare med versaler. Ett bra sätt att förena dessa till synes motstridiga krav är att använda kapitäler.

Viggo Kann och Peter Svanberg

Tips från GRU-gruppens kursutvärderingsgrupp

Några tips från GRU-gruppens kursutvärderingsgrupp inför terminsstarten:

Bengt Lindberg

Teknologdatorprojektet

Teknologdatorprojektet, som går ut på att eleverna ska köpa en egen dator att göra labbar och diverse uppgifter på, kör igång i höst för åk 1. Det är väl ingen som riktigt vet hur det kommer att fungera. Men här är lite information som jag fått från projektgruppen.

Alla nyantagna teknologer har fått ett papper Måste jag köpa dator för att kunna läsa på KTH?. Där förklaras vad teknologerna kommer att kunna använda den egna datorn för:

Teknologerna uppmanas att vänta med att köpa en egen dator tills terminen kommit igång.

Teknologdatorprojektet har också skickat ett papper till fakulteter och institutioner med ytterligare information.

Projektet har bett en del leverantörer, såväl Mac som PC, att komma med offerter på datorpaket till teknologerna enligt en viss kravlista (med rätt höga krav). Det har varit trögt att få in offerter och det finns ännu inga avtal med några leverantörer om att sälja datorer speciellt billigt till teknologer. Så väldigt förmånliga priser kommer det antagligen inte att bli.

Teknologdatorprojektet har förhandlat fram avtal om programvara. Den kommer att distribueras på tre CD-skivor men även via filhanterare. Vad som ska ligga på CD-skivorna är bestämt och de väntas anlända till KTH ca 10 september. CD-1 innehåller program för matematik (t.ex. Maple och Matlab), programmering (t.ex. Borland Pascal) och Internet (t.ex. Netscape). CD-2 innehåller Borland C++ och CodeWarrior (Pascal och C) och CD-3 innehåller Microsoft Office (Excel, Powerpoint och Word).

Teknologerna ska kunna låna skivorna på KTH-B till en kostnad av 40:-/st. Skivorna ska lämnas tillbaka senast september 1996 och då ska också programvaran raderas från hårddisken.

Vill du som lärare testa programvaran kan du skriva till teknologcd@kth.se för att få ett lösenord till Mac-Arkiv där den ligger.

Teknologdatorprojektet kommer att starta en central "helpdesk" dit teknologer och lärare kan skicka frågor med datorpost. Den kommer att vara bemannad på kvällstid. Fakulteterna kommer också att erbjuda visst användarstöd: MMT, ALV och troligen KKT kommer att husera i gamla Bion från oktober (MMT:s systemgrupp ska sitta där också), E kommer att ha användarstöd intill sina datorsalar, D och F kommer att få användarstöd intill Nada.

Fakulteterna administrerar användarnamn för e-post. Flera postsystem kommer att användas. Flera konferenssystem kommer också att användas. Hur samarbetet mellan olika e-post och konferenssystem kommer att fungera är oklart.

Modempoolen kommer att utökas till 64 ingångar (något oklart hur det ska räcka till).

Information om projektet kommer att läggas upp på WWW under http://www-mac.kth.se/TDP/. E-postadress till projektet är tdp@kth.se.

Kerstin F.

Datalogiseminarium: Penny, a parallel implementation of AKL

Johan Montelius, SICS, håller datalogiseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 4 sept. kl. 13.15 i sal 1357, tyvärr oklart var. (Inbjudaren har datorpostadress i Uppsala så red. gissar att det är där.)

Abstract

The Agents Kernel Language (AKL) is a general purpose concurrent constraint language. It combines the programming paradigms of search-oriented languages such as Prolog and process-oriented languages such as GHC. Penny is parallel implementation of AKL on a shared-memory multiprocessor (SPARCcenter-2000).

The presentation gives an overview of the parallel implementation. The presentation is focused on how the execution state is represented and how tasks are scheduled. The design induces very little overhead for locking operations, allows explicit deallocation of structures and provides a flexible task scheduler.

