Numero 22

onsdag 7 juni 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Trevlig sommar!

Detta är terminens sista Numero. (Reservation: om det kommer in många intressanta inlägg i Språkhörnsdiskussionen kan red. tänkas ge ut ett Språkhörnsextranummer, eftersom ämnet är så aktuellt.)

Ha det så trevligt i sommar! Numero återkommer när det behövs - i mitten av augusti, troligen.

Red.

Ekonom till NADA

På NADA är vi glada att ha fått en riktig ekonom. Ekonomen heter Christina Billing Ericson och kallas för Tina.

Tina sitter fr o m tisdagen 6 juni i rum 1434 (bredvid Johan Håstad) och får tel.nr. 7323.

Catherine

Kursinformation i WWW - ni glömmer väl inte?

Lärare - ni glömmer väl inte bort att komma ihåg att lägga in kursinformation i WWW inför sommaren?

Information finns i den interna NADA-sidan (som är nåbar under rubriken "Praktisk information" på NADA:s hemsida).

Peter Sv.

Innovation cup 1995

...är öppen för studenter och personal vid tekniska högskolor. Anmälan 1 oktober, regionala stipendiater utses i mitten av november och riksfinal äger rum i januari -96. Numeropärmen 95.064.


Diverse stipendier

Studenbyrån på SU har skickat ut två buntar information om anslag och stipendier, bl.a.om Arbetsmiljöfondens utlandsstipendier och gästförskaranslag. Numeropärmen 95.060.


Internet-kändisar i stan Sökes: Videoutrustningsskötare för ''TV via Internet''

I sommar äger ett s.k. IETF-möte rum i Stockholm 17-21 juli på Grand Hotel. IETF (Internet Engineering Task Force) är Internets standardiseringsinstans. Det är alltså där man beslutar om hur man bör kommunicera - MIME, WWW, News, TCP/IP osv. - i Internet. Tre gånger om året möts alla arbetsgrupper ansikte-mot-ansikte. Resten av året sköts arbetet och diskussionerna via datorpost. SUNET-gruppen - som som bekant är en del av NADA - står som arrangörer av sommarens möte, som är det andra någonsin utanför USA!

Vissa av arbetsgruppernas möten videodokumenteras och "direktsänds" ut via Internet. För skötseln av denna utsändning - kamerastyrning, bild- och ljudmixning etc. - söker arrangörerna ett antal personer (ca. 16) med intresse för detta som mot ersättning kan hjälpa till. Kontakta mig eller Bernhard Stockman <boss@it.kth.se>.

Peter Sv.

Konferens: Konsten att skriva

Pedagågiska rådet vid SU kallar lärare, handledare, studievägledare, studierektorer och studenter till konferens under ovanstående rubrik onsdagen den 11 okt. i KTH. Bland rubrikerna: "Hur kan studenter utveckla sin skrivförmåga?", "Hur ska vår egen skriftliga information utvecklas?", "Kan avhandlingar och andra vetenskapliga alster göras med läsvärda?"

Arrangörerna vädjar till föredragshållare - både kortare inlägg och mer omfattande erfarenhetsbeskrivningar - att skicka in förslag till vad de vill prata om.

(Språkhörnsred. konstaterar att denna språkrelaterade inbjudans rubrik innehåller uttrycket "CALL FOR PAPERS" och ordet "campuskonferensen".) Numeropärmen 95.061.


Nummeseminarium: Polynomial interpolation in several variables

Carl de Boor, Center of Mathematical Sciences, Univ. of Wisconsin, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (12 juni) kl. 10.15 i seminarierum 1625 (Lindstedtsv. 3, plan 6).


Magn. Bergvalls Stiftelse

...främjar vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän m.m. Ansökan senast fredagen den 15 sept. Numeropärmen 95.063.


Vitterhetsakademiens gästföreläsaranslag

...för inbjudan av utländska gästföreläsare, kan sökas senast torsdagen den 7 sept. Numeropärmen 95.062.


''Avgångshall Europa'' - konferens om EU

I Örebro äger en konferens (eller "möte") rum på måndag-onsdag (12-14 juni) med ovanstående namn. "Detta är den största satsningen någonsin för att ge svenska företag och organisationer kontakter och brukbara kunskaper för att lyckas med affärer och samarbete inom EU". Numeropärmen 95.065.


CVAP-seminarium: Head-eye calibration

Mengxiang Li & Demetrios Betsis, CVAP, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 13 juni kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

In this talk, we deal with the kinematic calibration problem of an active head-eye system, which consists of a pair of cameras mounted on a head with 13 degrees of freedom. The aim of calibration is to establish relative relationships between different 3D systems: between camera and neck, eye and neck, etc, so that we can keep track of the camera position in a fixed (calibration) reference system as a function of the visual parameters of the head-eye system. We formulate the problem and propose both closed-form and nonlinear optimization approaches to solve it. Experiments were carried out and comparison of results with other algorithms were made on both simulated and real data.


