Numero 12

onsdag 29 mars 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Måndagsseminarium om teknologdatorprojektet (en dator till varje teknolog)

Kerstin F. och Lennart E. berättar om det s.k. teknologdatorprojektet under ett måndagsseminarium under ovanstående rubrik på måndag (3 april) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

Tanken bakom teknologdatorprojektet är att teknologerna ska se datorn som ett naturligt och personligt verktyg för studier och ingenjörsarbete. Datorn ska användas i flertalet kurser på KTH för att göra beräkningar, skriva rapporter, kommunicera, söka information etc. För att detta ska bli verklighet fordras dels att teknologerna har tillgång till datorer och lämplig programvara och dels att kurserna anpassas.

Projektet kommer att börja hösten 1995 med åk 1. De kurser som läses i åk 1 nästa läsår måste/bör således göras om så att de teknologer som har egen dator kan använda den som ett naturligt verktyg. Försöksverksamhet pågår på I-linjen under vårperioden, då bl.a. kursen i Programmeringsteknik går. Det är dock mycket som är oklart. Vi vet t.ex. inte i vilken utsträckning teknologerna verkligen kommer att ha egna datorer och vad för datorer de kommer att ha.

På måndagsseminariet kommer det att bli information och viss diskussion. Min avsikt är att det ska bli ytterligare ett seminarium om teknologdatorprojektet i maj.

Kerstin F.

Exjobbsseminarium i datalogi: Datorbaserat ärende- och projekthanteringssystem hos Handikappinstitutet

Björn Lundberg, E89, håller exjobbsseminarium i datalogi under ovanstående rubrik på tisdag (4 april) kl. 16.15 i sal E4 (Lindstedtsv. 5). Arbetet är utfört vid Handikappinstitutet. Handledare Viggo Kann.


Populärvetenskapligt: Virtuell verklighet? Vad är det för fel på den gamla?

Kai-Mikael Jää-Aro, håller seminarium i NADA:s pulärvetenskapliga serie under ovanstående rubrik torsdagen den 6 april kl. 17.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2).

Virtual Reality (VR) är något som fått mycket uppmärksamhet i medierna i samband med IT-modet och beskrivs omväxlande som det bästa för mänskligheten sen LSD uppfanns respektive det farligaste för mänskligheten sen LSD uppfanns. Vi ska titta på de virtuella världarnas långa historia inom kärnkrafts-, flyg-, offshore- och datorindustrin och studera om virtuella världar används idag, hur relevant kringutrustning och mjukvara är konstruerad och vilka tillämpningar virtuella omgivningar kan tänkas få inom en inte alltför lång framtid. Vi ska i förbifarten notera skillnader mellan semesterresor till Mars och Mallorca och varför virtuella resor är olämpliga i det ena fallet.


Dörrarna får vara uppställda

Som de flesta säkert har märkt har vi infört möjlighet att ha vissa dörrar uppställda på dagtid. Det är vissa av de glasade metalldörrarna som nu har tidsstyrd automatisk dörrupphållning. Det är ett experiment för att se om det räcker som anpassning för personer som har svårt att öppna dörrarna.

Det fungerar så att dörren under vissa tider (s.k. normal arbetstid) inte stängs när någon passerat, utan förblir på vid gavel. När tidsgränsen passerats stängs dörren automatiskt.

Det går bra att dra igen dörren för hand om man av någon anledning vill det.

Glöm inte att låsa ditt arbetsrum när du lämnar det!

Vindfångsdörren vid ingången Osquars backe 2 kommer att förses med dörröppningsfunktion av något slag.

Systemgruppen

Licentiatseminarium: Design and function of an implantable electorcatalytic glucose sensor

Pontus von Bahr, inst. för medicinsk teknik, håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik fredagen den 7 april kl. 10.00 i Novum, Huddinge sjukhus.


EU-information, LEONARDO

Information och samtal om EU:s nya utbildningsprogram LEONARDO sker måndagen den 10 april kl. 10.15-12 i sal T11, Ob 27. Föranmälan till Helena Malmenklint, 6400, <fovid@admin.kth.se>.


Docentföreläsning: Second-derivative methods for optimization

Anders Forsgren, optimeringslära & systemteori, håller docentföreläsning under ovanstående rubrik fredagen den 7 april kl. 11.00-12 i rum 517, Sing-Sing (Lindstedtsv. 30).

Sammanfattning

The purpose of the talk is to briefly describe the speaker's research on efficient methods for solving nonlinear programming problems, i.e., smooth finite-dimensional optimization problems. The intent is to give also non-specialists in optimization a quick overview of the field, and a general flavor of modern optimization techniques and active research areas.

For the problems considered, Newton's method may be viewed as the model method for achieving fast asymptotic convergence. Loosely speaking, methods based on second-derivative information extend Newton's method to overcome nonconvexities of the problems, and to ensure convergence from starting points remote from the solution. The question considered here is how to do this efficiently. This gives rise to a number of questions, such as convergence analysis of the methods, and development of efficient linear algebraic procedures for the subproblems that arise.

In the talk, methods of the linesearch type, suitable for large-scale sparse problems, are considered. The emphasis is on linearly constrained problems, with extensions to nonlinearly constrained problems. For large and sparse problems, the efficiency of the linear algebraic procedures used are of vital importance. At the same time, the procedures have to be such that they give search directions that are theoretically sufficient. The talk includes disuccions on methods of different types, such as active-set type methods, and interior methods.

Andra föreläsningar på opt. & syst.

Xiaomig Hu: Feedback stabilization of nonlinear control system (docentförelasning), 6 april kl. 15.30, rum 517, Sing-Sing

Alexanders L. Fradkov, St. Petersburg: Adaptive control of periodic and chaotic nonlinear oscillations, 31 mars kl. 11.00, rum 517, Sing-Sing.

Vladimir A. Yakubovich, St Petersburg: Feedback stabilization of nonlinear control system, 4 april kl. 14.00, rum 517, Sing-Sing.Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.