The presentation will be implementation oriented; if you never heard about tagged pointers things might be hard to understand :-)

The presentation includes a preliminary evaluation of the system.

Thomas Lindgren <thomasl@csd.uu.se>

Datorer i fokus: Informationsteknologi i människans tjänst

Vi har under våren och sommaren gjort en reklamtidning med ovan angiven titel. Den har delats ut i postfacken till alla på NADA. Tidningen riktar sig till gymnasister som står i begrepp att välja utbildning och till studenter inför val av kompetensinriktning och examensarbete. Avsikten är att vi ska dela ut den till intresserade i samband med gymnasieinformtion och grenvalsinformation. På mittuppslaget finner man olika studievägar på KTH och SU för att specialinrikta sig mot något av Nadas kompetensområden eller för att göra examensarbete här.

Artiklarna är skrivna av lärare och doktorander på Nada med tonvikt på studentenas examens- och projektarbeten. Roswitha Graham har varit redaktör och värvat Jonas Knape och Robert Rydberg till redaktionen. Jag är mycket nöjd med resultaet och passar på att tacka all medverkande för deras mycket goda insatser.

Nu återstår att sprida tidningen till presumtiva studenter. Det måste alla hjälpa till med.Vi har tryckt tidningen i 5 000 exemplar som finns att hämta på plan 4. Om du tänker sprida den i större omfattning önskar jag få reda på det. Det vore också roligt att få höra eventuella reaktioner på innehåll m.m.

Ingrid

Seminarium: Information om EU:s 4:e ramprogram

NUTEK inbjuder till informationsdag om programmet Standards, measurements and testing 21 sept. kl. 10.00-16 i hörsalen, NUTEK.

Anmälan till Margaretha Pettersson, NUTEK, fax 681 92 80, <Margaretha.Petterson@nutek.se>. Ange om du

Anmäl dig senast 1 september.

Tony Lindeberg <tony@bion.kth.se>

Vid tentamina

Nada använder inte det system med föranmälan till tenta som kansli EIT kör. Det har helt enkelt fungerat för dåligt.

Vid varje tenta ska det finnas en våningsvakt. Vem som ska fixa en våningsvakt framgår av Kalles detaljschema för tentamina. Det är den person som står utan parentes i kolumnen våningsvakt. Personen i fråga behöver inte själv vara våningsvakt utan kan komma överens med någon annan lärare om att vara det. Den som ska fixa våningsvakt ska meddela Bibbi vem som kommer att vara våningsvakt.

I exemplet (endast i pappers-Numero) ska Szepessy fixa våningsvakt och meddela Bibbi senast den 25 augusti vem det blir.

Ibland finns en person omnämnd inom parentes i kolumnen våningsvakt. Den personen ska då dyka upp ett par gånger under tentans gång och besvara frågor. Om personen ifråga inte kan själv, ska han/hon vidtala någon annan lärare att göra det.

Vid vissa större tentor finns det flera våningsvakter - då finns oftast också flera våningar.

Våningsvakten ska:

Om tentan går på tid när Bibbi inte är här måste våningsvakten också ta emot vakterna före tentan, ge vakterna tentalydelser och papper m.m., och ta hand om färdiga tentor, överblivna papper etc. efter tentan. Prata med Bibbi.

Se f.ö. instruktionen för våningsvakter på sidan 46 i kursledarpärmen.

Är det få elever kan våningsvakten komma och gå (salsvakten måste då få veta när läraren kommer tillbaka), är det många elever ska våningsvakten räkna med att tiden går åt till att vara våningsvakt.

Det förekommer att det finns en extra salsvakt som fungerar som korridorvakt och kan avlösa salsvakterna så att de får fikapaus, ta ut eleverna på paus och ha viss koll på toalettbesöken. I sådana fall slipper våningsvakten de åtagandena.

Kerstin F., på uppdrag av Kalle

Äntligen seger för Stians Torpeder

Stians Torpeder tackar prefekten för den nya utrustningen. Iklädda dessa nya snygga kläder avslutade Stians Torpeder vårsäsongen med två mycket bra matcher.

