Numero 16

tisdag 25 april 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Fotbollspremiären

Fotbollssäsongen inleddes onsdagen den 19:e april. Stians Torpeder mötte Dream Team på en plan som var mer lämpad för vattenpolo (Nockebyhovs BP). Kreativa försök att spela utanför vattenpölarna bestraffades tidvis med indirekt frispark/inkast. Matchen slutade 1-1 efter ett sent kvitteringsmål på nick av Tom Wadden på Lars Carlestams välavvägda inlägg. Det är lagledningens förvissning att vinsterna kommer så fort vi får möjlighet att spela på en väldränerad plan där vårt tekniska kortpassningsspel kommer till sin rätt.
THE COACH

Lägenhet sökes

Hej! Jag söker lägenhet (2 el. 3 rok) för minst ett år framåt.

Hör av dig till mig via [kolm@nada.kth.se] eller på tel. 9115. Tack!

Petter Kolm

Teknologadresser

Aktuella adresser till tidigare teknologer kan köpas, utskrivna på papper som underlag för etiketter. Förutsättningen är att personnummerlistor lämnas på diskett, i Excel- eller Word-format. Kostnaden är två kronor per adress, mininum 400 kr.

Kontakta enheten för vidareutbildning, Carl-Axel Engdahl, anknytning 6968, <CarlAxel_Engdahl@lector.kth.se>.


Mediateknik erbjuder bildhjälp

TS Mediateknik meddelar att de kan hjälpa till med digitalisering av pappers- och filmoriginal (inscanning), bildredigering i dator samt utmatning av resultatet till film, stordia, papper eller CD-ROM. Prisexempel: digitalisering och utskrift 85/54 kr, redigering 360 kr./timme.

Jonny Schakowsky, anknytning 7401, har hand om detta.


Ny fickfolder och ''Annual Report''

En ny utgåva av Fakta och siffror (på svenska och engelska) har utgivits, liksom Annual Report. Finns på Informationsenheten.

DSV-seminarium: Goal Driven Requirements Engineering

Jans A Bubenko, jr, <janis@dsv.su.se> håller DSV-seminarium under ovanstående rubrik imorgon onsdag (26 april) kl. 15.15 i seminarierum 501, DSV, Electrum (Kistagången 16, 5 tr).

Abstract

In my view, Requirements Engineering (RE) is the area of knowledge acquisition and management, concerned with organisational actors (users, customers, "stakeholders") with respect to their visions, intentions, problems, and activities regarding their need for information support, and developing and maintaining an adequate requirements specification of an information system. This description suggests that RE includes managerial, organisational, economic, social, as well as technical issues and problems.

Ideally, a requirements specification should include also a description of basic assumptions, needs, and knowledge of the problem domain, needed for better understanding of the domain in the process of designing and implementing an information system. More specifically, it could include interrelated components describing issues like:

During the last two years we have, within the ESPRIT Project 6612 F3, developed a technique called Enterprise Modelling (EM). The EM approach is a further development of a goal oriented business modelling technique, used by SISU since 1987. The EM approach prescribes a systematic, structured, and interrelated documentation of knowledge about the enterprise, its objectives, activities, concepts, and actors. The Enterprise Model consists of several submodels for communication with human sources of information. The EM is assumed to be developed co-operatively by users and requirements engineers during the requirements acquisition process. The EM maintains relationships between information system requirements and other relevant, sometimes intentional, knowledge, acquired about the application domain. The main objective of this technology is to obtain a better alignment between the business activities and the supporting information system.

Experimental use of this approach has returned many positive experiences. It has, however, also revealed several RE problems of general kind. Our impressions can be summarised as:

For references, see Janis Bubenko\qs home page on http://www.dsv.su.se/research/syslab/syslab.html

Datalogiseminarium: Universella hashfunktioner och beräkningsmässigt svåra predikat

Mats Näslund, NADA, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik torsdagen den 4 maj kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

En familj \$H\$ av booleska funktioner sägs vara en familj av beräkningsmässigt svåra predikat för en funktion \$f\$ om det för en slumpvis vald funktion \$h\$ från familjen är "svårt" att i polynomiell tid givet \$f(x)\$ gissa \$h(x)\$. Existensen av sådana familjer där \$h\$ är lätt att beräkna är ytterst viktig bl.a. vid konstruktion av pseudoslumptalsgeneratorer. Jag kommer att studera denna egenskap hos två familjer av universella hashfunktioner: Linjära funktioner i GF\$\[2^n]\$ och linjära funktioner modulo ett (inte alltför litet) primtal. Jag kommer visa att för varje enkelriktad funktion \$f\$ är alla individuella bitar i den första familjen beräkningsmässigt svåra och att de \$O(\log n)\$ minst signifikanta bitarna i den senare också är "svåra". Båda familjerna har dessutom \$O(\log n)\$ simultant beräkningsmässigt svåra bitar. Detta resultat visar, tillsammans med den s.k. Goldreich-Levins sats, att alla de vanligt förekommande typerna av universella hashfunktioner ger upphov till beräkningsmässigt svåra bitar.
Anders Björner & Johan Håstad

