Numero 10

måndag 13 mars 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

KTH-informationsmaterial

NADA har köpt en omgång av KTH i text och bild från informationsavdelningen. 10 stordia i färg med engelsk text.

Den finns att låna hos mig

Catherine

Måndagsseminarium: Kursinformation i WWW - NADA:s kursers ansikte utåt

Systemet för spridning av kursinformation via WWW är inom kort klart. Hur det fungerar presenteras på ett måndagsseminarium den 27 mars kl. 15.15-16 i sal E32 (Lindstedtsv. 3) av Viggo Kann & Peter Svanberg.

Systemet består av mallar till kurssidor, färdiga kataloger och kursdata för alla KTH-kurser och ett hjälpmedel - MHTML - som förenklar skrivande och underhåll av WWW-sidor i allmänhet och kurssidor i synnerhet. Vill man inte lära sig detaljerna i HTML så slipper man.

Redan nu i vår bör grundläggande kursinformation för alla kurser som går nästa läsår finnas i WWW, så det är hög tid att du lär dig hur man gör!

Peter Svanberg, Viggo Kann och Joacim Halén

EU:s forskningsprogram

Ytterligare information om EU:s forskningsprogram, stipendier etc. finns i Numeropärmen 95.041.


Stipendium för telekom.studier i USA

...ur John och Karin Engbloms stipendiefond. Ansökan senast torsdagen den 13 april. Numeropärmen 95.040.


Studiestipendium Kiel

Studenter kan söka stipendium för ett års studier vid Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, fjärde terminen och uppåt (dvs. även forskarstuderanden). Sista ansökningsdag (från rektors kansli) lördagen den 1 april. Numeropärmen 95.038.


Stipendier för praktiktjänst utomlands

...ur Anders Malmes fond, kan sökas senast torsdagen den 13 april. Numeropärmen 95.039.


Morgondagens programutveckling på PC och Mac? Om Symantecs C++

Mansour Safai, tekniskt ansvarig för Symantecs C++, berättar om utveckling av sofistikerade 32-bitars applikationer för Windows 95, NT och Windows 3.1. Dessutom demonstrerar han C++ 8.0 för PowerMac. Kom och lyssna men framför allt diskutera morgondagens programutveckling på PC och Mac inom storföretag och industri med mannen bakom världens mest avancerade C++verktyg. Tid och lokal: tisdagen den 21 mars kl. 15.00-17 i sal F3 (Lindstedtsv. 26).

Program

C++ programming on the PowerMac now and in the future

- How you can change from 68K to PowerMac development

- Visual programming on PowerMac

- Exception handling and RTTI

- Prepare yourself for Open Doc development

True object-oriented programming power in C++ for 16 and 32 bit Windows

- The use of the latest C++ standard

- How to use the new Microsoft foundation classes

- The implementation of OLE 2.0

C++ 7.0 och C++ 8.0

C++ 7.0 och 8.0 är state-of-the-art teknologier från Symantec som möjliggör utveckling av sofistikerade 32-bitars applikationer för Windows 95, NT, 3.1, Macintosh och Unix.

En ofantlig mängd dataprogram måste inom kort skrivas om för att bli användbara vid denna dataplattform - detta är ett oerhört tidsödande arbete.

C++ 7.0 är en teknologi som väsentligt förkortar programmeringsarbetet. Det leder till en rad fördelar för de företag och industrier som behärskar den.

* Kostnaderna vid överföringar från 16- till 32-bitars programmering minskar väsentligt.

* Ledtider förkortas avsevärt.

* Konkurrenskraften ökar i och med att man snabbare kommer igång med nya datasystem.

Version 7.0 har många kraftiga verktyg, bl a en objektorienterad browser/editor som gör det möjligt att grafiskt studera klasserna och dynamiskt ändra relationerna melllan dem. En annan värdefull finess är NetBuild som använder kraften från flera datorer i nätverk för att kompilera applikationerna på minimal arbetstid.

Version 8.0 är specialutvecklad just för Macintosh vilket innebär att det går tre till fyra gånger snabbare att kompilera och generera kod än med tidigare versioner. Bland nyheterna märks en Project Manager som gör det enkelt att automatiskt skapa komplexa procedurer och en ny Editor som gör editering och kontroll av källkoder betydligt enklare. C++ 8.0 har också en avlusare med alla moderna finesser och det går att stega sig fram i programmet för att hitta fel. Eftersom kompilator och avlusare är integrerade, kan även kod med funktioner utvärderas.


DSV-seminarium: Software Metrics Seminar

Shari Lawrence Pflegger, Systems/Software Inc. håller DSV-seminarium under ovanstående rubrik på fredag (10 mars) kl. 13.15-14 i seminarierum 602, DSV (Electrum, plan 6, hiss A).

Abstract

Many organizations look to reuse for dramatic improvements in quality and productivity. But measuring the amount of reuse in an organization is easier said than done. This talk describes experiences in implementing reuse measurement programs, showing how an understanding of goals and process is necessary before measurement can be implemented and analyzed. In particular, I show how the choice of measures can be affected by the perspective of the measurer and analyzer, by the goals of the organization, and by where in the process the measurements are made.

Bo Steinholtz <bo@dsv.su.se>, DSV

CID- och IPLab-seminarium: Conversations at the Interface: Product-People Communication

Sally Beardsley, Grafic designer, København, håller CID- och IPLab-seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (16 mars) kl. 10.15 i sal E4 (Lindstedtsv. 5).

Abstract

An interface is the location of a dialog between a person and an object. You might think of it as a conversation, where two people exchange information through their speech, gestures, body language and appearance. When we communicate, we convey our intentions and then expect an appropriate and immediate response. Providing a response that matches the user's intentions is the object of any interface, so the design process actually starts in the mind of the user.

An operating language should be intuitive. It shuld build on our innate ability to perceive, understand and communicate. Its starting point should be the natural human compulsion to make sense of things, to search for connections between things, to engage in mental dialog with something until we understand it in relationship to ourselves: accepting it or rejecting it.

A good operating language communicates the possibilities of a product - not its limitations or problems. What a user can easily understand, he or she can also enjoy.

This principle applies to all forms of design, precisely because any designed object must first be perceived, and then made use of. In order to perceive something, we can - and indeed must - draw on the cultural, social, biological and intellectual resources which are our shared human heritage, as well asa on our own individual and personal experience of the world.

Human perception must guide both the design and the operation of a product interface. Designers are uniquely equipped to control this process, to create the languages that can bring meaning and understanding to man-machine communication.
Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.