Numero 15

torsdag 20 april 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Fel

Genom ett hanteringsmisstag i samband med byte av system för Numerotillverkning blev en jättegammal notis publicerad en andra gång i förra Numero. Red. ber om ursäkt och hoppas att alla intresserade även såg datumet i notisen "innan" de beslutade att gå på seminariet!

Ett annat fel förra veckan (som dock red. bara delvis är skyldig till) var tidpunkten för Kristina Groths IPLab-seminarium - se notis i denna utgåva.

Slutligen gjorde red. en närmast oförlåtligt försummelse: Det fanns ingen tillönskan om en glad påsk! Hoppas ni hade det ändå, trots vädret.

Red.

Hur mäter man användbarhet?

Mikael Goldstein, Telia Research, håller MDI-föreläsning under ovanstående rubrik tisdagen den 2 maj kl. 13.15-15 i sal E3 (Osquars backe 14, 1 tr.).

Sammanfattning

Vad är användbarhet? Hur mäter man användbarhet? Vilka slutsatser kan man dra av en användbarhetsutvärdering? Ett examensarbete som genomfördes av två teknologer från D-linjen under 1994 tas upp och diskuteras ("Analys, implementation och utvärdering av ett användarv nligt gränssnitt för transaktionstjänsten Bank på telefon").

Hur förhåller sig användbarheten till användningen? ETSIs användbarhetsmodell diskuteras.

Hur mäter man användbarheten hos en talsvarstjänst utan att använda den? Deltagarna på föreläsningen får under pausen fylla i ett användbarhetsformulär som sedan bildar ett index (INSUFI-indexet). Tidigare resultat med detta index presenteras.

Hur går det till i verkligheten när man konstruerar tjänster? Skrivbordsmetoden jämförs med användarcentrerad experimentell tjänsteutveckling, Wizard-of-Oz samt Pjäsmetoden.

Kai-Mikael

Visitkortstryck

Flera har frågat mig om visitkort - hur dom ska se ut, var man kan få dom tryckta osv. - så jag har undersökt lite.

Som vanligt blir det billigare ju fler man trycker, så samordning inom grupperna förordas. Namn, titel (svensk och/eller engelsk) och telefonanknytning är vad som måste insamlas från varje person. Övriga data - ev. forskningsgruppsnamn, besöksadress, faxnummer m.m. - är ju normalt gemensamt inom gruppen.

Enklast verkar vara att göra visitkortsark med Pagemaker. Mallar finns på Mac-arkiv och NADA-anpassade versioner kommer att läggas upp på NADA-arkiv.

Hur man lämpligen gör när Pagemaker-dokumentet är färdigt håller jag på att undersöka. Man kan själv skriva ut det på 600-punktersskrivare (på visst sorts papper) men bäst vore om man kunde lämna disketten vidare. Mer information nästa vecka!

Peter Sv.

IPLab-seminarier

Lasse Kj. medddelar att detta är vårens program för IPLab-seminarier. Tid och plats är normalt fredagar kl. 9.15-10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

28 april
Anna Schömer: Kunskap i Nätverk
5 maj
Lawrence Thomas: Realism versus abstraction in user interface design
19 maj
Kristina Groth: Realism versus abstraction in user interface design
2 juni
Kai-Mikael Jää-Aro: Videovisning, VR

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-04-20 <numero@nada.kth.se>