Numero 11

torsdag 23 mars 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Fredrik blir doktor

Fredrik Olsson, NADA, disputerar under rubriken A Numerical Method for Modeling Time-Dependent Viscoelastic Fluid-Flow torsdagen den 6 april kl. 10.15 i STFI-salen (Drottn. Kristinas väg 61).


KTH:s kvalitetsråd: Att bedöma vetenskaplig kvalitet

KTH:s kvalitetsråd inbjuder till seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (23 mars) kl. 15.30-17 i EIT:s sammanträdesrum (Osquldas väg 10, plan 8).

Inledare: professor Henry Montgomery, psykologiska inst., SU. Numeropärmen 95.042.


EU:s fjärde ramprogram för forskning

TMR - Training and Mobility of Researchers

Genomgång av det nya programmet för nätverk och forskarstipendier, TMR, äger rum måndagen den 3 april kl. 14.15-16.30 i kollegiesalen (Valhallavägen 79).

Programmet presenteras av KTH:s EU-konsult, Mr Bruce Reed.

Training and Mobility of Researchers är det enda program inom det fjärde ramprogrammet som inte är riktat mot ett särskilt teknikområde. Programmet omfattar stöd till 1) Nätverk, 2) Tillträde till Large Scale Facilities, 3) Post-doc stipendier för utlandsstudier. Dessutom finns möjligheter till bidrag för att anordna konferenser m.m. enligt särskilda regler.

Anmälan till seminariet kan göras till Ylva Boivie före torsdag den 30 mars på tfn (790) 8205, fax (790) 7252 eller e-mail: ylvabv@admin.kth.se

Informationsmaterial om TMR finns också hos undertecknad.

Tony Lindeberg (tony@bion.kth.se)

Sex tjänster i Göteborg

...utlyses: universitetslektorer i datalogi, matematik inriktad mot numerisk analys respektive i matematik. Numeropärmen 95.043.


Parallelldatorkonferens

Workshop on applied parallell computing in physics, chemistry and engineering science äger rum 21-24 augusti i Lyngby, Danmark. Mer information via URL:en ftp://ftp.denet.dk/uni-c/unijw/para95 (dvs. skriv in detta i Mosaic, Netscape eller Lynx).


Teoretisk datalogi: Att hitta ett lösbart delsystem i ett överbestämt linjärt ekvationssystem

Viggo Kann, NADA, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik torsdagen den 30 mars kl. 15.15-16 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning

Givet ett system av linjära relationer av någon typ (=, >, >= eller <>). Hur svårt är det att hitta en lösning som satisfierar så många relationer som möjligt?

Om det går att satisfiera alla relationer så är det lätt att hitta en lösning, men i det allmänna fallet är problemet NP-svårt. Jag kommer att visa hur svårt det är att approximera problemet, dvs hur svårt det är att hitta en lösning som satisfierar nästan lika många relationer som den optimala lösningen.

Jag kommer att visa att approximerbarheten hos olika varianter av problemet kan skifta åtskilligt. Om till exempel systemet enbart består av olikheter är det lätt att hitta en lösning som satisfierar hälften av relationerna, men om systemet enbart består av likheter (ekvationer) så kan det i stort sett inte approximeras över huvud taget, inte ens om vi bara tillåter ekvationer utan konstantterm men kräver att lösningen inte är identiskt noll.

Anders Björner & Johan Håstad


Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.