Exjobbsseminarier om prestandautvärdering, fritextsökning, skiktat neuronnät, ögonföljarsystem och radarbilder

Tisdagen den 2 maj blir det två exjobbsseminarier:

Kvart över elva, sal E36

Per Gunnarsson, E88, 12 p: Verktyg för prestandautvärdering av marina ledningssystem
Arbetet är utfört vid CelsiusTech Systems AB, handledare Henrik Eriksson.

Anders Sundström, F89, 12 p: Att hitta i informationssamhället med hjälp av fritextsökning: Förutsättningar för spridning av fritextdatabasen BRS/SEARCH
Arbetet är utfört vid Dataware Technologies, Köpenhamn, handledare Henrik Eriksson.

Kvart över 3, sal E32

Garlen Mansourian, D89, 20 p: Skiktat neuronnät med tillämpning i industriell processtyrning
Arbetet är utfört vid University of Florida, handledare: Örjan Ekeberg.

Martin Lindqvist, D90, 12 p: Blicken som interaktionsmedium i tredimensionella miljöer - utveckling och utvärdering av ett ögonföljarsystem
Arbetet är utfört vid De Montfort University, Leicester, UK, handledare Kai-Mikael Jää-Aro.

Jonas Öhrn, E90, 20 p: Undersökning av radarbilder med bildbehandlingsmetoder
Arbetet är utfört vid Celsius Tech Electronics, handledare Stefan Carlsson.


Germunds födelsedagskonferens omskriven

En artikel i tidskriften SIAM News med rubriken Two Special Swedish Birthdays berättar om konferenserna och firandet i samband med Germunds respektive Åke Björcks födelsedagar. Artikeln bifogas pappersupplagan av Numero och finns i Numeropärmen 95.048.

SIAM = Society of Industrial and Applied Mathematics, världens största och mest välkända organisation för tillämpad matematik.


Populärvetenskapligt: [Om numme - titel okänd]

Onsdagen den 3 maj kl. 17.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2) berättar Björn Engquist om några numeriska problem. Föreläsningen ingår i NADA:s populärvetenskapliga serie och vänder sig till teknologer och anställda på KTH.
Kerstin F.

Seminarium: Atomic kinetics in a quasicrystal

Misha Dzugutov håller seminarium under ovanstående rubrik imorgon onsdag (26 april) kl. 10.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

An important distinction of quasicrystals as compared with periodic crystalline structures is that the former possess additional dynamical modes associated with the incommensurate or phason degrees of freedom. These modes can be observed as local atomic rearrangement which do not disturb the long-range quasicrystalline order. A fascinating aspect of phason dynamics is that is brings about a novel mechanism of atomic diffusion which can be much faster that the conventional vacancy-driven diffusion in solids. In this talk, a new results on atomic diffusion in quasicrystals obtained from the Molecular Dynamics simulation will be discussed. The particular point to be addressed is the relationship between the quasicrystal geometry and the diffusive atomic motions.

Albihns stipendium för tekniskt kreativ KTH-studerande

...kan man nominera till senast på söndag (30 april).

Den kreativa insatsen ska vara av tekniska karaktär och sådan att den bidrar till en positiv teknikutveckling.Numeropärmen 95.049.


Seminarium: 50 years of Nuclear Activities in France (scientific aspects)

Prof. Robert Dautray, Ecole Polytechnique, Paris, håller seminarium under ovanstående rubrik torsdagen den 4 maj kl. 15.00 i Kollegiesalen, administrationshuset (Valhallavägen 79).

Prof. Dautray är en av de ledande personerna inom det franska kärnenergiprogrammet och har gjort sin vetenskapliga karriär inom CEA, Commissarial ā l\qEnergie Atomique, där han bl.a. arbetat emd utveckling av modeller för styrning av reaktorer, styr- och processtekniska system i gasdiffusionsanläggningar, konstruktion och utveckling av Framkrikes första materialforskningsreaktor i Cadarache, samt senare högflödesreaktorer, avsedda bl.a. för neutronspektorskopi.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-04-27 <numero@nada.kth.se>