CVAP-seminarium: Surface orientation and curvature from differential texture distortion

Jonas Gårding, CVAP, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 14 juni kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

A unified differential geometric framework for estimation of local surface shape and orientation from projective texture distortion is proposed, based on a differential version of the texture stationarity assumption introduced by Malik and Rosenholtz. This framework allows the information content of the gradient of any texture descriptor defined in a local coordinate frame to be characterized in a very compact form. The analysis encompasses both full affine texture descriptors and the classical "texture gradients". For estimation of local surface orientation and curvature from uncertain observations of affine texture distortion, the proposed framework allows the dimensionality of the search space to be reduced from five to one.


IPLab-seminarium kring Jiarongs Lis doktorsavhandling

Jiarongs Li, IPLab, håller IPLab-seminarium (på svenska) om sin doktorsavhandling på fredag (9 juni) kl. 9.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Avhandlingen har rubriken Object oriented constraint programming for interactive applications och finns (i preliminärt skick) hos Jiarong Li eller JoAnn Gerdin, IPlab.

Abstract

The integration of constraint programming with object-oriented programming is discussed in this thesis. The integration leads to conflicts, especially with the concept encapsulation. A number of techniques are discussed to solve the conflicts based on the idea of viewing constraint satisfaction as means for consistency maintenance between objects. The resulting object model is called object-constraint model in which both message sending and constraint satisfaction are incorporated and play different roles: messages are used to cause an inconsistent state and constraint satisfaction to achieve a consistent state. Mechanisms for constraint specification and satisfaction suitable for object-oriented programming are introduced. These include symbolic evaluation, local constraint storage scheme and generic solving algorithms.

A constraint programming extension to conventional object-oriented programming languages has been designed to support the proposed object-constraint model. Although the extension supports constraint programming which is conceptually different from imperative programming, the execution of the extension does not differ very much the execution of imperative prgorams. In particular, the extension can be implemented with relative small effort as a class library in languages supporting high-order constructs as such Smalltalk. The implementation supports existing classes.

This thesis work has been originally motivated by interactive graphical applications. The concepts should be useful for other kinds of applications such as control systems.


Licentiatseminarium: Natural Language in Model World Interfaces

Ivan Bretan, SICS/DSV, SU/KTH, håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik imorgon torsdag (8 juni) kl. 10.00 i seminarierum 602, Electrum (Kistagången 16, plan 6).

Abstract

Model world interfaces are graphical environments that allow users to engage directly with a visualized world of objects, properties and relationships that model a given task domain.

The approaches to multimodality detailed in this thesis are based on the idea of anchoring the interpretation of natural language utterances in model world environments. The model worlds considered take the shape of two-dimensional abstract visual languages and a three-dimensional concrete rendering of an artificial reality.

In the former case, the visual languages provide stylized, abstract representations of statements concerning state of affairs in the world, i.e., visual counter-parts of natural language utterances, whereas in the latter case visual representations of physical or metaphorical objects actually make up a concrete model of the world into which the user is immersed.

In both cases, language provides a natural mechanism for handling situations when the abstraction level of the communicative act is sufficiently complex to render the visual modality less useful.

Partially, these two types of multimodality address different needs with different methods. What they share is providing a ground for complementing natural language interaction through exploiting the characteristics of visual languages: explicitness, persistence, direct manipulability, multidimensionality and specificity.


Språkhörnet


Datorpost/e-post/mail - terminologidiskussion

Nordiska språksekretariatets arbetsutskott - ett samarbete mellan de nordiska språkorganen - beslutade redan 1992 att rekommendera kortformen e-post i stället för e-mail (källa: tidskriften Språkbruk, 1992:3). E-post är förstås en förkortning av termen elektronisk post. Bägge termerna syftar bara på kommunikationsmediet.

Staffan R. liksom jag hade hellre sett det inom högskolevärlden vanligare datorpost.

Förutom dess redan vunna burskap är det tydligare och enklare - den aktuella posthanteringen sätts mer i samband med datorer än med elektronik.

En annan fördel med datorpost är att det finns en självklar form för att syfta på själva meddelandena: datorbrev. Med e-post som grund kan man - som Staffan föreslår - tala om ett e-brev men det låter konstigt. Språksekretariatet föreslog inget men i en kommande ordlista i ämnet är termen för ett meddelande helt enkelt meddelande. Vill man vara precisare får det troligen bli e-postmeddelande och det är ju rätt otympligt.

Ett problem som båda termförslagen delar är att det inte finns någon bekväm verbform, dvs. något bättre än att mejla. Inte heller detta verkar språkvårdsorganen ha tänkt på.

Det man först försöker med är datorposta eller e-posta - inte så kul. Men posta används sällan i den eftersökta betydelsen. Skicka är vanligare: "Jag skickar rapporten!", "Kan du skicka ... till mig?". Tyvärr ger det ingen hjälp - datorskicka eller e-skicka är knappast bättre än de tidigare förslagen.

I en framtid när datorpostmediet blir vanligare och mer självklart kanske det normalt räcker med bara skicka men tills dess behövs något precisare. Vad? Skicka förslag och synpunkter till <numero@nada.kth.se>!

På NADA kommer iallafall jag att fortsätta använda datorpost och datorbrev. Viggo påpekade att han ibland känner det omvända behovet - vad kallar man det gamla kommunikationsmediet som Posten har hand om, när man refererar till det i ett datorbrev?

Peter Sv.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-06-07 <numero@nada.kth.se>