Numero 20+21

måndag 29 maj 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Dubbelnummer, näst sista för terminen

Genom s.k. olyckliga omständigheter i samband med utgivningen av förra veckans Numero - red.försening, kort vecka, kopieringsmaskinstrul - blir det istället ett tidigt dubbelnummer idag.

Om inget oförutsett inträffar blir detta näst sista numret för läsåret. Nästa vecka är alltså sista chansen att sprida något till alla på NADA.

Red.

Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

International school in nonlinear science

...äger rum 5-16 september i Nizhny Novgorod, Ryssland. Numeropärmen 95.054


Låneböcker krävs in

Alla böcker från Nadas bibliotek som inte är lånade i det nya datoriserade systemet krävs nu in. Dessa böcker har lånats före 1995 och lånetiden har därför gått ut. Den som har låneböcker som inte har registrerats i systemet (och har märkts med streckkod) måste snarast återlämna dom till biblioteket eller låna om dom. Prefekten står bakom detta beslut.

Med början 1 juni kommer bibliotekets bokbestånd att inventeras och försvunna böcker att om möjligt spåras upp och återföras till biblioteket. Efter sommaren ska inventeringen vara avslutad. Då kommer man att kunna lita på beskeden från programmet Bibl om vilka böcker som är utlånade och vilka som finns i biblioteket.

Viggo

Storsatsning på PDC

PDC ser ut att ha gått segrande ur kampen om Sveriges framtida superdatorcentrum i den utvärdering som HPD-rådet (högprestandadatorrådet) har gjort.

HPD-rådet har beslutat att ge 38 milj kr till PDC tom december 96 för att bygga ut parallelldatorkapaciteten.

NSC i Linköping får samtidigt 37,5 milj kr t.o.m juni 97 för en utbyggnad av vektordatorsystemet.

Efter detta anser expertkommitten att vektordatorer har tjänat ut och att fortsatta satsningar bör ske på PDC.

Gert Svensson

Visitkort

Ann-Britt och Bibbi meddelar att de samordnar visitkortsbeställningar, för minimering av kostnaderna. De har exempel på olika papper och tryck. Kontakta dom!


Fussball

Stians Torpeder har spelat sin fjärde match för säsongen. Tyvärr blev det förlust med 2-0 och ST är därmed fortfarande utan seger i år. Varken domare eller väder kan beskyllas för förlusten. Trots bra spel i mål av Tom Wadden och några snygga anfall, bl.a ett som avslutades med en fin nick av Mathias Persson var vi tvungna att konstatera att motståndarna var bättre.

ST befinner sig nu i en tre veckors period utan matcher, vilken används till intensiv träning. Det är lagledningens övertygelse att detta kommer att leda till ett vältränat och samspelat lag som under juni månad kommer att skörda stora framgångar i "det gröna fältets schack". (Våra fält är i och för sig aldrig gröna eftersom vi spelar på grus men principen är den samma.)

THE COACH

Språkutbildning

...kan KTH-personal få under nästa läsår. Titlar:

Numeropärmen 95.055

Licenciatexamen: Multi-user drawing editors

Anneli Avatare håller seminarium för filosofie licenciatexamen i datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (1 juni) kl. 13.15 i sal E2 (Osquars backe 14, 2 tr.). Sammanfattningstext finns i Numeropärmen 95.059


IVA:s resestipendier, Central- och Östeuropa

...för studiebesök/forskningsvistelser, kan man söka senast fredagen den 9 juni. Numeropärmen 95.056


Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria

...marknadsför sig i och sin omfattande och vällovliga (red.s åsikt) verksamhet i en liten folder som finns i Numeropärmen 95.058


CVAP-seminarium: Non-rigid motion of the ventricle of a live frog and other projects on motion at the University of Texas

J. K. Aggarwal, University of Texas, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (31 maj) kl. 10.30 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

Several projects on the analysis of rigid as well as non-rigid motion of objects are in progress at the University of Texas at Austin. One of the projects aims at analyzing and modelling the structure and motion of the ventricle of a live frog through the acquisition of a sequence of images using a stereo microscope. Another project concerns the navigating and modelling of corridors of a building by a tetherless robot. The robot is equipped with a stereo fish-eye camera system. The talk will briefly discuss the problems, results and future direction of research for these two projects. It will also focus on the common and not so common threads running through these research projects.