Trots bra spel och en ursinnig spurt förlorade vi den första matchen med 3-4. Detta var ett fall framåt eftersom vi gjorde fler mål än vi gjort på de tidigare fem matcherna. Att vi förlorade berodde på att planen var så torr att det blev rena Lutzendimman över planen. Lawrence Thomas gjorde två mål och vår man på universitetet Mark Booth gjorde ett.

Till den andra matchen hade vi för första gången en hejarklack (bara två personer, men ändå). Detta gjorde susen. Med en omutlig målvakt (THE COACH) och ett starkt kämpande lag tog vi hem årets första seger. Vi vann med 3-0. Målen gjordes av Stefan Prytz, Mark Booth och Mathias Persson. Som sig bör firades denna seger på kårpuben. Detta blev också en avskedsfest för Taifun Alishenas som ju lämnar NADA. Han fyllde 50 i samma veva. Hade vi vetat att han var så gammal så hade vi aldrig låtit honom spela. Vi hoppas dock att han blir kvar i laget.

The Coach

Exjobbsseminarium i datalogi

Fyra exjobb i datalogi redovisas tisdagen den 5 sept. kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, 1 tr.):


Minikurs: A minicourse about doing geometry on computers

Jürgen Richter-Gebert, Technical University Berlin, håller en minikurs under ovanstående rubrik månd., tisd.& onsd. (28-30 aug.) kl. 15.15-17 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

The idea of this course is to demonstrate how some fundamental mathematical concepts lead to elegant and general implementation techniques on computers. The course consists of three parts, each one centered on a particular circle of geometric problems.

The first day may be considered as a kind of "crash course" in projective geometry. We will learn why it is good to know at least some projective geometry, when one wants to implement geometric applications (almost no matter of what kind). First the basic concepts of real planar projective geometry are presented. Homogeneous coordinates help to get a unified treatment of points, lines and directions. Also a unification of several transformations (rotations, translations, perspectivities) is achieved. After introducing projective scales and projective bases it is explained how these concepts generalize to higher dimensions. We introducePlücker Coordinates as a general data structure to represent k-dimensional flats in d-dimensional spaces (for instance lines in 3-space).

The second day explains why it is useful to go even further and consider complex projective spaces rather than real projective spaces. In projective geometry (in comparison with euclidean geometry) one gains structural simplicity, but one looses important concepts. Euclidean structures like distances, angles, perpendicularity, circles etc. have no direct counterpart in the world of projective geometry. One can bypass these problems by studying the complexified projective plane and introducing additional elements (the line at infinity and the imaginary circle points). These additional elements serve as a kind of reference frame with respect to which one can measure distances and angles. We will use the second day to give an introduction to these lines of thought, thereby explaining basics of Felix Kleins invariant theoretic approach to geometry.

This approach yields a unified setting for expressing euclidean, elliptic and hyperbolic geometry in terms of projective geometry.

The third day is concerned with the problem of automatic proving of geometric theorems on a computer. Based on the previously explained concepts, we present approaches that generate symbolic proofs for geometric incidence theorems. The main idea here is to express geometric properties by determinant binomials (polynomials of determinants consisting of exactly two terms) and then searching for dependencies among these binomials. Each dependency that is discovered corresponds to a geometric theorem. In many examples we explain how this idea can be used to find structurally simple proofs for theorems of projective and euclidean geometry.

One of the days will also contain a demonstration of the computer program cindy, a package that allows to do incidence geometry on a NeXT-Computer. With this program one can generate arbitrary configurations just by drawing with a mouse, explore the realization space of a configuration and even generate proofs for geometric theorems.


Kursstart: Mathematical Models, Analysis and Simulation, parts I and II

Första föreläsning i kursen med ovanstående titel äger rum tisdagen den 5 sept. kl. 15.15 i sal E2 (Osquars backe 14, 2 tr.). Mer information kan fås från Jesper O., Ingemar Nåsell och Claes Trygger.


