Numero 14

tisdag 11 april 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Stöld igen

Nu har tjuven varit framme igen och tagit en powerbook. Jag uppmanar alla som har bärbara datorer att förvara dem inlåsta när man inte har uppsikt över dem. Även korta stunder utan tillsyn räcker för en observant tjuv.

Bärbara datorer måste hanteras som den egna plånboken. Vi vill inte använda våra pengar till att ersätta stulen utrustning.

Hjälp till att vaka över våra saker!

Ingrid

Informationsenheten m.fl. flyttar 7 april

Informationsenheten, International Office, Vidareutbirdningsenheten och Vikin UETP flyttar den 7 april från Lindstedtsvägen 5 till Osquars backe 27(!).


Ont om plats under 1995/96

Som vi förespeglade inför flytten till våra nuvarande lokaler kommer det att bli trångt nästa läsår. Det är först sommaren 1996 som vår lokalplan kommer att kunna realiseras i verkligheten. Mer konkret kommer det att innebära att ett 20-tal personer kommer att behöva flytta till evakueringslokaler under ca ett års tid. Andra kommer att behöva tränga ihop sig och få dela rum. Det är min förhoppning ni som berörs har förståelse och ställer upp på den nya, temporära förtätningen.

I nästa vecka kommer jag att försöka ordna ett möte där vi kan studera ritningar för evakueringsplanerna. Det kommer i första hand att beröra de som sitter i orenoverade rum på LV 5 - C2M2 och vissa andra numeriker.

Där förtätning behöver göras kommer vi att prata individuellt med de som berörs.

Ingrid

Teknologie doktorer i fysik - behövs sådana

Paneldebatt om forskarutbildningen under ledning av Lennart Stenberg, NUTEC äger rum måndagen den 24 april kl. 18.00 i Kröken, Kårhuset (ingång från Gasqueparken). Numeropärmen 95.047.

Odd Bolin & Måns Bjuggren

Bästa färgmiljö

Våra renoverade lokaler har fått hedersomnämnande i tävlingen Bästa Färgmiljö, som arrangeras av Målarmästarnas Riksförening. Kristina Johansson, KTH tycker att vi på NADA ska ta åt sig en del av äran, eftersom vi aktivt har påverkat färgsättning m.m.

Juryn ger färgsättningen ett hedersomnämnande för den konsekveta renheten, för den integrerade konstnärliga utsmycknngen och för det fantasifulla sättet att behandla nytillskottet. Vi måste dock med beklagande påpeka, att målningsarbetenas tekniska utförande på intet sätt står i klass med färgsättningens konstnärliga kvalitet.

NUMERO gratulerar Ahrboms arkitektkontor, Kristina Johansson, arkitekt på KTH och alla på NADA, Mekanik och Matematik som bidragit till färgsättningen.

Ingrid

Sprängningar i grannskapet

Om ca 3 veckor (början av maj alltså) kommer man under ca 3 veckors tid att spränga i kulverten i etapp 3. Ca 1 större skott om dagen blir det, som förmodligen endast kommer höras, inte avge kännbara vibrationer. Exaktare uppgifter kommer senare.

Ragge S.

Lägenhet eftersöks, augusti

Hej!

I augusti skall jag tillbringa en månad vid KTH i Stockholm. Jag söker en bostad (en liten lägenhet eller ett studentrum) att hyra.

Om Du har ett erbjudande eller har information, skriv till Jean-Francois.Collard@lip.ens-lyon.fr, (Adress för vanlig post är Laboratoire de l\qInformatique du Parallelisme, Ecole Normale Superieure de Lyon, 46 Allee d\qItalie 69364 Lyon / cedex 07, Frankrike.) TACK!

Jean-Francois Collard

PDC: Scaling behaviour and the extrema statistics of the atomic trajectories in liquids

Misha Dzugutov håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 12 april kl. 10.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The idea of scale-invariance was first applied to the analysis of the statistical geometry of irregular curves by Richardson, who managed to describe in this manner the coastline of Britain. This approach was developed and popularized by Mandelbrot in his famous book. The self-similar, or fractal behafiour of atomic trajectories in liquids contains an important information about the kinetic properties of that phase. It is also intimately related to the statistics of extrema. The present talk will address some basic aspects of this relationship. The fractal behaviour will be discussed in the context of variation in the liquid dynamics.


PDC-kurs: Introduktion till IBM SP2

Denna kurs är avsedd för personer som inte har någon erfarenhet av IBM SP2. Tyngdpunkten för kursen är programmering. Deltagarna ska ges förutsättningar för att skriva och exekvera parallella program.

Kursen pågår i två hela dagar med föreläsningar på förmiddagarna och terminalövningar på eftermiddagarna. Kursen kommer att ges vid flera tillfällen. Första och andra tillfället blir 20-21 april respektive 10-11 maj.

Om ni vill anmäla er till kursen eller om ni har några frågor, kontakta Britta Svensson (britta@pdc.kth.se, 08 - 790 7907). Antalet platser är begränsade.

Erland Fristedt <erlandf@nada.kth.se>

Towards Improved Programmability of Parallel Computers by Integrated Development of Languages, Compilers, and Hardware Architecture

Ernst A. Heinz, Universität Karlsruhe håller datalogiseminarium under ovanstående rubrik på onsdag (21 sept.) kl. 15.15-17 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

The research group lead by Prof. Walter F. Tichy at the Institute for Program Structures and Data Organization, University of Karlsruhe, Germany, focusses on adequate programmability of massively parallel computers. To this end, we propose and follow an integrated approach of tightly coupled language and hardware co-design. Machine-independent, explicitly parallel languages serve as the driving forces of our compiler and hardware developments.

The talk presents and evaluates the results of our Project Triton (Modula-2* environment, Triton/1) that traces its origins back to 1990. Furthermore, we will discuss our subsequent and present research in related fields (Modula-3*, Opto-Electronic CRCW Shared Memory).

Björn Lisper and Lars-Erik Thorelli

Diskret matte-seminarium: Fultons väsentliga mängder för permutationer

Svante Linusson håller seminarium i diskret matte under ovanstående rubrik torsdagen den 20 april kl. 15.15-16.15 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Sammanfattning

För varje etta i en given permutationsmatris skuggar man de positioner som står till höger om ettan i samma rad eller nedanför ettan i samma kolumn. De positioner som är kvar oskuggade kallas för vita rutor och bildar diagrammet för permutationen. Diagrammet är ett välstuderat kombinatoriskt objekt som bestämmer permutationen entydigt. Den väsentliga mängden för permutationen definieras som de sydöstra hörnen av diagrammet d.v.s de vita rutor där både rutan direkt till höger och rutan rakt nedanför är skuggade. Varje hörn i den väsentliga mängden märks sedan med rangen av delmatrisen som är nordväst om hörnet. Med denna märkning bestämmer den väsentliga mängden permutationen entydigt.

Den väsentliga mängden infördes i ett arbete av Fulton från 1992 som redskap då han studerade vissa problem inom algebraisk geometri. Jag kommer att presentera några resultat från två artiklar där Kimmo Eriksson och jag har behandlat den väsentliga mängden ur kombinatorisk synvinkel. Bl.a. den av Fulton efterfrågade fullständiga karakteriseringen av vilka mängder av rutor med märkning som är väsentliga mängder för permutationer, klassifisering av vissa permutationstyper i termer av den väsentliga mängden och en del enumerativa resultat.

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 1995-04-12 <numero@nada.kth.se>