Docentföreläsning: Skrivmedium och skrivstrategier

Kerstin S. Eklundh håller IPLab-seminarium, tillika docentföreläsning, under ovanstående rubrik på fredag (2 juni) kl. 9.15-10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Kognitiva processmodeller beskriver skrivprocessen som en rekursiv problemläsningsaktivitet, bestående av delprocesserna planering, översättning och evaluering/revision. Skriventens hantering av dessa processer sker under villkor som ibland är motstridiga. Hit hör kunskapen om uppgiften, ämnet och mottagarna, språkets krav samt den redan skrivna textens egenskaper. Planering, dvs medveten representation av uppgiften och målen, är en viktig strategi för att mäta dessa krav.

Användningen av datorer för att skriva har i flera avseenden förändrat skrivprocessen. Ordbehandlare tycks uppmuntra till revision, särskilt på låg nivå, och samtidigt minskad planering i förhållande till traditionella skrivmedier. Överblick är ett centralt problem vid omfattande skrivuppgifter, och förbättring av överblicken tycks vl al medföra ett mer varierat revisionsmönster. Experimentella system av hypertextmodell har utvecklats som utformats för att stödja planering, men dessa har visa sig kunna ge "biverkningar" i form av bl a överstrukturering.

Seminariet kommer att beskriva hur skrivmediet kan påverka skrivprocessen, med speciell tonvikt på hur utformningen av datorstödda skrivverktyg påverkar planerings- och revisionsmönster.


Högskola på Södertörn

Riksdagen har nu beslutat om en ny högskola på Södertörn. Redan hösten 1996 ska Södertörns högskola ta emot drygt 1000 studenter. 1999 beräknas högskolan ha 4000 studenter och 100 lärare i nybyggda lokaler. Utbildningsutbudet vid högskolan inriktas i huvudsak på de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, men även naturvetenskap och tekniskt basår omfattas. Det nya högskoleområdet ligger i Flemingsberg bakom Huddinge sjukhus och Tandläkarhögskolan.

KTH-ekot, Olle Blomqvist

Föreläsningar i numme och plasmafysik

...äger rum på Alfvénlaboratoriet de närmaste veckorna. Första tillfället är på onsdag (31 maj) kl. 9.30 i sal 1419 (ändrad tid och plats!), då doc. J Scheffel föreläser om Initial Value Problems. Numeropärmen 95.057.


Licenciatexamen: Structural Decomposition - a transformation supporting stepwise refinement in LOTOS

Maria Hultström, TSlab, IT, KTH, seminarium för licenciatexamen under ovanstående rubrik på torsdag d (1 juni) kl. 13.15 i sal C1, Kista (Electrum, 2 tr., uppg. C). Smörgåstårta och cider serveras efteråt!

Abstract

A system which on a high level of abstraction is represented as a single entity can, at a less abstract level be regarded as several different entities working concurrently. These entities can be physical or logical components, protocol entities, etc. It is desirable to automatically derive specifications for the different entities, so that their joint behaviour satisfies the high-level specification. This supports the design methodology of stepwise refinement.

In this thesis we propose a method for using the process algebra LOTOS in top-down design. The method amounts to successively decomposing specifications by identifying potentially parallel components. This is achieved through a correctness preserving transformation, which transforms a monolithic LOTOS process into two processes composed by the parallel operator. The transformation extracts the implicit parallelism of the given process, and minimizes the amount of synchronizations that has to be introduced between the two processes. A part of a behaviour is called

implicitly parallel if it can be expressed (by using some notion of equivalence) as two sub-behaviours performing in parallel. Thus, a LOTOS expression may have implicitly parallel parts, although it does not explicitly contain a parallel operator.

The transformation is implemented in the transformational tool LOLA and illustrated on a small application. The transformation is called Structural Decomposition as it decomposes an entity into entities composed by the parallel operator. The main contribution of the Structural Decomposition transformation with respect to previous work is that it introduces less signals between the resulting entities.