More Fussball

Den 16:e augusti avslutades seriespelet i Korpen. Tyvärr hade Stians Torpeder inte chans att vinna serien inför sista matchen. Lagledningen valde därför att testa en ny taktik. Vi spelade med en man för lite för att förvirra motståndarna. (Det har fungerat för t.ex. Spanien och Italien) Taktiken fungerade bra i ca fem minuter, men sen fick vi glapp mellan lagdelarna och spelarna fick svårt att hålla sina positioner. Undrar varför. Analys pågår!

Måndagen den 21 augusti inleddes cupen (som spelas i form av en serie med fem lag) med match i elljus på Olovslunds BP. Med två nyförvärv gjorde vi vår bästa match i år. Det stod länge 0-0 trots att vi hade två bollar i virket, varav en var ribba in men alla såg inte det. Tyvärr var domaren en av dem som inte såg. Lars Carlestam var omutlig i målet trots att belysnings- makarna tyckt att det var onödigt att lysa upp straffområdet. Med en minut kvar att spela slog nyförvärvet Åke Dagervik till. Vi spelade matchen utan avbytare vilket fick försvaret (åtminstone mig) att gå på knäna i slutet. Trots detta höll vi undan och vann med 1-0 trots avsaknandet av en hejarklack. Nästa match är 28 aug. kl. 20.15 på Olovslunds BP.

THE COACH

Diskret matte-seminarium: Unsolved upper bound problems for convex polytopes

Günter M. Ziegle, Technische Universität, Berlin, håller seminarium i diskret matematik (kombinatorik och teoretisk datalogi), under ovanstående rubrik på torsdag (31 aug.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

In this talk I want to discuss (!) several "Upper bound problems" that are motivated by questions of linear programming and combinatorial optimization, among them:

(Hint: only one of these is entirely trivial.)

A. Björner och J. Håstad

Seminarium i teoretisk fysik: Berezin quantization on homogeneous Kähler manifolds

Prof. M. S. Marinov, Department of Physics, Technion-Israel Institute of Technology, Israel, håller seminarium i teoretisk fysik under ovanstående rubrik imorgon tisdag (29 aug.) kl. 10.15 i seminarierummet, teoretisk fysik, KTH (Osquldas väg 6).

Abstract

Quantum theory is described for dynamical systems with a Kähler manifold as their phase space. The system states are represented by holomorphic functions on the manifold. For any homogeneous Kähler manifold, the Lie algebra of its group of motions may be represented either by holomorphic differential operators ("quantum theory"), or by functions on the manifold with Poisson brackets, generated by the Kähler structure ("classical theory"). The Kähler potentials and the corresponding Lie algebras are constructed explicitly for all unitary representations of any compact simple Lie group.

The quantum dynamics can be represented in terms of a phase-space path integral, and the action principle appears in the semi-classical approximation.

Edwin Langmann

Datorsystemsseminarium: On the Formal Parallelization of Recurrences

Christian Lengauer, Universität Passau, håller datorsystemsseminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 5 sept. kl. 14.15-16 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

The intent of this talk is to discuss the state of the art of the infusion of parallelism into recurrences using formal methods.

In the first part, we will briefly review the polytope method for the parallelization of affine recurrences. Affine recurrences are tail recurrences which correspond to a restricted class of nested for loops. The strong point of the polytope method is that the parallelism is obtained automatically and is guaranteed to be correct and optimal with respect to one of a variety of criteria like the number of execution steps, processors, processor links, inter-processor communications, etc.

In the second part, we will sketch work in progress at the University of Passau on the parallelization of other types of recurrences: (1) while loops, (2) general linear recurrences and (3) divide-and-conquer (i.e., non-linear) recurrences. Our approach is for (1) to extend the polytope method and for (2) and (3) to define parallel program schemata (so-called "skeletons") and characterize their performance properties.

Björn Lisper

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-09-04 <numero@nada.kth.se>