Numero 17

tisdag 2 maj 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Institutionskollegium

Måndagen den 22 maj kl. 14.15-16 i sal E3 (Osquars backe 14, 1 tr.) äger nästa NADA-institutionskollegium rum. På programmet står: Välkomna!
Ingrid

Japanska mattekonferenser

...har inkommit en lista med, från Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University. Finns i Numeropärmen 95.050.

Måndagsseminarium: Är superdatorn verkligen död?

Under våren har våra populära måndagsseminarier ersatts av våra populära teknologföredrag. Måndagen den 15 maj kl. 15.15-16 i sal E1 (Osquars backe 2) kommer emellertid Per Hammarlund att spekulera kring ämnet Är superdatorn verkligen död?. Välkomna
Ingrid

Mer om visitkort

Genom min förra notis i Numero fick jag tips om hur man enklast hanterar detta (från Anna Thorsson, tack!): Man kontaktar Birgitta Krasse på mediateknik, anknytning 7404, så tar hon hand om det hela! Tryck av fler än 8 visitkort åt gången ger 20 % rabatt, så samordning förordas.
Peter Sv.

NADA:s identitet - klocktornssymbolen eller något nytt?

Vad ska vi ha för symbol för NADA i framtiden? Ska vi behålla den gamla klocktornssymbolen - av historiska skäl - eller ska vi byta till något nytt, och i så fall vad? Härmed inbjuds alla NADA-anställda att komma med förslag till hur NADA ska identifieras i framtiden. Låt fantasin och kreativiteten flöda!
Peter Sv.

Studier av elevernas arbetstid

Jag har blivit ombedd att sitta med i en arbetsgrupp som ska titta på hur en studie av elevernas arbetstid, totalt och för olika ämnen, ska kunna göras. Jag hoppas att studien sedan kan bli av nästa vår. En sådan här studie är naturligtvis högintressant för Nada. Vi tror ju att teknologerna inte lägger ner orimligt mycket tid på våra grundkurser, men andra tror att de gör det. Jag är tacksam för tips och ideer om hur studien skulle kunna göras/inte bör göras och om erfarenheter från andra högskolor.
Kerstin F.

Efterlysning: Maplebok

För några månader sedan lånade jag ut mitt eget exemplar av Maplemanualen och jag minns inte till vem. Kan du som lånade boken vara snäll och lämna tillbaka den. Jag arbetar på nya versionen av Maplehäftet och behöver den så fort som möjligt.
Viggo

Populärvetenskapligt: Vad kan datorn räkna på idag

Björn Engquist, NADA, håller en populärvetenskaplig föreläsning under ovanstående rubrik imorgon onsdag (3 maj) kl. 17.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2).

Sammanfattning

De första datorerna för femtio år sedan byggdes för beräkningar. I dag används de största datorerna fortfarande till att räkna på. Datorsimulering är nu en naturlig och etablerad metod att tillsammans med teori och experiment förstå och förutsäga vår omvärld i alla vetenskaper. Vi skall diskutera några av de genombrott som varit och vad vi kan vänta av framtiden.

Fussball

Säsongens andra match för Stians Torpeder innebar tyvärr säsongens första förlust. Björklundshage IF vann med 4-0. De uteblivna framgångarna berodde denna gång ej på planen utan på att vi bara hade en avbytare och dessutom fick en tidig skada. Framtida framgångar säkrades efter matchen genom att vi mutade domaren (med gratis hemresa).
THE COACH

Kursstart: Software methods for business reengineering & enterprise modelling for requirements determination

Professor Alfs T. Berztiss, University of Pittsburgh & professor Janis Bubenko jr KTH/SU, DSV, startar en kurs under ovanstående rubrik tisdagen den 9 maj kl. 9.15 i rum 60, DSV, Electrum (Kistagången 16, 5 tr). Mer information från Janis Bubenko jr, janis@dsv.su.se. Anmälan till Eva Jansson, 08-161604, evaj@dsv.su.se, eller fax 08-703 90 25.

CVAP-seminarium: Autonomous and semi-autonomous mobile robots

Kristian Simsarian, SICS, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 10 maj kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

The talk will address the following mobile robot topics, old and new:

View-Invariant Regions and Mobile Robot Self-Localization

Here we address the problem of mobile robot self-localization given a polygonal map and a set of observed edge segments. The standard approach uses interpretation tree search with pruning heuristics to match observed edges to map edges. Our approach introduces a preprocessing step in which the map is decomposed into view-invariant regions (VIRs). The VIR decomposition captures information about map edge visibility, and can be used for a variety of robot navigation tasks.

Virtually Telling Robots What to Do

Here we describe a distributed virtual environment application that combines robotics in both virtual and real worlds. The motivation for this system comes from research in virtual and augmented reality, autonomous robotics and computer vision. The system combines graphical immersive environments with the live video from a robot working in a real environment. The worlds are synchronized and updated based on both the operator selections, commands and robot actions. This system allows the user to have a powerful tool to create and control autonomous robots, thus making possible the realization of single and multiple autonomous robot applications.
Jan-Olof Eklundh

Docentföreläsning i teoretisk fysik: Three trends in quantum chaos

Per Dahlqvist, mekanik, håller docentföreläsning i teoretisk fysik under ovanstående rubrik onsdagen den 10 maj kl. 10.15 i seminarierummet, teoretisk fysik (Osquldas väg 6).

Abstract

We review three main lines in the area of research called quantum chaos. The first focus on the correspondance principle and try to explain how classical chaos is revealed in a quantum system when Planck\qs constant tends to zero. It turns out, however, that this question cannot be answered without taking the systems interaction with the environment into account. The second, more modest line of research studies behaviour of quantum spectra and eigenfunctions if the corresponding classical system is chaotic. There are striking numerical evidence for universal signals of chaos but poor theoretical understanding. The third \qtrend\q involves modern semiclassical methods for calculating spectra. The methods deals with classical periodic orbits. Their multitude disables one to pursue the computations into the semiclassical regime. We briefly discuss the need for periodic orbit asymptotics and the possibility to derive level statistics from the classical behaviour of the system. The talk is intended for non-experts in the field.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-05-05 <numero@nada.kth.se>