Decomposition has several practical applications, for example:


PDC-seminarium: Molecular Dynamics on Parallel Computers

Prof. Monte Pettitt, University of Houston, gästar PDC och håller ett seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (31 maj) kl. 11.15-12 i seminarierum 1625 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Abstract

Molecular dynamics and many other particle based simulation techniques are often highly parallelizable in principle. In practice many algorithms for concurrency can lead to irreproducible trajectories. We suggest a method for providing reproducible simulations that suffers only a small performance penalty. Results for scaling of the Ewald (lattice-sum) molecular dynamics code ESP on the KSR-1 are also given and the effects of trying to overlap computation and communication on the KSR are discussed. Algorithms are discussed with particular attention focused on the force summation aspects.

Gert Svensson

Brevinledning 3: Svenska Språknämnden registrerar bara

Red. är förvånad över att Svenska Språknämnden i sina skrivregler tillåter Hej, som inledning till brev. Tillåt mig påminna om, att Språknämnden i mycket ringa grad ser sig som organ för att normera språket. I stället nöjer man sig med att registrera förändringar, även tvivelaktiga sådana, och betraktar detta som att språket har utvecklats. Då är faktiskt Sture Allén betydligt strängare i sin bedömning av vad som är lämpligt.

Hans Riesel

Brevinledning 4: Personligt val och kulturella konventioner

Ingrid tycker inte jag ska lägga mig i hur hon eller andra inleder personliga brev - Jag lyssnar gärna på vad ni har för åsikter, men jag tror inte att jag vill acceptera en standard för mina personliga brev.

Jag ber om ursäkt om jag formulerade mig så att det kunde uppfattas så. Självklart får Ingrid och andra välja brevinledning hur de vill! Jag var mera ute efter om det pågick en ändring av konventionerna för brevinledning.

För visst finns det konventioner, och visst kan de vara praktiska ibland? Nu var brevinledning tydligen ett dåligt exempel, men om det förefaller som att vissa svenska konventioner håller på att försvinna på grund av ett stort inflytande från engelskspråkig (eller allmän internationell) miljö - är det något att bry sig om?

En anledning till att jag tänker på detta är att jag har sysslat en del med sådana saker i standardiseringssammanhang. Där har man insett att kulturella skillnader inte går att på traditionellt sätt standardisera bort. Istället försöker man skapa sätt att beskriva dem på ett neutralt sätt, så att ett datorprogram kan göras oberoende av kultur. Dessutom samlar man in data om konventionerna från olika länder - ett arbete som kan vara nog så svårt. Dels måste man hitta personer med kompetens i frågan, dels måste dessa personer bli överens om vad som gäller. Hittills har man mest arbetat med språk- och teckenfrågor - vilka tecken behövs i en viss språkmiljö, hur sorterar man, etc. - och med format för skrivning av datum, nummer och valuta.

Jag var f.ö. svensk representant under arbetet med rapporten Nordic Cultural Requirements on Information Technology, där nordiska krav i dessa frågor redovisas. Boken utgavs 1992 genom ett samarbete mellan nordiska standardiseringsinstanser och används idag som förlaga då andra länder ska göra samma sak. Rapporten (i bokform) finns att låna på biblioteket.

Peter Sv.

Fysikseminarium: The Dixmier-Douady invariant and anomalies

Prof. Alan Carey, University of Adelaide, Australia, håller seminarium i teoretisk fysik under ovanstående rubrik imorgon tisdag (30 maj) kl. 10.15 i seminarierummet, teoretisk fysik (Osquldas väg 6).

Abstract

The Dixmier-Douady invariant arises in the study of C^* algebras. Recently, as a result of work of Brylinski, Murray, Crowley and the speaker, this invariant has been found to have applications to the study of anomalies. There are two points of view on this application, a Cech picture and a de Rham picture. The former is more closely adapted to analytic approaches and the latter to a geometric description. This talk will discuss the Cech picture as developped by Crowley.

Edwin Langmann

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-05-29 <numero@nada.kth.se>